image 88701 25 v1
Galéria(8)

Bytový dom Rosnička

Neďaleko známeho kúpaliska Rosnička, na území medzi Karlovou Vsou a Dúbravkou, bol koncom minulého roka odovzdaný nový bytový dom. Má nízkoenergetický rozmer a ponúka 64 bytov.

2
7H9A0835
7H9A1667a
2016 12 19 BD Rosnicka rez AA pre casopis
2016 12 19 BD Rosnicka situacia pre casopis
a
podorys

Projekt bytového domu Rosnička vznikol voľným pokračovaním libreta projektu architekta Martina Mitského, pričom základom bol pôdorysný tvar domu v tvare U s átriom a jednoduchým tvaroslovným výrazom fasády. „Po zhodnotení ekonomických ukazovateľov sa však investor rozhodol zväčšiť objem domu, a tak vznikla zásadná úprava dispozičného konceptu,“ približuje autor nového projektu Ing. arch. Miloš Kráner.

Átrium domu je ústredným motívom projektu.

Átrium domu je ústredným motívom projektu.

„Dnes má dom štyri nadzemné podlažia s piatym ustúpeným a oproti pôvodnému projektu došlo k navýšeniu počtu bytov zo 47 na 64 pri zmene skladieb bytov. V pôvodnom koncepte prevažovali 3-izbové, v upravenom návrhu zase 2-izbové. Tieto zmeny sa udiali pri zväčšení obstavaného priestoru o 8 %.

Vtedy sa zmenil aj konštrukčný systém domu zo stĺpového na stenový.“ Úpravou konceptu vznikli apartmánové byty, pričom v schéme dispozície bolo ponechané riešenie dvoch vertikálnych komunikačných jadier z 1 PP. V bytovej skladbe prevažujú 2- a 3-izbové byty, pri priemerných plochách približne 60 m2, resp. 79 m2.

Skladba balkónov vytvára zaujímavú kompozíciu na fasáde domu.

Skladba balkónov vytvára zaujímavú kompozíciu na fasáde domu.

Nízkoenergetický rozmer

Konštrukčne je dom riešený konzervatívne s nosným železobetónovým skeletom a výplňovými murivami. Autori pracovali aj s témou, ktorá v súčasnosti zohráva dôležitú otázku pri predaji bytov – s prevádzkovou úspornosťou bytov a domu.

„Vzhľadom na použité pasívne i aktívne prvky domu konštatujeme energetickú triedu A+,“ hovorí Miloš Kráner. „Jej získanie znamenalo od dnes už štandardné trojsklá a primerané zateplenie objektu i použitie fotovoltiky. Z jej zisku je ohrievaná voda, ktorá je podľa spotreby primárne určená na vykurovanie spoločných priestorov domu, resp. cez inteligentný systém MaR (meranie a regulácia), a bytové stanice tepla až do jednotlivých bytov.“ Podstrešné byty na 5. NP boli vybavené klimatizáciou, na 4. NP bola realizovaná príprava na osadenie klimatizácie.

Átrium s detským ihriskom

Átrium s detským ihriskom

Byty orientované na juhozápad sú vybavené elektricky ovládanými exteriérovými žalúziami. V bytovom dome sa riešila aj otázka bezpečnosti, a to pasívnym spôsobom – aj malé detské ihrisko je umiestnené v átriu, čiže bezpečnosť detí je zaistená priamo pod oknom, ako aj sofistikovaným prístupovým systémom pre obyvateľov, zabezpečovacím systémom bytov na 1. NP, kamerovým systémom i bezpečnostnými sklami bytov 1. NP. Za pozornosť stoja aj predzáhradky pri prízemných bytoch, ktoré boli predané medzi prvými.

Rez

Rez

„Dnes sú už všetky byty predané, pričom ich predaju pomohlo aj strategické rozhodnutie ponúkať byty až po získaní všetkých povolení, takže kupujúci vstupovali do vzťahu s developerom v rozostavanej fáze projektu,“ dodáva Miloš Kráner.

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

„Ústretový krok voči kupujúcim – liberálne zmeny dispozície (samozrejme, v rámci technicky možných riešení) – využili takmer všetci kupujúci, a tak vlastne neexistovalo pri realizácii riešenie univerzálne sa opakujúce v rámci bytov. Sme radi, že všetky rozhodnutia (od architektonického konceptu cez marketingový odhad skladby bytov, technické riešenia v prospech klientov až po predajný servis) boli správne pochopené a vo výsledku i realizované.“BYTOVÝ DOM ROSNIČKA

Situácia

Situácia

BYTOVÝ DOM ROSNIČKA

Miesto: Bratislava-Krčace
Investor: BD Rosnička, s. r. o.
Generálny dodávateľ: Hant BA, a. s.
Autor projektu: Ing. arch. Miloš Kráner
Zodpovedný projektant: Ing. Ing. arch. Marián Trcka
Spolupráca: Ing. Štefan Elek, Ing. Alexandra Omelinová Práznovská
Realizácia: 03/2016 – 11/2016
Úžitková plocha: 6 321,58 m2
Zastavaná plocha: 1 368,6 m2
Plocha pozemku: 7 976 m2
Investícia: 5 mil. €

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY, DOKUMENTÁCIA: MILOŠ KRÁNER,
FOTO: MIRO POCHYBA