Rača Vineyards – bývanie na viničných svahoch

Rača Vineyards – bývanie na viničných svahoch

Veľkí hráči z oblasti realizačných firiem si začali odkrajovať aj z developerského koláča. Rozsiahle zámery na Slovensku v oblasti bytového developmentu má aj medzinárodný koncern Skanska. Podľa Magdalény Dobišovej, špecialistky na vonkajšie vzťahy skupiny Skanska v SR, sa chce koncern sústrediť na Bratislavu a mapovať situáciu v ostatných mestách. Jedným z jej pilotných projektov je aj rezidenčný komplex Rača Vineyards. Pôjde o súbor piatich bytových domov situovaných na Kadnárovej ulici v Bratislave v mestskej časti Rača, pričom začiatok výstavby I. etapy je plánovaný na jeseň tohto roka.

Už samotná lokalita na svahoch Malých Karpát, ale zároveň s výhľadom na panorámu mesta, predurčuje „bývanie na viniciach“ na zaujímavú i praktickú alternatívu bývania v meste, ale zároveň v prírode. Výstavba na ploche 1,21 ha je plánovaná v dvoch etapách, z čoho I. etapa zahŕňa 111 bytových jednotiek a 4 nebytové priestory umiestnené v troch objektoch bytových domov a, samozrejme, všetky potrebné inžinierske siete, komunikácie a infraštruktúru vrátane prípojok pre budúcu II. etapu výstavby. Tá bude pozostávať z dvoch bytových domov so 66 bytmi a 3 nebytovými priestormi.

Architektonické riešenie projektu vychádza z aktuálnych trendov súčasnej architektúry s dôrazom na praktické a pohodlné bývanie. „Snažili sme sa klásť dôraz na individuálny výraz prostredníctvom hmotovo-priestorovej členitosti jednotlivých objektov v rámci uceleného architektonického výrazu riešeného územia, ale aj na zakomponovanie celkového architektonického konceptu do okolitého prostredia, ktoré sa vyznačuje rozvinutou mestskou infraštruktúrou,“ hovorí spoluautorka projektu Ing. arch. Jarmila Kusá. „Orientácia a lokalizácia jednotlivých objektov bytových domov zabezpečí novým obyvateľom súkromie, pričom vstup do objektov, ako aj do jednotlivých bytov je bezbariérový.“

Rača Vineyards ponúkne celkovo 177 bytových jednotiek doplnených o 7 nebytových priestorov v 5 bytových domoch terasovito osadených do okolitého územia, z ktorých dva budú mať päť nadzemných a jedno ustupujúce nadzemné podlažie. Zvyšné tri objekty budú osempodlažné s jedným ustupujúcim podlažím. Jednotlivé objekty sú na úrovni 1. podzemného podlažia vzájomne prepojené prostredníctvom dvoch parkovacích domov polozapustených v okolitom teréne.

Na prvom nadzemnom podlaží jednotlivých objektov sa nachádza vstupná hala, nebytové priestory a zázemie pre obyvateľov, v podzemnom podlaží je hromadná garáž a technické zázemie domu. Na dizajn, ako aj úžitkovosť spoločných priestorov bytového domu sa kládol rovnako veľký dôraz ako na samotné bytové jednotky.

V rezidenčnom komplexe je široké rozpätie bytov od najmenších 1 + kuchynský kút (kk) s výmerou už od 42,8 m2 až po komfortne riešené 4 + kk s výmerou až 155,6 m2 úžitkovej plochy vrátane balkónov a terás. Pre náročnejších klientov alebo aj početnejšie rodiny niekoľko bytov 4 + kk a 5 + kk mezonetového typu s výmerou do 179,7 m2 a dva komfortne riešené penthousy s výmerou až 242 m2 úžitkovej plochy vrátane balkónov a terás. Pre všetkých obyvateľov je zabezpečený dostatočný počet parkovacích miest, a to v podzemných podlažiach pod jednotlivými objektmi bytových domov aj v rámci parkovacích domov, s celkovým počtom 63 garážových parkovacích miest, doplnených o ďalších 158 parkovacích miest na povrchu v okolí bytových domov na parkovanie miestnych obyvateľov aj ich prípadných návštev.

Názov: Rezidenčný komplex Rača ­Vineyards
Investor: Skanska Development SK, s. r. o.
Miesto: Bratislava-Rača
Autori projektu: Ing. arch. Jarmila Kusá, Ing. arch. Jozef Koštial
Generálny dodávateľ:  vo výberovom konaní
Celková plocha riešeného územia: 12 122 m2
Počet bytových jednotiek: 177
Počet nebytových jednotiek: 7
Celková úžitková bytová plocha bytov: 12 740 m2
Výmery bytov: 43 – 241 m2
Celková úžitková plocha nebytových priestorov: 360 m2
Začatie výstavby I. etapy: november 2007
Ukončenie výstavby I. etapy: marec 2009
Predpokladané investície: približne 800 miliónov Sk

(pet)
Vizualizácie: Skanska Development SK, s. r. o.