Partneri sekcie:

J&T pripravuje Panorama City

J&T pripravuje Panorama City

V zóne Pribinova vyrastú dve najvyššie budovy na území bývalého Československa. Veže s výškou 135 metrov budú súčasťou projektu Panorama City, na ktorom ešte v tomto roku začne pracovať J&T Real Estate.

,,Tento projekt bude súčasťou zámeru rozšíriť súčasné centrum Bratislavy, resp. vybudovať nové centrá v blízkosti Dunaja. Bude logicky nadväzovať na súčasnú výstavbu v tejto oblasti i na projekty ktoré sú vo fáze výstavby, ako Eurovea, budova Národného divadla, či Tower 115,“ vysvetlil Peter Korbačka, predseda predstavenstva J&T Real Estate.

Súčasťou polyfunkčného projektu budú exkluzívne byty, kancelárske priestory, hotel úrovne 4*, terasa a námestie lemované terasou s reštauráciami, kaviarňami a park so zelenými plochami a množstvom zelene.

Šieste až tridsiate deviate nadzemné podlažie ponúkne exkluzívne bývanie vo vežových domoch s vlastnou identitou a veľkolepým výhľadom. Byty sú pritom navrhované tak, že zaujímavé výhľady na panorámu mesta sú zabezpečené už od deviateho podlažia z každého z nich. Jednotlivé obytné veže budú pozostávať z bytov rôznych veľkostných kategórií.

Kancelárie najvyššieho štandardu budú umiestnené v druhom až piatom nadzemnom podlaží. Môžu byť riešené ako veľkoplošné priestory, alebo ako samostatné miestnosti. Obchody a služby sú situované do priestorov prízemia a prvého poschodia. V severnej časti zástavby cirkuláciu návštevníkov zabezpečí obchodná pasáž. Celé obchodné centrum bude vytvárať eliptické námestie s viacerými terasami reštaurácií a kaviarní. Tvar elipsy bude zdôraznený galériou v úrovni 6 m, ktorá bude spájať premosteniami jednotlivé nadzemné časti objektov.

Na západnom okraji zóny v úplnom centre eliptického námestia bude umiestnený hotel kategórie 4*, ktorý doplní komplexnosť služieb tohto projektu. Súčasťou hotela bude reštaurácia, kaviareň, zasadačky a business centrum. Na najvyššom podlaží v hrote trojuholníkovej veže predpokladáme umiestnenie elegantného baru.

V rámci projektu bude vysadených spolu asi 50 nových stromov a v rámci sadovníckych úprav bude realizovaných vyše 3 700 m2 výsadieb zelene a z toho 1 869 m2 na úrovni terénu spolu s výsadbou približne 50 stromov.

,,Tento projekt sa môže stať novou ikonou pre hlavné mesto. Názov Panorama City sme zvolili preto, že jeho obyvateľom, ale aj návštevníkom bude poskytovať jedinečný výhľad na panorámu Bratislavy a zároveň dve veže panorámu Bratislavy obohatia. Slovo City vystihuje komplexnosť služieb a funkcií, ktorú projekt obsahuje,“ dodal P. Korbačka.

(mj)
Zdroj, vizualizácie: J&T Real Estate