Vizualizácia obytného súboru Prúdy v Trnave.
Galéria(6)

Trnavské Prúdy dostali zelenú. Investor získal povolenie na stavbu prvých bytov

Partneri sekcie:

V prvých štyroch bytových domoch bude 225 bytov, postupne ich má v novom sídlisku pribudnúť až 1300. Väčšina parkovacích miest bude pod zemou.

Investor nového obytného súboru Prúdy v Trnave získal stavebné povolenie na prvé štyri bytové domy. Bude v nich 225 bytov a sedem apartmánov. V suteréne je naprojektovaných 226 parkovacích miest, na teréne ďalších 48. Ich výstavbu má ukončiť do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. V území už niekoľko týždňov prebieha budovanie inžinierskych sietí.Pln

Vizualizácia obytného súboru Prúdy v Trnave.
Vizualizácia obytného súboru Prúdy v Trnave.
Vizualizácia obytného súboru Prúdy v Trnave.
Vizualizácia obytného súboru Prúdy v Trnave.
Vizualizácia obytného súboru Prúdy v Trnave.

Plán na osem rokov

Spoločnosť Terra Trnavia plánuje postupne v území medzi Koniarekovou a Spartakovskou ulicou postaviť až 19 bytových a osem polyfunkčných domov s bytmi, apartmánmi a nebytovými priestormi. Spolu má na novom sídlisku pribudnúť až 1 300 bytov, výstavba celého projektu je naplánovaná na osem rokov.

Pôjde o prvé sídlisko v Trnave, ktoré bude mať väčšinu parkovacích miest pod zemou. Spolu je v obytnom súbore naplánovaných takmer 1 900 parkovacích miest, z toho asi 1 400 v suteréne a 500 na povrchu. Náklady na vybudovanie nového obytného súboru odhaduje investor na 160 miliónov eur.

Vizualizácia obytného súboru Prúdy v Trnave.
Vizualizácia obytného súboru Prúdy v Trnave. | Zdroj: Facebook / Prúdy Trnava

Široká ponuka bytov

Prvé štyri domy postavia v južnej časti územia pri Koniarekovej ulici. Tri budú päťpodlažné a jeden bude osempodlažný. Z celkového počtu 225 bytov bude až 136 dvojizbových, približne tretina bude trojizbových, jednoizbových bude sedem a štvorizbové štyri.

Sídlisko Prúdy bude dopravne napojené z Koniarekovej a Spartakovskej ulice. Investor musí dobudovať pokračovanie Spartakovskej ulice, vrátane okružnej križovatky Spartakovská – Clementisova – Sasinkova.

Vizualizácia obytného súboru Prúdy v Trnave.
Vizualizácia obytného súboru Prúdy v Trnave. | Zdroj: Facebook / Prúdy Trnava
SITA