Námestie slobody v Banskej Bystrici.

Banská Bystrica chce obnoviť Námestie slobody. Vyhlásili architektonickú súťaž

Partneri sekcie:

Komplexná revitalizácia Námestia slobody bude prebiehať formou súťažného dialógu, pričom má dbať na verejnú zeleň a bezpečnosť chodcov. Na tlačovom brífingu o tom informoval primátor mesta Ján Nosko.

„Ide o veľký priestor, architektonicky zaujímavý, ale zároveň aj zložitý. Naším cieľom je urobiť z neho mestotvorný prvok s preferenciou chodca. Dnes je to veľmi komplikovaný a zložitý dopravný uzol,“ skonštatoval Nosko. Ako dodal, na samotnú revitalizáciu Námestia slobody bude mesto v budúcnosti hľadať mimorozpočtové zdroje.

Ortofoto mapa územia.
Ortofoto mapa územia. | Zdroj: Súťažné zadanie.

Primátor tiež pripomenul, že samospráva už jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na obnovu Námestia slobody vyhlasovala v roku 2021, no neúspešne. Podľa architekta mesta Martina Paveleka je forma súťažného dialógu atraktívnejšia a má za cieľ osloviť kvalitných odborníkov v danej oblasti.

„Je to forma, ktorá je kreatívna a umožňuje proces istým spôsobom ovplyvňovať zo strany súťažiacich i zo strany zadávateľa súťažných podmienok,“ vysvetlil Pavelek. Súťaž bude pozostávať z dvoch základných etáp. V prvej etape budú na základe predložených portfólií vybrané najlepšie tímy. Na úvodnej konferencii následne porotcovia, odborná verejnosť a zástupcovia súťažných kolektívov doformulujú a spresnia súťažné zadanie.

„Potom súťažiaci dostanú čas na vypracovanie konceptu, ktorý formou workshopu bude opäť odprezentovaný porote a širšej verejnosti. Na záver workshopu budú súťažiaci usmernení, akým spôsobom majú dopracovať svoj finálny návrh,“ dodal Pavelek s tým, že víťazný architektonický návrh revitalizácie námestia vyberie medzinárodná porota.

Námestie slobody v Banskej Bystrici je súčasťou centrálnej mestskej zóny a jeho okolie tvoria zdravotnícke zariadenia, úrady, banky, bytovky, detské ihriská či parky. Do architektonickej súťaže na komplexnú revitalizáciu námestia sa môžu architekti prihlásiť do 25. mája. Ukončenie súťažného dialógu a výber víťazného návrhu očakáva mesto v polovici októbra.

Okrem Námestia Slobody čaká obnovu aj mestský park na Tajovského ulici, ktorú medzinárodná porota zverila do rúk ateliéru Gulačová Šereš architekti, ktorý najlepšie dokázal identifikovať problémy a poukázal na celoročný potenciál parku.