Areál plavárne Štiavničky zrevitalizujú. Vyhlásili súťaž pre záujemcov

plavaren
Zdroj: Shutterstock

Pri plavárni pribudne nové parkovisko, detské ihrisko, fitnes a workoutové prvky, parkové úpravy a na terase plavárne brodisko so sprchou.

Banskobystrická mestská spoločnosť MBB, a.s., postupne realizuje komplexnú revitalizáciu krytej plavárne Štiavničky. Financovanie je zabezpečené z prostriedkov od vlády SR určených na revitalizáciu, rekonštrukciu a vybavenie športovej infraštruktúry pre Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) 2022, kde je pre plaváreň vyčlenených 800-tisíc eur.

Vyhlásili súťaž

Aktuálne prebieha súťaž na dodávateľa stavebnej časti obnovy západnej a severnej časti areálu, ktorú spoločnosť zverejnila vo vestníku Úradu verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota tejto revitalizácie je 429 453,13 eura bez dane z pridanej hodnoty.

Záujemcovia o realizáciu revitalizácie areálu banskobystrickej plavárne môžu svoje ponuky posielať do 25. januára, pričom musia zložiť zábezpeku vo výške 10-tisíc eur. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.

Prioritou je parkovanie

Rekonštrukcia areálu spočíva predovšetkým vo vytvorení 65 nových parkovacích miest, a s tým súvisiacim dopravným a kanalizačným riešením, vrátane vybudovania verejného osvetlenia.

„Súčasťou obnovy okrem vyriešenia parkovania je aj úprava okolitých plôch do parkovej podoby s využitím outdoorových prvkov,“ uvádza sa v podkladoch.

Pribudnú aj lavičky, odpadkové koše a bude vybudovaný aj nový prístrešok jestvujúceho prameňa, ktorý ho prekryje a ochráni. Na celej ploche bude trávnik, pričom sa zachovajú existujúce stromy na severnej strane pozemku.

Podklady s víziou

V západnom rohu má byť areál doplnený o fitnes a workoutové prvky a detské ihrisko s hojdačkami.

„Areál plavárne bude celý uzamykateľný a doplnený o elektromechanické závory pre zamedzenie prechodu návštevníkov poza plaváreň z východnej strany a výhľadovo pre regulovanie parkovania vozidiel mimo návštevníkov plavárne,“ dopĺňa sa v súťažných podkladoch.

Terasa na hlavnej budove plavárne má byť po realizácii s parkoviskom spojená schodiskom, ktoré bolo navrhnuté len na výnimočné využívanie. „Na terase vznikne brodisko so sprchou, ktoré bude z nerezového materiálu. Okolo sprchy vznikne plocha vyložená drevenými terasovými doskami,“ popisujú podklady.

Premena začala už minulý rok

Ako pre agentúru SITA uviedol predseda predstavenstva MBB Dušan Argaláš, v minulom roku už boli na plavárni vymenené štartovacie bloky, nakúpené plavecké dráhy a robili sa drobné stavebné práce.

„Na záver revitalizácie areálu bude vymenené celé oplotenie. Potrebujeme ešte nastaviť s organizátorom EYOF 2022 logistiku, ako budú realizované presuny športovcov a organizátorov medzi plavárňou a plážou. Z toho vyplynie, kde presne treba dať brány, aby sa obidva areály prepojili,“ doplnil šéf mestského podniku.

© SITA Slovenská tlačová agentúra