Areál českobudějovickej teplárne čaká komplexná premena. Vzniknúť má aj najväčší český FabLab

Partneri sekcie:

Areál teplárne v Českých Budějoviciach vstupuje do 21.storočia. Na jeho mieste má vzniknúť multifunkčný technologický, edukačný a komunitný komplex, ktorý prepojí verejnosť aj odborníkov. Ponúkne ubytovacie kapacity pre študentov i kvalitný verejný priestor.

Ateliér 8000 sa zúčastnil architektonického súťažného workshopu na podobu Energetického parku České Budějovice. Zvíťazil v jednej z troch časti súťaže, porotu najviac zaujala vízia ďalšieho využitia teplárenského areálu. Premena lokality by mala byť hotová do roku 2030.

Ďalší zo série projektov v Českých Budějoviciach, ktoré sa riadia heslom „nebúrať, ale renovovať,“ v tomto prípade až transformovať. Po úspešnej rekonštrukcii hlavnej vlakovej stanice prichádza na rad areál teplárne, ktorý čaká kompletná premena. Tento podnik, ktorý je vo vlastníctve mesta, by mal najneskôr do štyroch rokov postupne ukončiť spaľovanie hnedého uhlia. To by malo byť nahradené miestne dostupnými bezemisnými a obnoviteľnými zdrojmi energie. V brownfielde po dosluhujúcej uhoľnej výhrevni Vráto vyrastie zariadenie na energetické zhodnotenie odpadu (ZEVO).

Vizualizácia: Premena bývalých objektov výhrevne
Vizualizácia: Premena bývalých objektov výhrevne, pohľad z cesty | Zdroj: A8000

Tri časti súťaže

Po vydaní kladného stanoviska EIA bol preto vyhlásený súťažný workshop na Energetický park České Budějovice, ktorý mal tri časti – návrh obvodového plášťa vlastného objektu ZEVO, spracovanie ideovej vízie pre ďalšie využitie areálu a spracovanie vízie na sprístupnenie cennej okolitej krajiny.

Ateliér 8000 zvíťazil v druhej časti súťaže, pričom porotu najviac zaujal ich návrh udržateľnej premeny časti objektu z roku 1989 na FabLab s celoročnou prevádzkou. Návrh vznikol v spolupráci ateliéru, krajinárskeho štúdia Krejčířiková a organizáciou Make More, ktorá stojí aj za festivalmi Maker Faire. Prvú a tretiu časť súťaže vyhral česko-švédsky ateliér Lasovsky Johansson Architects ApS.

Revitalizácia citlivo a udržateľne

Evolúcia, nie deštrukcia. Ateliér 8000 pristupuje ku súčasnému energetickému brownfieldu citlivo a udržateľne. Zachovať chcú z veľkej časti existujúce budovy, konštrukcie a zariadenia a oživiť ich v areáli, aj mimo neho. Novú atraktivitu nevytvárajú umelo, ale vychádzajú z kvality miesta, ktorú ďalej rozvíjajú, pričom zachovávajú genius loci lokality.

Časť so starou výhrevňou ateliér navrhuje vyčleniť majetkovo i prevádzkovo a objekt transformovať ako FabLab, čo je multifunkčné centrum pre stretávanie, vzdelávanie, technológie, výskum, prácu aj zábavu. Miesto by tak malo ožiť návštevníkmi, prepojiť sa s lokálnymi partnermi i miestnou komunitou.

„Náš návrh napĺňa všetky tri piliere udržateľnosti – ekonomický, sociálny aj environmentálny. Chceme tu vytvoriť trvalý život, ktorý bude vychádzať z potrieb miestnych a povedie k rozvoju východnej časti Českých Budějovíc v živú časť mesta,“ vysvetlil Martin Krupauer z ateliéru 8000.

Vizualizácia: Premena bývalých objektov výhrevne
Vizualizácia: Ateliér A8000 mení areál českobudejovickej výhrevne na najvätší český FabLab | Zdroj: A8000

Miesto pre komunitu i odbornú verejnosť

Industriálne a dnes ťažko dostupné územie má totižto vďaka svojej polohe medzi diaľnicou a hlavnou železničnou traťou potenciál stať sa modernou súčasťou mesta. Podľa autorov by túto transformáciu mohol iniciovať práve vznik FabLab-u, kde by spolupracovali s lokálnymi partnermi z oblasti vedy, vzdelávania či priemyslu. Cieľom je vytvoriť aj miesto stretávania komunity.

FabLab je celosvetová sieť výrobných laboratórií a dielní, ktoré v sebe zahŕňa moderné technológie aj klasické nástroje. Slúži širokej verejnosti, výskumníkom, inžinierom, podnikateľom, ale i žiakom a študentom. Ten v Českých Budějoviciach by sa mal zamerať na technológie, vzdelávanie, inovácie, vývoj prototypov, podnikanie, ale aj stretnutia či zábavu.

Súčasťou by mali byť aj coworkingové priestory, miesto pre komunitné eventy, kaviareň, sála na spoločenské akcie či kino. Víziou je aj prímestský tábor, besedy, dielne workshopy a rôzne semestrálne kurzy.

„FabLab v spojení so ZEVO a ďalšími firmami môže vytvoriť unikátnu a rešpektovanú inštitúciu s medzinárodným renomé napríklad práve v oblasti biotechnológií alebo obehového hospodárstva,“ objasnil Ondřej Kašpárek z organizácie Make More.

V severovýchodnom rohu areálu by mal byť umiestnený vysokoškolský internát pre neďalekú Vysokú školu technickú a ekonomickú v Českých Budějoviciach. Malo by ísť o utilitárnu modulárnu výstavbu s možnosťou etapizácie. Študentom sa ponúkne výhľad do okolitej krajiny s rybníkmi, na zelené strešné terasy a študovne vzájomne pospájané lávkami z recyklovaných konštrukcií dopravníkov uhlia. Uvažuje sa o kapacite 250 lôžok. Prepojenie s vedeckým a komunitným zázemím, ktoré poskytne FabLab by mal areál žiť vo dne i v noci.

Výhodou budúceho ZEVO je to, že môže naďalej pracovať so zvyškovým teplom a dostatkom obnoviteľnej elektriny. Ponúka sa preto prepojenie s výskumnými a produkčnými skleníkmi, ktoré budú prevádzkované priamo na mieste. „Náš návrh mení negatívne vnímanie miesta občanmi. ZEVO získa ďalšiu pridanú hodnotu a bude vnímané ako príležitosť pre jedinečné vzdelávanie, kultúrny a spoločenský hub s regionálnym presahom, tak ako je to v európskych metropolách,“ dodal architekt Martin Krupauer.

Aktuálne je projekt rozvoja areálu vo fáze dopracovania ideovej vízie a potom bude nasledovať architektonická štúdia.

Vizualizácia: Premena bývalých objektov výhrevne
Vizualizácia: Premena bývalých objektov výhrevne
Vizualizácia: Premena bývalých objektov výhrevne
Vizualizácia: Premena bývalých objektov výhrevne

Premena bývalých objektov výhrevne

Architekti: A8000 (Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Andrej Kacera, Martin Sedmák)
Spolupracujúci tím A8000: Lucie Formanová, Matúš Pastor, Bernadeta Szalaiová, Jana Březinová
Spolupráca a koncepcia FabLabu: MakeMore s. r. o. – Vojtěch Kolařík, Ondřej Kašpárek
Spolupráca landscape: Ateliér Krejčiříkovi s. r. o. – Přemysl Krejčiřík, Kamila Krejčiříková, Alexandra Kuklová
Investor: ZEVO Vráto, a. s.