Dočasný pavilón Bruggský diptych
Galéria(12)

Akoby ju chceli roztrhnúť. Umelecká inštalácia v Bruggách aj napriek nezvyčajnému tvaru, zapadla do okolia

Partneri sekcie:

Išlo o dočasnú inštaláciu od zahraničných umelcov na vopred určenú tému v dialógu s prostredím, ktorá na mieste zostala do jesene minulého roka.

Belgické Bruggy hostia od roku 2015 Trienále, ktoré prinášajú do historického jadra, zapísaného v UNESCO, súčasné umenie a architektúru. Zúčastnení umelci sa zaoberali skúmaním menej atraktívnych aspektov mesta.

Východiskovým pavilónom pre verejný program bol Bruggský diptych od amerického architektonického štúdia PARA Project. Dočasná inštalácia zaujala verejnosť a ostáva na mieste až do jesene.

Dočasný pavilón Bruggský diptych
Dočasný pavilón Bruggský diptych | Zdroj: Stijn Bollaert

Pavilón je situovaný nad vodným kanálom a zakotvený na 15 pontónoch bez priameho kontaktu s pôvodnou zástavbou. Prístup naň bol možný len z jednej strany, zozadu susedil s nevyužívanou budovou z 15.storočia. A práve táto najbližšie stojaca kamenná stavba sa stala hlavnou inšpiráciou pre tvar a formu Bruggského diptychu. Štúdio jej v podstate vytvorilo „dvojníka“.

Zdvojená drevená konštrukcia

Drevený pavilón prebral tvar fasády, na jednej aj s naznačenými otvormi pre vikiere v streche, na druhej s dierou pre komín. Novým dodatkom sú štyri malé balkóny.

Pri diaľkových pohľadoch z oboch strán zo zeme sa jednalo o jednoduchý, samostatne stojaci objekt v tvare domu bežnej mierky, akých je v historickom centre mnoho. Z bezprostrednej blízkosti a vtáčej perspektívy sa však odhalila jeho skutočná forma.

Dočasný pavilón Bruggský diptych
Dočasný pavilón Bruggský diptych | Zdroj: Iwan Baan

Pavilón bol zložený z dvoch pretínajúcich sa foriem vo veľkosti susedného domu. Drevená rámová konštrukcia ostala vnútri odkrytá a priznala miesto kríženia striech.

Z vonkajšej strany bola čiastočne opláštená panelmi z preglejky. Pocit nekonečnosti dodávali zrkadlá, nainštalované v priezore pri kamennej stavbe, ktoré odrážali fragmenty historického okolia.

Dočasný pavilón Bruggský diptych
Dočasný pavilón Bruggský diptych |

I keď sa jednalo o dočasnú inštaláciu, autori nad návrhom premýšľali do najmenších detailov. Tvar diptychu, teda dvojdielne umelecké dielo, najčastejšie otvárateľný malý oltár, pripomína zdvojenie objemov domov.

A pre zaujímavosť, neďaleko pavilónu sa nachádza dom renesančného maliara Jana van Eycka. Umelec sa okrem iných typov námetov preslávil aj diptychmi s náboženskými výjavmi.

Dočasný pavilón Bruggský diptych
Dočasný pavilón Bruggský diptych
Dočasný pavilón Bruggský diptych
Dočasný pavilón Bruggský diptych
Dočasný pavilón Bruggský diptych
Dočasný pavilón Bruggský diptych
Dočasný pavilón Bruggský diptych
Dočasný pavilón Bruggský diptych

Dočasný pavilón Bruggský diptych

Autor: PARA Project
Lokalita: mesto Bruggy, Belgicko
Klient: mesto Bruggy
Architektonický tím: Jon Lott, William SMith, Rachel Coulomb, Lauren McClellan
Realizácia: 2021
Fotografie: Stijn Bollaert, Iwan Baan, PARA Project, Jasper van het Groenewoud