Zmeny v organizácii podnikania skupiny Skanska na Slovensku

Skupina Skanska v SR mení v týchto týždňoch organizačnú štruktúru. Spoločnosť Skanska SK, ktorá pôsobila ako back office a koordinátor podnikania Skanska na Slovensku, zmenila meno na Skanska PS a bude naďalej pôsobiť v oblasti pozemného stavebníctva. Pozíciu v tejto oblasti tiež posilnil nedávno akvirovaný martinský Stamart. Spoločnosti Skanska BS, Skanska Technológie a Skanska Development budú naďalej samostatnejšie zodpovedať za svoje segmenty trhu na Slovensku.

„Jednotlivé odbory, v ktorých na Slovensku podnikáme, chceme viac osamostatniť a dostať ich bližšie k zákazníkovi. Naše firmy na Slovensku už nebude riadiť centrálne riaditeľstvo v Bratislave, ale za svoje výsledky budú zodpovedať samostatne, s technickou podporou českých divízií,“ komentoval zmeny Zdeněk Burda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skanska CZ

Nový model organizačnej štruktúry tiež prinesie lepšiu koordináciu v rámci jednotlivých stavebných segmentov a podstatné zníženie réžijných nákladov. Nevyhnutné správne činnosti bude v SR zabezpečovať organizačná zložka Skanska CZ.

„Postavenie Skanska na slovenskom stavebnom trhu chceme aj naďalej posilňovať“, vyjadril presvedčenie Zdeněk Burda.

Stavebná skupina Skanska dosiahla za prvých deväť mesiacov na Slovensku tržby v objeme 4,5 miliardy Sk, čo znamená oproti rovnanému obdobiu roku 2005 nárast o 7 percent. Od začiatku roka sa podarilo získať nové zákazky za 6,6 miliardy Sk a zásoba práce na ďalšie obdobie dosahuje 9,3 miliardy Sk.

Skupina Skanska na Slovensku:

Skanska PS, a.s.
Sídlo: Krajná 29, Bratislava

Skanska BS,  a.s.
Sídlo: Košovská cesta 16, Prievidza

Skanska Technológie, a.s.
Sídlo: Alejová 2, Košice

Skanska Development,  a.s.
Sídlo: Krajná 29, Bratislava

Stamart Martin, s.r.o.
Sídlo: Robotnícka 1/A, Martin