Železničný tunel Turecký vrch do mája 2013
Galéria(2)

Železničný tunel Turecký vrch do mája 2013

Spoločnosť Skanska SK, a.s. plánuje vyraziť 1 775 metrov dlhý železničný tunel Turecký vrch pri obci Trenčianske Bohuslavice do dvoch rokov. Jednorúrový dvojkoľajový tunel má byť úplne dokončený v máji 2013.

Ide o najvýznamnejšiu časť modernizácie železničnej trate na 17,7 kilometrovom úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice – Melčice – Zlatovce v rámci 1. a 2. etapy rekonštrukcie železnice z Nového Mesta nad Váhom do Púchova. Skanska je členom Združenia Nové Mesto – Zlatovce 2009, ktoré stavbu uskutočňuje. Podiel prác Skanska v združení je okolo 20 % a tvorí ho najmä výstavba tunela. Agentúru SITA informovala hovorkyňa Skanska SK Magdaléna Dobišová. Združenie vedie česká firma OHL ŽS, a.s. Brno, ďalšími členmi sú spoločnosti Váhostav – SK, a.s. Žilina, Doprastav, a.s. Bratislava a Eltra, s.r.o. Košice.

„Po roku 1990 je tunel Turecký vrch 37. tunelom, na ktorom Skanska pracuje. Ani v prípade výstavby tohto tunela sme nevynechali starú dobrú tradíciu posvätenia sošky sv. Barbory, patrónky tunelárov a baníkov. Čaká nás ešte necelý kilometer razenia, ktoré by sme aj pod jej ochranou chceli úspešne zvládnuť, vrátane betonáže definitívneho ostenia, do leta 2012,“ uviedol riaditeľ Skanska SK – Závod Tunely Peter Witkovský. Tunel podľa neho razia mimo pôvodnej trate a jeho technické riešenie rešpektuje charakter prostredia a zásah do územia je minimalizovaný len do oblasti portálov. Výstavba tunela neobmedzí existujúcu dopravu.

Trate v tuneli sú navrhované pre rýchlosť 200 kilometrov za hodinu s protismernými oblúkmi s polomerom 2 tis. metrov. osová vzdialenosť koľají je stanovená na 4,2 metra. V celej dĺžke je jednotný prierez so svetlým polomerom tunelovej rúry 6,1 metra. Pre potreby mimoriadnych udalostí je približne uprostred tunela napojená razená úniková štôlňa s dĺžkou 245 metrov, ústiaca na úpätie Tureckého vrchu. Vetranie tunela je prirodzené a súčasne podporované pôsobením piestového účinku prechádzajúcich vlakových súprav. Okrem tunela budú na trati vybudované dva nové železničné a šesť cestných mostov. Rekonštrukcia čaká i desať existujúcich železničných mostov, tri podchody pre cestujúcich v železničných staniciach, priepusty a podchody pre verejnosť.

Razenie prvých metrov tunela bolo aj vďaka viacstupňovo členenému profilu zložité. Práce začali od severného portálu pod ochranou mikropilótového dáždnika. „Na razení každého tunela je niečo neopakovateľné. V tomto tuneli si môžeme zopakovať celú širokú škálu Novej rakúskej tunelovacej metódy. Po prekonaní veľmi náročných úvodných 62 metroch razenia s vertikálnym aj horizontálnym členením čelby, ktoré sme realizovali v minulosti v Nemecku, sme sa dostali do kompaktných hornín a razenie bude obdobné ako na tuneli Sitina,“ dodal Witkovský. Pracovníci Skanska majú pred sebou ešte jednu výzvu v podobe vyrazenia tunela cez oblasť vápencov a dolomitov s výskytom krasových útvarov. Skúsenosti s razením v takýchto podmienkach majú hlavne z prác na tuneloch v Slovinsku.

Zdroj: SITA
Vizualizácia: REMING Consult