zelena spolocnost nielen na papieri cidem hranice a. s.
Galéria(5)

Zelená spoločnosť nielen na papieri (CIDEM Hranice, a. s.)

CIDEM Hranice, a. s., je dôkazom toho, že aj spoločnosť, ktorej základnú výrobnú surovinu tvorí drevná hmota a cement, možno považovať za environmentálnu a silne orientovanú na trvalo udržateľný rozvoj. Nejde totiž len o to, čo tvorí základ výsledného produktu – cementotrieskovej dosky, ale aj o to, ako a odkiaľ sa základné suroviny získavajú a ako sa ďalej spracúvajú. Do podrobností nás zasvätil Ing. Martin Klvač, riaditeľ divízie CETRIS.

detail fasady big image
idiot big image
linka big image
zelena spolocnost nielen na papieri cidem hranice a s 5640 big image
fasáda,CETRISV roku 2011 ste oslávili 20. výročie založenia firmy. Možno teda s určitosťou tvrdiť, že vo vašom prípade išlo a ide o úspešný podnikateľský zámer. Čo bude rozhodujúce pre napredovanie spoločnosti v najbližšom období?
Výstavba závodu na výrobu cementotrieskových dosiek prebiehala od roku 1987. Závod bol uvedený do prevádzky v roku 1991. Počas prvých rokov sa výroba obmedzovala na základnú cementotrieskovú dosku bez povrchovej úpravy. Táto doska s názvom Cetris Basic tvorí aj v súčasnosti gro nášho sortimentu. Postupom času sme začali ponuku rozširovať o nové typy dosiek. Zároveň pribúdali aj služby ako napríklad rezanie, frézovanie, brúsenie a vŕtanie dosiek a nanášanie povrchových úprav. V súčasnosti tvorí sortiment našej divízie 11 druhov cementotrieskových dosiek, pričom stále pracujeme na vývoji nových produktov a systémov. Tým sa nám darí byť o krok pred konkurenciou.

V budúcom období by sme si chceli udržať naše postavenie na trhu a obchodným partnerom prinášať naďalej kvalitné produkty, dostupné v požadovanom čase. Aj naďalej bude pre nás dôležité poskytovať profesionálne služby, ktoré sa zakladajú na otvorenej komunikácii s klientmi.
 
Cementotriesková doska sa vyrába zlisovaním cementu, drevených triesok z ihličnatých stromov a ostatných prísad, a to v pomere 63 % drevná surovina, 25 % cement, 10 % voda a 2 % hydratačné prísady. Prečo drevo z ihličnatých stromov?
Na výrobu dosiek používame iba smrekové a jedľové drevo. Tieto dva druhy ihličnatých stromov sú v našej oblasti najdostupnejšie. Ide o drevo, ktoré je ľahké, pružné a ľahko spracovateľné. Smrekové drevo má zároveň v porovnaní s inými ihličnatými drevinami ako napríklad smrekovec alebo borovica nižší obsah živice.
 
Pre výrobky, ktoré obsahujú podiel drevnej hmoty, je charakteristická rozťažnosť a  zmrašťovanie, a to v dôsledku zmien vlhkosti ovzdušia. Preto je dôležité zabezpečiť možnosť dilatácie dosiek. Na čo by mal zhotovovateľ stenového alebo podlahového systému ešte dbať?
Dodržiavanie dilatačnej škáry medzi doskami určenými na zhotovenie stenových, podlahových alebo fasádnych konštrukcií je nutnosťou. Minimálna šírka škáry musí byť 5 mm. Pri použití dosiek v základnom formáte 1 250 × 3 350 mm je nutné realizovať škáru so šírkou 10 mm. Výnimkou sú dosky určené na zhotovenie podlahovej konštrukcie. Dosky sa ukladajú na zraz, v prípade podlahových frézovaných dosiek sa lepia v mieste pera a drážky. Dilatačná škára so šírkou 15 mm sa realizuje po obvode – pozdĺž steny. Ak ide o miestnosti s väčšou plochou, je nutné realizovať dilatačnú škáru aj v ploche (dilatačné pole je 6 × 6 m). V prípade dosiek umiestnených v exteriéri treba možnosť dilatovania vytvoriť aj v mieste kotvenia.
 
fasáda,CETRISV Slovenskej republike drevospracujúci priemysel zápasí s pomerne veľkými problémami, ktoré vyplývajú z nedostatku drevnej suroviny na trhu. Súvisí to s masívnym vývozom dreva do zahraničia. Vy nakupujete základnú surovinu na domácom trhu alebo ju dovážate?
Zatiaľ sme sa s výrazným nedostatkom dreva u nás nestretli. Drevo nakupujeme výhradne od českých dodávateľov, ktorí musia splniť prísne kritéria.
 
Firma, ktorej gro výroby tvoria prírodné zdroje, môže svoj záujem o rozvoj trvalo udržateľnej spoločnosti dokázať environmentálnym prístupom. Vám sa v roku 2011 podarilo získať certifikát PEFC, ktorý je osvedčením trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Čo vás motivovalo k jeho získaniu?
Systém PEFC je celosvetovo najrozšírenejší systém certifikácie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Získaním tohto certifikátu sme chceli našim klientom dokázať, že nie sme ľahostajní k životnému prostrediu a k prírode sa správame zodpovedne a ohľaduplne. Používaním certifikovaného dreva z Českej republiky pomáhame aj českej ekonomike, čo považujeme za našu povinnosť.
 
Druhú základnú surovinu na výrobu dosiek tvorí cement. Emisie CO2, ktoré pri jeho výrobe vznikajú, sa snažia výrobcovia znižovať nahradením slinku napríklad zeolitom alebo vysokopecnou troskou. Aké druhy cementov uprednostňujete pri výrobe – klasické alebo zmesové?
Na výrobu cementotrieskových dosiek používame klasický portlandský cement.
 
Ako ďaleko ste s projektom kotla na biomasu, z ktorého získanú tepelnú energiu plánujete využívať na sušenie a vytvrdzovanie dosiek?
Nedávno sa realizovala tlaková skúška tesnosti kotla a v súčasnosti je inštalácia kotla na biomasu tesne pred dokončením. Ostáva dokončiť elektroinštaláciu, riadenie a reguláciu. Jeho skúšobná prevádzka sa má spustiť vo februári tohto roku. Uvedením kotla do prevádzky už nebudeme závislí len od jedného druhu paliva. Budeme ho môcť kombinovať s existujúcimi kotlami, a to v súlade s požadovanou spo­trebou pary. Spaľovanie biomasy je menej náročné na energiu a s ňou súvisiace náklady, napríklad na spaľovanie zemného plynu.

Ako je to so zdravotnou neškodnosťou dosiek pri ich opracúvaní, brúsení, rezaní a frézovaní?
Prach, ktorý vzniká pri rezaní, brúsení, vŕtaní alebo frézovaní dosiek, je zdraviu neškodný. Aj napriek tomu ho odporúčame odsávať, napríklad priemyselným vysávačom.

Váš sortiment je rozdelený na dosky bez povrchovej úpravy a s povrchovou úpravou. Aké povrchové úpravy si vyžaduje doska vhodná napríklad do vlhkého prostredia či na aplikáciu v exteriéri?
Do vlhkého prostredia, a teda aj do exteriéru možno použiť aj základnú cementotrieskovú dosku bez povrchovej úpravy. Doska je odolná proti poveternostným vplyvom, degradácii vplyvom vlhkosti a je mrazuvzdorná. Základná doska sa často používa ako súčasť systému na zhotovenie strešnej konštrukcie v systéme strateného debnenia, ale napríklad aj ako fasádna doska, prípadne obklad sokla. Povrchové úpravy samozrejme jej trvanlivosť zvyšujú, ale predovšetkým vylepšujú jej estetický vzhľad. My používame a našim klientom odporúčame používať stálofarebné náterové látky riediteľné vodou, umývateľné, s vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom.

fasáda,CETRISPri uplatnení cementotrieskových dosiek sa stavebné konštrukcie ­realizujú suchými procesmi. Ide teda o systémy patriace do suchej výstavby. Mohli by ste porovnať jednotlivé vlastnosti cementotrieskovej dosky so sadrokartónovou a drevoštiepkovou doskou?
Cementotriesková doska je v porovnaní so sadrokartónovou a drevoštiepkovou doskou odolná proti vlhkosti, plesniam a hubám. Vo vlhkom prostredí nestráca fyzikálno-mechanické vlastnosti, nedochádza k napučaniu, teda k jej degradácii. V porovnaní s drevoštiepkovou doskou je nehorľavá. Je zaradená do triedy reakcie na oheň A2-s1,d0.
 
Pomocou vašej novej aplikácie na internete možno podlahový systém navrhnúť šiestimi klikmi myši. Okrem návrhu konkrétneho systému je súčasťou výslednej informácie aj výpis potrebného množstva materiálu a technologický postup zhotovenia zvolenej podlahovej krytiny. Osvedčila sa táto aplikácia v praxi?
Aplikácia sa teší veľkému ohlasu. Tento jednoduchý program používajú nielen stavebníci, ale aj projektanti a montážne spoločnosti. V aplikácii sa totiž nachádza ucelený prehľad celého sortimentu podlahových systémov. Každý, kto má zámer zhotoviť tak novú podlahu, ako aj zrekonštruovať starú, tu nájde vhodné riešenie.
 
Vaším najnovším produktom je akustická cementotriesková doska. Aké sú jej vlastnosti a na aké aplikácie je vhodné ju použiť?
Doska Cetris Akustic Finish sa vyrába opracovaním základnej dosky, do ktorej sa vyvŕtavajú pravidelné otvory s priemerom 12 mm. Vyrába sa v základných rozmeroch 1 250 × 625 mm, s hrúbkou 8 a 10 mm. Povrch dosky je hladký, s povrchovou úpravou, ktorá pozostáva zo základného náteru a finálnej farebnej vrstvy, pričom možno zvoliť akúkoľvek farbu v súlade so vzorkovníkom RAL alebo NCS.

Vyvŕtaním pravidelných otvorov sa okrem vysokých mechanických parametrov dosahuje aj zlepšenie akustických vlastností. Dosku možno použiť ako pohltivý akustický obklad, predovšetkým v športových zariadeniach, v priestoroch s premenlivou teplotou a vlhkosťou alebo v objektoch so špecifickými podmienkami.
 
Pravidelne sa zúčastňujete na rozličných stavebných veľtrhoch. Kde sa chystáte vystavovať vaše výrobky tento rok?
Ako každý rok budeme prezentovať naše výrobky na Medzinárodnom stavebnom veľtrhu v Brne. Chystáme sa predstaviť naše novinky, ktoré sa momentálne nachádzajú vo vývojovej fáze, a dosky vhodné na opláštenie výťahových šácht s hrúbkou 12 mm s vloženým perom. Doposiaľ sa na tento účel používali dosky s hrúbkou 16 mm. Použitie tenších dosiek so sebou prináša výraznú úsporu finančných nákladov.

Zároveň by sme radi reprodukovali výsledky skúšok požiarnej odolnosti stien s drevenou konštrukciou, ktorú sme realizovali v ostatnom období. Novinkou bude aj doska, vhodná na zhotovenie plávajúcej podlahy, ktorá vzniká zlepením cementotrieskovej dosky s mäkkou drevovláknitou doskou.
 
Rozhovor pripravila: Andrea Dingová
FOTO: CIDEM Hranice, a. s., divízia CETRIS

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.

–>–>