Zákazníkom prinášame vernú kópiu prírodného kameňa (profil spoločnosti Vaspo)
Galéria(8)

Zákazníkom prinášame vernú kópiu prírodného kameňa (profil spoločnosti Vaspo)

Na začiatku bol originálny nápad, vyrobiť imitáciu prírodného kameňa a použiť ju pri obklade domu. Myšlienka sa pretransformovala do firmy, ktorá dnes zásobuje európsky trh obkladovým kameňom na báze betónu. O výrobe, predaji a distribúcii tohto produktu sme sa porozprávali s konateľkou firmy Vaspo, pani Boženou Daňovou.Prečo ste sa rozhodli práve pre výrobu umelého kameňa?

Začínali sme v roku 1981, keď si brat sám vyrobil imitáciu prírodného kameňa a použil ju pri obklade svojho domu. Keď sa ľudia začali o tento produkt výraznejšie zaujímať, rozhodli sme sa, že sa budeme venovať jeho výrobe. Následne sme si vybavili povolenie obecného úradu na výrobu obkladového kameňa a vytvorili sme združenie. V začiatkoch sme si vyrábali všetko sami. V prelomovom roku 1989 sme začali oficiálne podnikať s obkladovým kameňom. Najprv sme sídlili v prenajatých priestoroch, až kým sa nám v roku 1991 nepodarilo kúpiť pozemok, na ktorom sídlime dodnes. V tom období sme boli jediná firma na trhu.

Hlavnou pracovnou náplňou vašej spoločnosti je výroba obkladového kameňa. Čím je váš produkt na trhu jedinečný a o ktoré výrobky majú zákazníci najväčší záujem?

Naše výrobky sú verné kópie prírodného kameňa, ktoré sa vyrábajú z väčšej časti ručne. Tým je zaručená ich kvalita. Konkurencia, ktorá svoje výrobky lisuje, je vo veľkej výhode. Môžu vyrábať pomocou jednej technológie väčšie množstvá kameňov za nižšiu cenu. V prípade, že vyrobia chybný výrobok, môžu ho znovu spracovať, v dôsledku čoho majú menší odpad. Takéto výrobky však nie sú presnými kópiami prírodného kameňa, pôsobia často umelo.

Z našich produktov je najväčší záujem o zvrásnenú skalu a lámaný kameň. Na požiadavky z Grécka sme začali vyrábať aj tri druhy svetlých odtieňov. Momentálne máme 37 druhov obkladového kameňa, čo je náročné na výrobu i na skladovanie. Bolo by pre nás jednoduchšie, keby sme mali užší sortiment výrobkov, keďže všetky druhy sú trvalo zaradené do výroby a našou snahou je ich ponúkať na okamžitý odber. Každým rokom prinášame nové druhy, ale staršie typy zostávajú naďalej vo výrobe pre ich neustály dopyt.

Cenové relácie našich výrobkov sa pohybujú od 400 do 1 200 Sk za m2. Cenu ovplyvňuje náročnosť pri výrobe, použitá technológia a použité vstupné materiály. Najväčší záujem je práve o výrobky vyššej cenovej hladiny, kde aj naši zákazníci už vedia oceniť kvalitu a vzhľad. Krédom našej spoločnosti je prinášať na trh cenovo prijateľnú a technicky dokonalejšiu náhradu prírodného kameňa a tým šetriť životné prostredie.

Keďže výroba kameňa prebieha zväčša ručne, ide určite o náročný proces…

Výrobok, ktorý váži 45 až 50 kg (meter štvorcový), prejde každému pracovníkovi viackrát cez ruky. Príprava materiálu, vyberanie, balenie im uľahčuje technika, ale vždy je to ručná práca. To zaručuje výrobu kvalitného výrobku. Pracujeme s tekutou zmesou, ktorú treba spracovať v určitom časovom intervale. V prípade, že sa zmes nestihne spracovať, výrobok nespĺňa kvalitatívne požiadavky a musí sa deklarovať ako druhá trieda alebo vyhodiť. Veľkú časť ceny výrobku tak tvoria náklady na prácu. Keďže chceme udržať kvalitu, snažíme sa zamestnancom dať dostatočné finančné ohodnotenie.

Koľko má vaša spoločnosť zamestnancov?

V začiatkoch sme mali šesť stabilných zamestnancov. Popri stálych zamestnancoch sme brali počas sezóny aj ľudí na dohodu. V súčasnosti máme 46 stálych zamestnancov a 8 na dohodu. Napriek tomu, že ide o náročnú ručnú výrobu, máme neustále žiadosti o zamestnanie. Pracovníkov si starostlivo vyberáme. Po prvom skúšobnom mesiaci sa rozhodneme my alebo sám pracovník, či chceme pokračovať v spolupráci.

Pri predaji sa sústreďujete viac na konkrétny región alebo ste spoločnosť s celoslovenskou, prípadne aj zahraničnou pôsobnosťou? Zabezpečujete aj dodávku vašich výrobkov?

Momentálne vyvážame naše produkty do Česka, Maďarska, Nemecka a Grécka. Vlastnú dopravu nemáme, avšak na požiadanie zákazníka zabezpečujeme prepravu cez logistické spoločnosti. Keďže náklady na dopravu tvoria práve tú položku, ktorá cenu kameňa najviac ovplyvňuje, zameriavame sa najmä na vývoz v rámci Európskej únie.

Na aké druhy stavieb sa zvyčajne používajú vaše produkty a akí zákazníci majú o ne záujem?

Obkladový kameň nachádza svoje uplatnenie najmä na rodinných domoch, rekreačných chatách, apartmánových domoch a budovách občianskej vybavenosti. Našimi odberateľmi sú väčšinou predajcovia stavebnín a súkromní investori. Stáva sa, že aj odmietneme zákazku, nakoľko sme dnes v situácii, že dopyt prevyšuje kapacitné možnosti výroby. Napriek tomu nechceme znevýhodňovať menších odberateľov a našich dlhoročných partnerov.

Prejavil sa nejako stavebný boom vo vašich minuloročných obratoch? Aké sú vaše očakávania, pokiaľ ide o stavebnú sezónu 2008?

V roku 2007 sme v porovnaní s rokom 2006 zaznamenali nárast tržieb o 72 % z toho viac ako tretina boli tržby z exportu. Museli sme výrazne zvýšiť objem výroby. Tento rok sme už ku koncu marca zaznamenali ďalší nárast. Keď sme kupovali pozemky, na ktorých sídlime, zdali sa nám priveľké. Dnes nám už kapacitne nepostačujú. Preto hľadáme nové možnosti na rozšírenie nášho areálu. Keďže momentálne nemáme ďalšie priestory na výrobu a uskladňovanie materiálov, je pre nás náročné pokryť súčasný dopyt. Snažíme sa uspokojiť zákazníkov, ale nad limit sa jednoducho ísť nedá.

Predpokladáme, že aj tento rok bude hektický, pretože sa začal ešte väčším náporom. Ročne vyrobíme približne 100 000 metrov štvorcových, minulý rok sme už vyrobili 140 000 metrov štvorcových. Tento rok predpokladáme, že by sa nám podarilo vyrobiť 160 000 metrov štvorcových obkladového kameňa.

Aké máte plány do budúcnosti?

Chceli by sme si hlavne udržať meno a kvalitu. Sme rodinná firma a radi by sme mali výrobu pod dohľadom. Preto neplánujeme otvorenie ďalšej prevádzky v inom meste a orientujeme sa na rozširovanie súčasnej výroby. Máme aj záujemcov o našu technológiu, ale určite ju neuvažujeme predať.

Keďže máme len jednu komoditu, od začiatku sme si chceli k nej pridať ďalší produkt. Stále sme však zvyšovali výrobu, zväčšovali priestory, takže na pribratie ďalšej komodity nebol čas. Chceli sme vytvoriť výstavné priestory a k tomu predávať obklady a doplnky do oddychovej zóny do záhrad. Neustále rastúci dopyt po našich výrobkoch nás upriamil len na vývoj a výrobu obkladového kameňa. Ostali sme preto doteraz pri jednej komodite.

Venujete sa aj sponzorským aktivitám?

Podporujeme hlavne aktivity obce – školské akcie, folklór a miestne športové organizácie ako futbal či motokros.

Ako vidíte budúcnosť stavebníctva na Slovensku? Myslíte si, že stavebný boom bude pokračovať?

Stavebný boom bude trvať podľa nás približne tri až päť rokov. My sme ho pocítili najmä v neustálom zvyšovaní výroby a nedostatku tovaru na skladoch, najmä v jarnom období. Otepľovanie klímy spôsobilo, že sa u nás v posledných rokoch stavia takmer celoročne. Predtým sme vždy na začiatku jarnej sezóny mali na sklade tovar vo výške 7 až 9 miliónov. Jarný nápor nám nerobil žiadne problémy. Teraz musíme neustále zvyšovať výrobu, aby sme uspokojili dopyt.

Elena Bobeková
Foto: autorka, Vaspo