veluxheadquarters

Velux hlási zmenu na pozícii generálneho riaditeľa

Novým generálnym riaditeľom skupiny Veluxsa stane Lars Petersson. Nahradí Davida Briggsa, ktorý sa rozhodol odísť do dôchodku.

Lars Petersson je v súčasnosti prezidentom a generálnym riaditeľom spoločnosti Hempel. Do firmy Velux nastúpi 1. novembra 2022. Dovtedy bude funkciu dočasného generálneho riaditeľa vykonávať Anders Götzsche, finančný riaditeľ spoločnosti.

„Je mi cťou a potešením, že som dostal príležitosť viesť skupinu Velux. V odvetví stavebných materiálov pracujem už dve desaťročia a vždy som ju obdivoval pre jej silnú značku a kvalitu. Spoločnosť predstavuje významné dedičstvo, ktoré definovalo celé odvetvie, a zároveň si zachováva silný zmysel pre spoločenskú zodpovednosť. Úprimne sa teším na to, že sa stanem jeho súčasťou a prispejem k napĺňaniu ambícií stanovených v nedávno predstavenej stratégii a zároveň zvýšim latku udržateľného podnikania,“ hovorí Lars Petersson.

Lars Petersson
Lars Petersson | Zdroj: VELUX
Lars Petersson má 53 rokov a pochádza zo Švédska. Žije v Kodani so svojou manželkou Annikou, s ktorou má dve dospelé deti.

Po piatich rokoch na čele skupiny Velux David Briggs v septembri odstúpi z funkcie generálneho riaditeľa.

„Bolo mi cťou a najväčšou výsadou v mojom živote viesť Velux a reprezentovať túto skvelú spoločnosť a všetkých mojich výnimočných kolegov. Od roku 2018 sme dosiahli výsledky, na ktoré môžeme byť všetci hrdí – výsledky, ktoré ďaleko presahujú predstavy iných. Je to zásluha nielen mojich kolegov, ale aj našich partnerov, dodávateľov a samozrejme našich zákazníkov,“ povedal dosluhujúci generálny riaditeľ David Briggs.

Velux