Partneri sekcie:

Nové číslo časopisu Stavebné materiály 1/2019

Jedným z vhodných riešení na vytvorenie zvukovoizolačnej bariéry medzi dvomi priestormi sú zvukovoizolačné priečky. Na utlmenie hluku v dvoch rovinách sú určené akustické tehly tvorené z dvoch tehlových tvaroviek a minerálnej vlny medzi tvarovkami. Murivo vytvorené použitím týchto akustických tehál tlmí zvuk prenášaný vzduchom a zároveň účinne tlmí prenos konštrukčného hluku. Tento typ tehál sa muruje na PUR penu.

Samozrejme tak ako pri iných typoch zvislých či vodorovných konštrukcií je potrebné dbať aj na vyhotovenie detailov. V prvom čísle časopisu Stavebných materiálov sme sa zamerali aj na ich riešenie.

Viac na www.jaga.sk/stavebne-materialy/