Ideálne miesto stretnutia? Betónové schody s prvkami javiska

Zdroj: LCArch

Veľkoryso riešené schody nie sú len účelným prostriedkom na prekonanie výškových rozdielov. Môžu byť miestom stretnutia, hľadiskom, piedestálom, skrátka, dominantným prvkom.

Jednu z hlavných úloh hrajú aj v novom pavilóne Základnej školy v Směčne. Ten bol dokončený v rámci rozšírenia komplexu školských budov koncom roka 2020 na návrh Ing. arch. Lukáša Čiháka a jeho tímu zo štúdia LCArch. Budova pavilónu harmonicky uzatvára školský pozemok a blok školských budov a zároveň ohraničuje ihrisko slúžiace na oddych študentov.

Vnútorné priestory sú polyfunkčné, slúžia ako jedáleň, ale aj ako priestor na voľnočasové aktivity detí, prípadne na stretávanie obyvateľov mesta.

Zdroj: LCArch

Kontext definujúci obsah

Keďže šlo o už niekoľké rozšírenie historickej budovy školy, mal architekt Jan Čihák obmedzené pôsobisko. „Pri rozširovaní existujúceho objektu človek vždy cíti zodpovednosť k priestoru a hmote, do ktorej sa musí napasovať. Náš návrh tak definoval pôdorys a doterajšie usporiadanie priestoru. Pôdorysne nová budova kopíruje vymedzenú oblasť a výškovo nijako nepresahuje existujúcu zástavbu.“ hovorí Čihák.

A dodáva: „Hlavným materiálovým znakom nového pavilónu je čierna farba obkladov v prízemnej časti, ktorá je akýmsi vymedzením voči pôvodným budovám. Spájajúcim prvkom je, naopak, drevený obklad, ktorým sme sa inšpirovali na už stojacej telocvični. Ďalšou vymedzujúcou hmotou je betón, ktorý sa opakuje na stropoch v exteriéri i v interiéri a na vonkajších spevnených plochách okolo domu vrátane veľkorysého schodiska na južnej strane.Na zmiernenie dojmu z novej hmoty sme použili výrazné presahy horného poschodia oproti prízemiu tak, aby pavilón pôsobil subtílnejšie a akoby levitoval. Prepojenie s existujúcou prístavbou zaisťuje zasklený koridor bez podpor umocňujúci vzdušnosť a ľahkosť“.

Zdroj: LCArch
Zdroj: LCArch

Pobytové schody ako centrálny exteriérový prvok

Výrazným exteriérovým prvkom sú „pobytové“ schody z hladkého vibrolisovaného betónu tiahnuce sa po celej dĺžke fasády orientovanej do dvora. Schodisko tak dotvára priestor na hru, stretávanie a v letných mesiacoch vyzýva na odpočinok.

Sám autor dodáva: „Pobytové schodisko s prvkami javiska sme navrhli z dôvodu prvotnej myšlienky, ktorá počítala s letným kinom. Tento plán sa síce nerealizoval, ale schody tu napriek tomu zaujímajú centrálnu pozíciu, ktorá do celého konceptu hravého a spoločenského priestoru zapadá. S ohľadom na charakter a využitie schodov sme vybrali hladké schodiskové dielce z vibrolisovaného betónu, ktorý je esteticky veľmi uspokojujúci a zároveň príjemný na dotyk.

Samotné dielce dodala spoločnosť PRESBETON, ktorá má s výrobou hladkého betónu bohaté skúsenosti a navyše dokáže vyjsť v ústrety individuálnym požiadavkám architekta či projektanta. Okrem širokej ponuky prefabrikovaných betónových komponentov je možné dohodnúť aj výrobu na mieru.

Zdroj: LCArch

Polyfunkčný koncept posilňujúci mestskú komunitu

Ako potvrdzuje Ing. arch. Lukáš Čihák, hybnou silou celého projektu bola osvietená starostka, ktorej na celom koncepte veľmi záležalo aj s ohľadom na verejné využitie.

Zdroj: LCArch

„Všetky pobytové priestory sme preto prispôsobili multifunkčnému využitiu, čo je viditeľné ako v exteriéru, tak vo vnútorných priestoroch. Jedáleň umiestnená na prízemí budovy je vďaka pásu zasklených dverí bezprostredne prepojená s exteriérom. Slúži nielen na stravovanie miestnych detí, ale i verejnosti a využíva sa aj v popoludňajších hodinách. Na prvom poschodí je potom v súvislosti s touto koncepciou centrálna pobytová hala, ktorá slúži aj na oddych cez prestávky alebo ako priestor na samostatnú prácu v priebehu vyučovania pre žiakov s poruchou sústredenia. V hale je veľké pásové okno do dvora navodzujúce dojem otvoreného priestoru. Sklenené zásteny, naopak, zaisťujú čiastočné súkromie v prípade potreby práce s jednotlivci. Prepojovací sklenený koridor má tiež dvojakú funkciu: slúži ako šatňa detí prvého stupňa a zároveň ako komunikácia,“ uzatvára Čihák.

Zdroj: LCArch
Zdroj: LCArch

Zdroj: PR článok PRESBETON Nova, s.r.o.