Nové číslo časopisu Správa budov 1/2013 v predaji

nove cislo casopisu sprava budov 1 2013 v predaji

Obnova budov nie je len vysoko aktuálnou a diskutovanou témou, ale bola aj témou marcového čísla časopisu Správa budov, ktoré je v predaji od 21. marca. Podľa odborníkov by mala mať pred čiastkovou (postupnou) obnovou prednosť obnova celková. Kde na to však vziať? Existujú viaceré možnosti. Niektorým sme venovali pozornosť v špeciále časopisu. Problémy sa však nevyhýbajú ani už obnoveným budovám. Na zateplených fasáda sa začínajú po určitom čase vyskytovať mikroorganizmy, ktoré majú za následok tvorbu plesní a rias. Ide o problém, ktorý sa musí operatívne riešiť vhodným spôsobom. Správcovia sa väčšinou rozhodujú pre dekontamináciu.

V novom čísle sa dočítate:

Z praxe
Správa bytového domu – otázky a odpovede (O. Leskovská)

Ekonomika
Vykurovacia sústava a jej vyregulovanie (O. Leskovská)

Téma: Obnova budov

Technológia likvidácie mikroorganizmov na zateplení a zabezpečenie rezistencie fasády (N. Antošová)
Obnova bytového domu tepelnoizolačným systémom s hrúbkou izolácie nad rámec projektu (A. Dingová)
Nové trendy v architektonickej obnove fasád panelových bytových domov (V. Šlachtovský)

Prevádzka a údržba budov

Určujúce faktory návrhu vsakovacích zariadení zrážkových vôd (D. Sarka, V. Zeleňáková)

Facility management

Ako vyliečiť verejné budovy (I. Kantorová)
Správa rezidenčných a komerčných budov – porovnanie (V. Somorová)
Projekt komplexnej správy budov VÚB banky – prípadová štúdia (A. Čarabová, R. Harton, I. Stanek)
Areál kúpeľov Sliač (E. Bobeková)

Špeciál: Financovanie obnovy budov

Financovanie obnovy a zatepľovania bytových domov prostredníctvom zvýhodnených úverov zo ŠFRB (Z. Petrášová)
Možnosti financovania energetickej efektívnosti z prostriedkov EÚ v roku 2013 (J. Pejter)
Problémy obnovy obecných nájomných bytových domov (D. Špirková)

Časopis si môžete kúpiť tu
–>–>

Komentáre