Komínový systém pre nízkoenergetické stavby

kominovy system pre nizkoenergeticke stavby

Medzi najrozšírenejšie komínové systémy na slovenskom trhu patria systémy firmy Schiedel, obľúbené pre kvalitu, spracovanie, bezplatný servis priamo na stavbe a cenu komína vrátane montáže. Koncoví užívatelia ich oceňujú aj pre jednoduchú montáž a životnosť pri zachovaní kvality tak materiálu, ako aj správneho fungovania.

Firma Schiedel ako reakciu na rozširujúci sa počet realizovaných nízkoenergetických a pasívnych domov ponúka komínový systém Absolut. Súčasťou komínov Schiedel Absolut sú komponenty Duronic, ktoré slúžia na prerušenie tepelného mosta v mieste základovej škáry, medzi nevykurovanými a vykurovanými priestormi a, samozrejme, v mieste priechodu komína strechou.

Miesto priechodu strechou možno použitím komponentov Duronic odizolovať nielen tepelne, ale aj vlhkostne. Strešnými fóliami možno utesniť prestup strešnou konštrukciou s napojením na izolačné vrstvy (parozábrana a izolácia proti vlhkosti), takže teleso komína nepredstavuje slabé miesto pri blower-door teste, ktorý sa považuje za kontrolu kvality výstavby dokonale tesných objektov. Pre bližšie informácie hľadajte heslo DURONIC na www.schiedel.sk.

Zdroj: Schiedel

–>–>