ASB Články na tému

parozábrana

Na vytvorenie účinnej bariéry proti vlhkosti, prenikajúcej cez podlahové konštrukcie cementových poterov alebo betónových podláh, cez staré existujúce podklady a liaty asfalt a ďalšie citlivé a veľmi nasiakavé podklady, možno použiť dvojzložkový epoxidový základný náter.

Spoločnosť Lidl vybudovala v Seredi jedno z najväčších a najekologickejších logistických centier v Európe. Výstavba trvala od marca 2015 do februára 2016, pričom investície na vybudovanie nového logistického centra presiahli 50 miliónov €. Jeho rozloha je 128 000 m2 a pracuje v ňom takmer 200 ľudí.

Je nevyhnutné aplikovať len parozábranu z ťažkého asfaltovaného pásu v šikmej streche z dôvodu perforácie kotviacimi skrutkami? Aplikácia nadkrokvových tepelnoizolačných dosiek PIR (tvrdá polyuretánová pena na báze izokianurátu) sa stále rozširuje a s týmto trendom sa zvyšuje aj konkurencia výrobcov či dovozcov PUR a PIR izolácií.

Ukončenie strechy na severnej a južnej fasáde S8Náter proti UV žiareniu Conipur TC 459 RAL 9006Hydroizolačná membránaDoska OSB s hrúbkou 18 mmOceľový pozinkovaný plech s hrúbkou 0,8 mm, výška vlny […]

Medzi najrozšírenejšie komínové systémy na slovenskom trhu patria systémy firmy Schiedel, obľúbené pre kvalitu, spracovanie, bezplatný servis priamo na stavbe a cenu komína vrátane montáže. Koncoví užívatelia ich oceňujú aj pre jednoduchú montáž a životnosť pri zachovaní kvality tak materiálu, ako aj správneho fungovania.

Spoločnosť ATHOS syntec, s. r. o., exkluzívny zástupca americkej spoločnosti Carlisle® pre strednú Európu, ohlásila kampaň „Dokonalosť na streche“, zameranú na komplexné pokrytie požiadaviek pri realizáciách plochých striech s hydroizolačnými membránami EPDM (syntetický kaučuk) a TPO (termoplastický polyolefín).

Základom vhodného konštrukčného riešenia šikmej strechy obytného podkrovia je optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana. Tieto požiadavky spĺňajú aj minerálnovláknité materiály vďaka svojej tepelnoizolačnej schopnosti, nehorľavosti a akustickej účinnosti.

Otázka použitia parozábran v šikmých strechách je dnes veľmi diskutovaná. Mnohí odborníci sa zamerali na problém, ako dosiahnuť bezporuchovosť parozábrany, a to tak pri realizácii, ako aj pri užívaní objektu. Poruchy zavinené nefunkčnou parozábranou patria medzi najpočetnejšie. V tejto chvíli sa však treba pozrieť na problematiku parozábran pri šikmých strechách z iného uhla – kedy je v skladbe strešného plášťa parozábrana prínosom a kedy ide skôr o rizikový či nadštandardný prvok?

Strechy s kovovými krytinami, tak ako všetky strechy, musia plniť základné funkcie strešného systému — ochranu proti vnikaniu vlhkosti, hluku, ohňu a tepelnú ochranu. Okrem toho musia odolávať zaťaženiam tlakom alebo vztlakom vetra, tiaži, dilatačným zmenám a celkovým posunom stavby v dôsledku pnutia. Z toho vyplýva, že pri zhotovovaní strechy je dôležité správne zrealizovať jej podkladovú konštrukciu a následne aj samotné pokrývanie a pripevňovanie kovovej krytiny.

Strecha z pórobetónových dielcov sa môže vybudovať na občianskych budovách i priemyselných objektoch. Skladba a realizácia takejto strechy je však iná ako pri klasickom drevenom krove.