07 | Prvá vrstva náteru

Epoxidový náter ako parozábrana (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na vytvorenie účinnej bariéry proti vlhkosti, prenikajúcej cez podlahové konštrukcie cementových poterov alebo betónových podláh, cez staré existujúce podklady a liaty asfalt a ďalšie citlivé a veľmi nasiakavé podklady, možno použiť dvojzložkový epoxidový základný náter.

Príprava podkladu

Pred jej aplikáciou podklady musia byť na povrchu suché, čisté, bez trhlín, s pevnosťou v ťahu a tlaku podľa STN 744505. Zvyšky starých lepidiel, náterov a pod. je potrebné pred použitím mechanicky odstrániť. Na odstránenie prípadného cementového (či sadrového) povlaku na náteroch či betónoch sa odporúča použiť vhodné prístroje (brúsne stroje, alebo frézy) a povrch dôkladne povysávať.

Info o materiáli: Dvojzložkový epoxidový základný náter s veľmi nízkym obsahom emisií určený na kritické podklady a pre vysoké zaťaženie, vhodný na vytvorenie účinnej parozábrany a na zlepšenie vlastností podkladových vrstiev.

Xylolitové alebo horečnaté potery očistite dýzou alebo ofrézujte. Kamenné podlahy, kovy a podlahy z keramických dlažieb dôkladne očistite pomocou vhodného čistiaceho prípravku, prípadne ľahko obrúste. Pri použití epoxidového základného náteru ako parozábrany pred zvyškovou vlhkosťou dbajte na dôkladnú prípravu podkladu, najmä na odstránenie slabo držiacich častíc a vrstiev, ktoré by mohli ovplyvniť prídržnosť parozábrany. Odporúča sa použiť mechanické obrúsenie, ofrézovanie, prípadne abrazívne čistenie.

Spracovanie epoxidového náteru

Dvojzložkový epoxidový základný náter sa dodáva v stanovenom miešacom pomere. Zložku A tvorí samotná živica, zložka B je tvrdidlo. Pre úspešnú aplikáciu je dôležité správne zmiešanie oboch zložiek. Odporúča sa ostrým predmetom (napr. skrutkovačom) preraziť dno hornej nádoby, aby zložka B vytiekla do zložky A. Nádobu prerazte na viacerých miestach.

Tip: Pred nanesením vyrovnávacej hmoty

Ak sa použije Ceresit R 755 na zlepšenie vlastností podkladu, jeho spevnenie, nie je potrebné čerstvý epoxidový náter zasypať kremičitým pieskom. Zaschnutý náter sa prebrúsi a zdrsní pomocou čierneho padu alebo pomocou brúsneho papiera a na takto pripravený povrch sa nanesie adhézny mostík. Ak sa plánuje aplikácia nivelačnej stierky v hrúbke väčšej ako 10 mm, odporúča sa čerstvý epoxidový náter zasypať kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,3 – 0,7 mm. (min. 2 kg/m²).

Následne po vytečení zložky B hornú nádobu odstráňte a obe zložky dôkladne premiešajte. Miešajte s nízkootáčkovým miešadlom s vhodným nadstavcom, kým nevznikne homogénna hmota bez farebných závojov. Čas miešania je približne 2 minúty. Na zabránenie nerovnomernému zmiešaniu a tým poruchám vo vytvrdzovaní sa odporúča zmiešanú zmes preliať do čistej nádoby a opäť dôkladne premiešať.

Epoxidový základný náter nanášajte na pripravený podklad valčekom vhodným na epoxidové nátery. Pri vytváraní parozábarany na betónových podlahách alebo cementových poteroch sa odporúča dvojité nanášanie, do kríža (druhý náter do max. 48 hodín po úplnom vyschnutí prvej vrstvy).

Čo budeme potrebovať:

  • Epoxidový základný náter, Ceresit R 755, spotreba: približne 0,3 kg/m2, kovové nádoby, súprava 7 a 21 kg (zložka A a zložka B), 7 kg 190 €
  • Kremičitý piesok (teplom sušený, ideálna frakcia 0,3 – 0,7mm)
  • Náradie, tanierová brúska, priemyselný vysávač, skrutkovač, kladivo, elektrické miešadlo, ochranné, rukavice a okuliare, ručná brúska, plastová nádoba, valček na dlhej rúčke, metla s tvrdými štetinami

01 | Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, bez trhlín, pevný, suchý a bez látok, ktoré by zhoršili priľnavosť. Staré nesúdržné obklady, lepidlá, vrstvy so zníženou prídržnosťou alebo citlivé na vodu a rozpúšťadlá sa zbrúsia tanierovou brúskou.

01 | Príprava podkladu
01 | Príprava podkladu | Zdroj: Henkel

02 | Povysávanie podkladu

Zvyškový prach a voľné časti sa povysávajú priemyselným vysávačom.

02 | Povysávanie podkladu
02 | Povysávanie podkladu | Zdroj: Henkel

03 | Otvory do nádoby so zložkou B

Do dna hornej nádoby so zložkou B sa prerazí pomocou ostrého nástroja a kladiva niekoľko otvorov. Súčasne sa prerazí aj otvor do plastovej zátky na hornej strane nádoby.

03 | Otvory do nádoby so zložkou B
03 | Otvory do nádoby so zložkou B | Zdroj: Henkel

04 | Vytečenie tvrdiacej zložky

Horná nádoba sa zdvihne pomocou rukoväte a tvrdidlo sa nechá úplne vytiecť do spodnej nádoby.

04 | Vytečenie tvrdiacej zložky
04 | Vytečenie tvrdiacej zložky | Zdroj: Henkel

05 | Zmiešanie živice s tvrdiacou zložkou

Vrchnák sa odstráni a živica s tvrdiacou zložkou sa dôkladne premieša elektrickým miešadlom. Mieša sa min. 2 min. Počas miešania sa odporúča používať ochranné rukavice a ochranné okuliare.

05 | Zmiešanie živice s tvrdiacou zložkou
05 | Zmiešanie živice s tvrdiacou zložkou | Zdroj: Henkel

06 | Preliatie zmesi do čistej nádoby

Zmiešaná zmes komponentu A a komponentu B sa preleje do čistej nádoby a opäť sa premieša. Tým sa vyhnete riziku vzniku porúch v procese tvrdnutia epoxidovej živice.

06 | Preliatie zmesi do čistej nádoby
06 | Preliatie zmesi do čistej nádoby | Zdroj: Henkel