Svojich spolupracovníkov systematicky motivujeme (profil spoločnosti OD – PLAST, spol. s r. o.)
Galéria(3)

Svojich spolupracovníkov systematicky motivujeme (profil spoločnosti OD – PLAST, spol. s r. o.)

V čase, keď ceny energií stúpajú závratnou rýchlosťou, sa stále viac dostáva do popredia téma efektívneho využívania tepelnej energie. A tak sa mnoho ľudí zaoberá otázkou, ako najlepšie zabrániť tepelným stratám vo svojej domácnosti. Niekto si nechá vymeniť okná, niekto zatepliť fasádu. Konateľ spoločnosti OD – PLAST, spol. s r. o., Ing. Vladimír Bočko však nehovorí o výmene okien či zatepľovaní, ale o komplexnej rekonštrukcii – takzvanom energetickom zhodnotení budovy. Tento zaujímavý pojem nám priblížil v nasledujúcom rozhovore spolu s receptom na účinnú motiváciu a vysvetlením, aké užitočné môžu byť kontajnery.

Mohli by ste nám priblížiť začiatky vášho pôsobenia v stavebnej brandži?

V stavebníctve som začal podnikať ako súkromná osoba už v roku 1990. Najprv som sa zaoberal jednoduchou stavebnou výrobou, neskôr pribudla autodoprava. V roku 1997 sme so spoločníkmi založili stavebnú firmu, ktorá sa okrem stavebnej výroby začala zaoberať aj výrobou plastových okien. V tom čase Slovensko zažívalo krízu stavebníctva, preto naša stavebná činnosť zaznamenala postupný útlm a do popredia sa začala dostávať práve výroba plastových okien. Tejto skutočnosti sme prispôsobili aj názov firmy, ktorý sme zmenili na OD – Plast, spol. s r. o. Zo začiatku sme používali plastové profily z Novák, neskôr sme začali spolupracovať výhradne so spoločnosťou Rehau. Sledovanie nových trendov v oblasti výroby a montáže okien nám ukázalo, že vo svete začína byť aktuálny fenomén komplexných zatepľovacích služieb. Na energetické zhodnotenie budovy totiž nestačí len vymeniť okná, treba aj zatepliť fasády a vykonať množstvo ďalších súvisiacich činností. Preto sa aj naša spoločnosť začala uberať cestou komplexných služieb. Postupne sme si vybudovali potrebné know-how a od roku 2003 ponúkame spoločenstvám vlastníkov bytov v Trnave a okolí takzvané energetické zhodnotenie budov, čo značí celkovú rekonštrukciu fasád vrátane zateplenia, opráv balkónových a strešných konštrukcií, ako aj výmeny okien.

Aký je približný pomer medzi oknárskou výrobou a zatepľovacími prácami?

Nedá sa to úplne presne ohraničiť, lebo ako som vravel, ponúkame komplexné zatepľovacie služby, ktorých súčasťou je aj výmena okien. Na utvorenie rámcovej predstavy však postačí konštatovanie, že minulý rok tvorili zatepľovacie práce približne dve pätiny a výroba okien spolu s montážou asi tri pätiny z celkového objemu vykonaných prác. Z doterajšieho vývoja možno predpokladať, že v priebehu nasledujúcich rokov dosiahneme v oboch činnostiach vyvážený pomer jedna k jednej. To, samozrejme, neznamená, že by vo výrobe plastových okien nastal útlm. Naopak, túto oblasť plánujeme ešte viac posilniť, preto pripravujeme rekonštrukciu a rozšírenie dielne, ako aj vybudovanie nových skladovacích priestorov, aby sme skvalitnili a zefektívnili celý výrobný proces od prísunu materiálu do dielne až po skladovanie a odvoz hotových okien na stavby.

Bude nárast výroby znamenať pre vašu firmu výraznú expanziu?

Osobne nie som zástanca žiadnych ohromujúcich sto- či dvestopercentných ročných nárastov. Zaväzovať sa na také obrovské možstvo práce je pri súčasných problémoch s kvalifikovanou pracovnou silou veľký hazard. Myslím si, že na zdravé napredovanie firmy nám stačí stabilný rast na úrovni 8 až 10 % v oboch oblastiach nášho podnikania. V plastových oknách zatiaľ nepoznáme obmedzenie, expanzia je limitovaná skôr možnosťami predaja než kapacitou výroby. Čo sa týka zatepľovania, tam je situácia opačná – dostávame viac ponúk, než dokážeme vykryť našimi pracovnými silami. Obidve naše hlavné činnosti spolu úzko súvisia a na to, aby sme dosiahli istý objem predaja okien, musíme zabezpečiť určitý objem stavebnej výroby. Preto sa snažíme, aby bol nárast objemov v oboch týchto oblastiach rovnaký.

Z čoho podľa vás pramení nepomer pracovných kapacít v oboch vašich ťažiskových činnostiach? Znamená to, že oknára dnes zoženiete ľahšie než zatepľovača?

To je príliš zjednodušené konštatovanie. Dnes nezoženiete ľahko žiadnu kvalitnú pracovnú silu, istý rozdiel tu však určite je. Výroba plastových okien je de facto dielenská výroba. Zamestnáva ľudí, dalo by sa povedať, so strojníckym fortieľom, ktorí dokážu materiál namerať, odpíliť, zvariť… Či je to stolár, zvárač, alebo zámočník, ak má záujem na sebe popracovať, dokáže byť po patričnom zaučení platným človekom vo výrobe. Nehovoriac o pracovných podmienkach v dielni, ktoré sú oveľa lepšie ako pri zatepľovaní. Zatepľovanie je špecifické tým, že sa realizuje v exteriéri, kde na zatepľovača priamo doliehajú všetky vplyvy počasia. Raz je príliš teplo, raz príliš chladno, niekedy fúka vietor, inokedy prší. Ak nastane počasie úplne nevhodné na prácu, zatepľovač nebude mať aj týždeň čo robiť. Okrem toho v tejto profesii prebieha pomerne silný konkurenčný boj, schopní pracovníci odchádzajú do Rakúska či Českej republiky a vzhľadom na nízky záujem o slovenské učňovské vzdelávanie ich nemá kto nahradiť. Pravdupovediac, ani sa niet čomu čudovať. Dnešní mladí ľudia si svoju budúcnosť asi predstavujú inak než mrznúť v „prešiváku“ na lešení 20 metrov nad zemou…

Ako sa vám v takejto situácii darí udržať dostatočný počet zatepľovačov na realizáciu vašich zákaziek?

Veľmi sa nám osvedčila dlhodobá spolupráca s malými realizačnými firmami, ktoré zamestnávajú živnostníkov. Za tieto päť- až desaťčlenné partie sú priamo zodpovední ich zamestnávatelia, ktorí dokážu ich pracovné výkony ustriehnuť lepšie, než keby sme mali my dohliadať na desiatky ľudí pracujúcich naraz na rôznych stavbách. Spolupracujúce firmy systematicky motivujeme predovšetkým jasným a prehľadným systémom odmeňovania, ktorý je založený na takzvanom stavebnicovom systéme. V praxi to znamená, že živnostník presne vie, akú sumu dostane za štvorcový meter postaveného lešenia, nalepenej izolácie, stierkovania a podobne. Od nás dostane príslušnú dokumentáciu, kontajner s potrebným materiálom a o ostatné sa už stará sám. Vernosť našich spolupracovníkov premietame aj do valorizácie odmien. To znamená, že každý rok, čo s nami spolupracujú, sa ceny zvýšia o určité percento. Šéf firmy si teda môže vopred veľmi presne spočítať, koľko peňazí mu tá-ktorá zákazka prinesie. Pri radových zamestnancoch sme sa často potýkali s nízkou efektivitou práce i s veľmi nešetrným prístupom k materiálu a náradiu. Živnostníci si svoje nástroje vážia oveľa viac a z hľadiska pracovného nasadenia ich treba skôr brzdiť, pretože by najradšej pracovali aj cez nedele, sviatky a pokojne aj za tmy. Vedia totiž, že čím skôr prácu dokončia, tým skôr dostanú zaplatené. Nemusia čakať na začiatok nového mesiaca, kým im na účet nabehne výplata.

Akými pracovnými kapacitami teda disponuje vaša spoločnosť?

V súčasnosti máme 35 kmeňových zamestnancov, ktorí pracujú na obchodnom oddelení, ekonomickom oddelení a vo výrobe plastových okien. Pri montáži okien a zatepľovacích prácach s nami spolupracuje asi 60 živnostníkov, takže v hlavnej sezóne môžeme počítať takmer so 100 pracovníkmi. To už je celkom úctyhodný počet ľudí. Keďže najmä živnostníci nie sú odtiaľto, chceme v rámci spomínanej rekonštrukcie výrobných a skladovacích priestorov nadstaviť aj ďalšie poschodie budovy, v ktorej sídli naša spoločnosť, kde bude dočasná ubytovňa. Takto budeme môcť ponúknuť ubytovanie partiám zo vzdialenejších kútov Slovenska, pretože pravda je taká, že tu v Trnave už miestnu partiu nezoženiete.

Vaši spolupracovníci pochádzajú z rôznych lokalít Slovenska. Na ktoré loka­lity sa zameriavate vy pri svojich realizáciách?

Pri plastových oknách prakticky nepoznáme obmedzenie. Ak by bol záujem, dovezieme ich aj do Číny (smiech). Momentálne však výraznejšie dodávky smerujú do regiónu Trnavy, Bratislavy a vôbec veľkej časti západného Slovenska vrátane Myjavy, kde máme veľmi životaschopnú pobočku. Zahraničnú skúsenosť pre nás predstavovali napríklad dodávky do Viedne. Našu trnavskú i myjavskú pobočku sme prepojili kvalitným informačným systémom so sídlom spoločnosti, čo nám umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie vybavovanie objednávok. V oblasti zatepľovania a celkového energetického zhodnocovania budov sa zameriavame na Trnavu a jej bezprostredné okolie. Momentálne je tu toľko práce, že nepotrebujeme a ani nestíhame hľadať nové trhy v ďalších lokalitách. Určite sa však plánujeme z tohto regiónu posunúť aj ďalej. Už teraz sme získali zákazku na Myjave a vypracúvajú sa ponuky v Seredi a Hlohovci. V tomto roku však máme všetky zákazky lokalizované v Trnave.

Zaujala ma vaša zmienka o kontajneroch, v ktorých dodávate materiál zatepľovačským partiám. O čo presne ide?

Kontajnerový systém je súčasťou nášho know-how a musím povedať, že sa nám veľmi osvedčil. Už dlhšie som rozmýšľal, ako vylepšiť zásobovanie realizačných partií, pretože s ním boli neustále problémy. To ma utvrdilo v presvedčení, že najväčšie náklady vznikajú z malých detailov. Predstavte si, že vám zatepľovači zavolajú – potrebujeme lepidlo. Pošlete im lepidlo a oni zistia, že im chýbajú podložky pod zakladaciu lištu. Zoženiete im aj podložky, no oni zasa nemajú vrták. Takto musí niekto celý deň behať zo skladu na stavbu a naspäť a robota takmer nepokročí. Dopočul som sa, že niektoré stavebné firmy v zahraničí dovážajú svojim subdodávateľom materiál v uzavretých kontajneroch, kde je uložené úplne všetko od hrubých materiálov až po poslednú skrutku. Nechal som sa týmto nápadom inšpirovať a v spolupráci so spoločnosťou Baumit sme si takéto kontajnery zaobstarali. Keď teraz ide partia zatepľovať budovu, privezieme jej na miesto všetok potrebný materiál naraz. Je v záujme zatepľovačov, aby si obsah kontajnera riadne skontrolovali, pretože s prideleným materiálom musia sami vedieť hospodáriť. Ak im niečo chýba, musia to vedieť zdôvodniť. Ak niečo, naopak, prevyšuje, hľadá sa príčina, prečo k takejto situácii došlo. Keď je zákazka zrealizovaná, naloží sa všetok odpad do kontajnera a privezie sa k nám na spracovanie a likvidáciu. Kontajnerový systém naozaj zefektívnil prácu našich realizátorov. Predtým sa tu dvaja zásobovači od rána do večera nezastavili. Dnes musím jednému z nich nájsť inú pracovnú náplň, pretože pre dvoch je tu už primálo roboty.
 

Plánujete do budúcnosti aj ďalšie vylepšenia?

V súvislosti s kontajnermi bude pre nás dôležitou investíciou kúpa vlastného vozidla na ich prepravu. Občas sa stane, že potrebujeme kontajner posunúť len o niekoľko metrov v rámci dvora a musíme čakať aj niekoľko hodín, či dokonca dní, kým príde objednané auto. Uvažujeme aj nad drvičkou polystyrénového odpadu. Sú firmy, ktoré vykupujú polystyrénový odpad na opätovné spracovanie, požadujú však len čistú surovinu, čo sa nie vždy dá zabezpečiť. Pri zatepľovaní je úplne normálne, že sa polystyrén znečistí, a v takomto prípade vznikali problémy, ako s týmto materiálom ďalej naložiť. Drvička by nám umožnila spracovať aj znečistený polystyrén na granulát, ktorý sa dá využiť na rôzne účely, pri ktorých nie je jeho čistota dôležitá. Plánov a vylepšení máme v zásobe ešte dosť, tak uvidíme, ktoré sa nám podarí zrealizovať. Doba nám jednoznačne praje, v európskych fondoch je toľko peňazí určených na energetické zhodnocovanie budov, že ich možno bude aj problém preinvestovať (smiech). Zo skúsenosti viem, že základom úspešného podnikania je vedieť ľuďom poskytnúť kvalitné a komplexné služby. Keď sa kvalita zanedbá, skôr či neskôr sa to niekde prejaví. Vidno to napríklad aj na výrobe okien, čo je zložitý proces, na ktorom sa zúčastňuje mnoho ľudí. Akékoľvek malé pochybenie na začiatku môže viesť k veľkým nepríjemnostiam na konci. Preto sa snažíme ísť cestou kvality a sebazdokonaľovania, aby k chybám nedochádzalo. Či sa nám to darí, to musia posúdiť naši zákazníci. Vzhľadom na to, že naše služby stále vyhľadávajú a udržali sme sa na trhu dlhšie ako rok, asi áno.

Milan Bohunický
Foto: OD – Plast, spol. s r. o., autor