Súd vydal rozvrhové uznesenie firmy ĽSH Pórobetón

Krajský súd v Bratislave vydal v septembri tohto roka rozvrhové uznesenie na majetok podniku ĽSH Pórobetón, s.r.o. Dolná Streda, na ktorý v roku 2003 vyhlásil konkurz. Súd rozhodol, že na uspokojenie pohľadávok prvej triedy pripadne 10,55 mil. Sk, čím budú tieto pohľadávky uspokojené pomerne vo výške 14,9 % z celkovej priznanej sumy vyše 70,6 mil. Sk. Pre správcu konkurznej podstaty Alexandra Szücsa pripadne suma 1,6 mil. Sk.

Spoločnosť ĽSH Pórobetón bola do Obchodného registra zapísaná v roku 1999. Jej činnosť sa orientovala na výrobu a odbyt stavebných pórobetónových dielcov a murivového materiálu, výrobu a predaj silikátových a betónových výrobkov a stavebných hmôt či predaj zámkovej dlažby. Jediným spoločníkom firmy bola od začiatku existencie podniku ĽSH, a.s. Bratislava, ktorá na trhu začala pôsobiť v roku 1992 pod obchodným menom Ľahké stavebné hmoty, a.s.

Zdroj: SITA