12 spss banner 1280x458px
Galéria(7)

Študentská súťaž odrazovým mostíkom k úspechom v praxi

Čoraz viac mladých ľudí sa už popri štúdiu snaží naberať skúsenosti. Prvým krokom k úspešnej kariére môže byť študentská súťaž už na strednej škole. A práve v oblasti stavebníctva a architektúry majú takéto súťaže veľmi blízko k skutočnej praxi.

Prax je pre študentov odborných škôl naozaj mimoriadne dôležitá. Okrem tej povinnej, ktorej sa žiaci zúčastňujú počas štúdia, môžu ešte viac skúseností získať na študentských súťažiach.

Existuje naozaj veľa možností pre študentov rôznych odborov. Nádejní grafici si môžu vyskúšať tvorbu loga, ktoré sa následne bude skutočne používať, mladí kreatívci si zas môžu vyskúšať natočiť krátke video a vyhrať tak exkurziu v zákulisí reálneho natáčania v televízii.

Množstvo študentských súťaží majú možnosť vyskúšať aj študenti ekonomických či IT odborov. Ale rozhodne sa nezabúda ani na stavbárov. Svoje sily si pravidelne merajú nielen budúci murári, maliari či strechári v súťažiach zručnosti, ale aj žiaci, ktorí sa budú v budúcnosti podieľať na príprave stavieb.

Porovnanie svojich schopností a zručností s rovesníkmi z celej krajiny, cenné know how, ale aj spätná väzba od odborníkov či lákavá výhra. To všetko prinášajú mladým talentom stredoškolské študentské súťaže. Mladí ľudia majú dnes už skutočne neobmedzené možnosti a preto by bola škoda nevyužiť ich a nenabrať čo najviac skúseností čím skôr.

050 MM 190619 VELUX SPS RD TwinCityTower 94I3100 hires
034 MM 190619 VELUX SPS RD TwinCityTower 94I3010 hires
001 MM 190619 VELUX TomasPerdoch 94I3253 landscape 2048px
003 MM 190619 VELUX TomasPerdoch 94I3239 2048px
12 spss 940x940px 1
12 spss banner 1280x458px

Ľutujú len, ak sa nezapojili

O tom ako aktívne sa školy zapájajú do súťaží, rozhoduje najmä zápal pedagógov. Dôležitá je ich iniciatíva a voľný čas, ktorý sú ochotní obetovať v prospech študentov: „Robím to pre študentov a preto, že ma to baví. Rada pracujem s mladými ľuďmi a rada im odovzdávam svoje vedomosti a skúsenosti,“ zhodnotila Ing. Zuzana Mištinová zo SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča Trnava.

Ak pedagógovia zastávajú partnerský prístup k študentom, môžu sa vzájomne obohatiť obe strany: „Nás učiteľov to tiež posúva dopredu, lebo chceme, aby žiaci zo seba dostali maximum a dosiahli pekné výsledky. Ich úspech je aj našim úspechom, pretože sme museli občas siahnuť aj tam, kde vôbec nie sme sebaistí – učíme sa robiť s novými technológiami, vychytávkami a samozrejme aj rásť odborne,“ zhrnula Ing. arch. Darina Sojáková zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Bratislave.

Množstvo skúseností, ktoré študenti získajú pri práci na súťažnom zadaní málokedy žiaci ľutujú. Práve naopak. Ak sa zapoja do niektorej zo súťaží až v poslednom ročníku, po jej absolvovaní si zvyknú povzdychnúť, že škoda, že to neskúsili už skôr.

Príprava do praxe

Študenti pri práci na projektoch získajú množstvo zručností, ktoré ocenia či už v zamestnaní alebo pri štúdiu na vysokej škole. Naučia sa organizovať si čas medzi študijnými povinnosťami a súťažou. Efektívnejšie hľadajú inovatívne cesty vo svojej práci, navyknú si byť kreatívni, počúvať názory druhých, či už konzultantov alebo rovesníkov. A zvyknú si aj odprezentovať svoju prácu, vystupovať pred druhými a nebáť sa vyjadriť svoj názor aj pred odborníkmi.

Pozitívne hodnotí študentské súťaže aj Vlasta Puchovská zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania: „Je výborné, že žiaci si môžu vyskúšať v praxi vedomosti získané na škole a ešte ich aj rozširovať. Títo žiaci majú výborné predpoklady pre úspešné uplatnenie nielen počas ďalšieho štúdia na vysokej škole, ale aj priamo na trhu práce.“

034 MM 190619 VELUX SPS RD TwinCityTower 94I3010 hires
Zdroj: Martin Matula

Viac voľného času pre rozvoj

Situácia spojená so šírením koronavírusu nahrávala tým, ktorí na sebe chcú pracovať. Množstvo času stráveného doma sa dá využiť aj efektívne. Vďaka moderným technológiám sa mladí ľudia môžu na diaľku vzdelávať, alebo aj sa zapojiť do študentských súťaží, na ktoré majú teraz viac času.

Aj organizácia súťaže Rodinný dom VELUX sa rýchlo prispôsobila mimoriadnej situácii. Žiaci od januára pracovali na zadaní, ktorého výsledkom bol návrh moderného presvetleného rodinného domu.

Spoločnosť VELUX, ktorá organizovala tento rok už 12. ročník súťaže, podporuje pedagógov aj žiakov už v prípravných fázach. Dôležitým je odborné školenie, ktoré žiaci absolvujú priamo v Kompetenčnom centre VELUX v Brne, alebo prednášky architektov priamo na školách.

Osobné stretnutia nahradili tento rok webináre či konzultácie prác s architektmi na diaľku. Okrem prednášok si žiaci zasúťažili o ceny v kvíze, alebo sa v rýchlosti naučili používať nástroje, ktoré im pomôžu pri tvorbe ďalších projektov. Aj slávnostné vyhlásenie tento rok prebiehalo prostredníctvom streamu, ktorého živý prenos mohli sledovať žiaci aj pedagógovia online.

050 MM 190619 VELUX SPS RD TwinCityTower 94I3100 hires
Zdroj: Martin Matula

Súťaž ako motivácia

Tomáš Perďoch, víťaz študentskej súťaže Rodinný dom VELUX 2015, rozhodne odporúča účasť na stredoškolských súťažiach. Práve tá mu otvorila dvere do praxe: „Všimla si ma jedna firma, takže ešte pred štúdiom na vysokej škole som dostal možnosť byť zamestnaný v jednom korporáte, kde som napokon zotrval popri prvých 2 rokov štúdia na vysokej škole.“

Tomáš v súčasnosti študuje na Fakulte architektúry STU a popritom už stíha pôsobiť aj ako junior architekt na voľnej nohe. A aj pri práci a vysokoškolskom štúdiu nezanevrel na mimoškolské aktivity. Aj vďaka tomu, sa mu podarilo získať Cenu profesora Karfíka za najlepšiu študentskú prácu v oblasti architektonickej tvorby.

Do študentskej súťaže Rodinný dom VELUX sa Tomáš prvýkrát prihlásil už v druhom ročníku na strednej škole: „Táto súťaž bola už vtedy veľmi silná, študenti chodili na školenia priamo do VELUXu. Ja som v nej bol jediný druhák.“ Tomáš chcel byť najskôr stavebným inžinierom, ale aj táto súťaž ho priviedla bližšie k architektúre, o ktorú sa začal následne zaujímať čoraz viac. „Zaujímalo ma ako ľudia bývajú, prostredie okolo nás, či ako vytvoriť skutočne dobrý priestor,“ spomína Tomáš.

Tomáš bol pri svojej prvej skúsenosti so súťažou najmladším prihláseným a práve to ho motivovalo na sebe zapracovať. A veľmi úspešne, keďže už pri druhej účasti v študentskej súťaži sa stal jej celkovým víťazom: „Študentské súťaže podporujú tých, ktorí chcú na sebe pracovať. V architektúre sa projekty často získavajú cez súťaže a práve prostredníctvom tých študentských, sa človek naučí prijať, že nie vždy vyhrá. Treba to zobrať s nadhľadom a ísť ďalej,“ zhrnul Tomáš.

Študentské súťaže nielen priblížia mladým ľudom pracovnú prax, ale často dokážu aj motivovať. Svoje schopnosti si porovnajú v konkurencii študentov z celého Slovenska a pri niektorých súťažiach dokonca aj medzinárodne. A rozhodne sa netreba vzdávať po prvom neúspechu. Ako hovorí Tomáš: „Úspechom je už odovzdanie projektu. A práve neúspech dá niekedy človeku viac ako výhra, pretože ten čo vyhrá môže povoliť a zaspať na vavrínoch.“

001 MM 190619 VELUX TomasPerdoch 94I3253 landscape 2048px
Tomáš Perďoch | Zdroj: Martin Matula

Viac info k súťaži Rodinný dom VELUX nájdete tu: www.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti/sutaze/rodinny-dom a na Facebook stránke Rodinný dom VELUX.

www.velux.sk