27. ročník Medzinárodnej študentskej súťaže Xella pre akademický rok 2021/2022 už pozná svojich víťazov

V barokovej budove Žrebčína Štít v Kopčanoch na Záhorí zasadla v prítomnosti vedenia spoločnosti Xella - vypisovateľa súťaže (Peter Markovič, Igor Forberger, Luděk Suchomel) a starostu obce Kopčany (Dušan Dubecký ) v dňoch 10. a 11. mája medzinárodná porota v zložení významných českých a slovenských architektov (Juraj Benetin, Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Jana Stachová, Miroslav Stach). Porote predsedal Ľubomír Závodný.

Výstupy urbanisticko – krajinárskej súťaže budú onedlho zverejnené na webovej stránke spoločnosti Xella Slovensko.

Súťaž bola určená študentom a študentkám (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách a témou zadania bolo „INTERVENCIE – AKO ĎALEJ KOPČANY? ÚNIK ZO SÚČASNOSTI DO HISTÓRIE A NAOPAK V ČESKO-SLOVENSKEJ CEZHRANIČNEJ OBLASTI V KOPČANOCH“.

 Cieľom 27. ročníka, organizovaného pod mottom „Nohami v histórii – hlavou v súčasnosti / budúcnosti“, bola podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí a myšlienok.

Zdroj: Xella Slovensko

Téma zadania bolo tiež príležitosťou na zamyslenie sa nad potrebami regionálneho turizmu a územím, ktoré dýcha históriou Veľkej Moravy a čias Márie Terézie v cezhraničnej lokalite Archeopark Mikulčice-Kopčany a jeho okolie. Výzvou bola aj skutočnosť, že sa jedná o silne symbolické miesto, kde hranica medzi Českou republikou a Slovenskom nerozdeľuje, ale spája.

Odborným garantom 27. ročníka súťaže bola doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Podľa jej slov sa účasť súťažných kolektívov, ako aj ocenené a odmenené návrhy vyznačovali vzácnou pestrosťou – boli  mozaikou škôl architektúry naprieč  Slovenskou a Českou republikou.

Zdroj: Xella Slovensko

Hlavnou výhrou bola odmena vo výške 4000 €, za druhé miesto ocenení študenti získali 2000 € a autor práce na treťom mieste dostane výhru 1000 €.

Výsledky 27. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže XELLA:

  1. CENA: PETRA ĎURIŠKOVÁ, ŠIMON VOŠTINÁR, Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava
  2. CENA: MICHAELA KOSTURKOVÁ, KRISTÍNA KULLOVÁ, KRISTIÁN JULÍNEK, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava
  3. CENA: VÁCLAV HEGINGER, Fakulta architektury VUT, Brno
  4. MIESTO – 1. ODMENA: Bc. DÁVID NOSKO, Bc. MICHAELA KRPÁLOVÁ, Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava
  5. MIESTO – 2. ODMENA: FILIP KIOWSKÝ, Fakulta stavební VUT, Brno
  6. MIESTO – 3. ODMENA: Bc. SIMONA FISCHEROVÁ, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava
Zdroj: Xella Slovensko

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.