image 65000 25 v1
Galéria(3)

Strojárskym výrobkom roka sa stalo tepelné čerpadlo od Tatramatu

Zväz strojárenského priemyslu SR ocenil titulom "Strojársky výrobok roka 2013" tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody TEC TM z produkcie spoločnosti Tatramat – ohrievače vody, s.r.o. Slávnostné odovzdanie ocenenia sa uskutočnilo 20.5.2014 na výstavisku v Nitre pri príležitosti konania 21. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

2
1

Cieľom súťaže o „Strojársky výrobok roka 2013“ je vyhodnotiť najlepšie strojárske výrobky za rok 2013 vyrobené na Slovensku, verejne ich oceniť medailou a tým propagovať výrobné a predajné aktivity slovenských výrobcov. O titul sa môžu uchádzať v Slovenskej republike registrované výrobné organizácie (právnické osoby) so svojím sériovo vyrábaným výrobkom, ktorého krajinou pôvodu je Slovenská republika.

Ocenené tepelné čerpadlá na prípravu teplej vody TEC TM sú jedinečné svojou kvalitou, dizajnom a prevádzkovými vlastnosťami. Disponujú vysokou efektívnosťou a nadštandardnými výkonovými číslami tepelných čerpadiel, ktoré pri 300 l objeme zásobníka dosahujú hodnotu až 3,27 (EN 16147, odberový profil XL).

Tepelné čerpadlá TEC TM dokážu ohriať vodu pomocou tepelného čerpadla až na 65°C bez použitia prídavného ohrievacieho telesa. Väčšina podobných zariadení dokáže ohriať vodu pomocou tepelného čerpadla na max. 55°C.

Tepelné čerpadlá TEC TM spĺňajú náročné kritéria normy EN 16147 pre zaradenie do odberového profilu XL. To znamená, že poskytujú vďaka špeciálnemu konceptu vrstvenia vody v zásobníku nadštandardné odoberateľné množstvo teplej vody.

Vďaka hrubej tepelnej izolácii (70 mm) a najmodernejšej technológii použitej pri výrobe sa tieto zariadenia vyznačujú minimálnou spotrebou energie za 24 hodín v pohotovostnom režime.

Okrem nadštandardných vlastností, disponuje tepelné čerpadlo TEC TM nielen prívlastkom vyrobené, ale i vyvinuté na Slovensku.

Ocenenie "Strojársky výrobok roka 2013"