Bratislava Nové Mesto

Bratislavské Nové Mesto začalo s preskúmaním platného územného plánu zóny Tehelná

Podnety a pripomienky k nemu je možné mestskej časti zaslať do 31. októbra.

Samospráva o tom informuje na svojom webe. Predmetné územie je ohraničené Kutuzovovou, Vajnorskou, Tehelnou a Kukučínovou ulicou.

Cieľom preskúmania tejto územnoplánovacej dokumentácie je udržanie jej aktuálnosti a overenie, či dokument nie je potrebné aktualizovať, prípadne obstarať nový územný plán zóny. „Dôraz bude kladený na územie Polikliniky Tehelná, v ktorom mestská časť plánuje ponechať funkčné využitie územia pre zdravotnícke zariadenia,“ konštatuje samospráva.

Podnety a pripomienky je potrebné doručiť písomnou formou do podateľne miestneho úradu, poštou na adresu oddelenia životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu, respektíve e-mailom na adresu podatelna@banm.sk. Podávať ich môžu fyzické i právnické osoby, inštitúcie či organizácie. Náležitosti, ktoré musí podnet obsahovať, zverejnila mestská časť na webe, kde je zverejnený aj platný ÚPZ Tehelná.
TASR