Akreditovaný štúdium FM STU.

Staňte sa odborníkom v oblasti facility managementu. STU otvára akreditované vzdelávanie

Vzdelávanie je určené pre pracovníkov vo funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik, atď. Zahŕňa komplexný program z oblasti facility managementu.

Stavebná fakulta STU v Bratislave ponúka v letnom semestri akademického roka 2022/20223 ďalšie akreditované vzdelávanie: Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVVaŠ SR č. POA: 0473/2018/51/1).

Štúdium poskytuje oboznámenie sa so službami facility managementu – možnosťou ich skvalitnenia. Súčasťou facility managementu je energetický manažment a personálny manažment, ktoré sú obsahom prednášok.

Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií:

  1. Facility management (doc. Ing. Viera Somorová, PhD.)
  2. Energetický manažment (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.)
  3. Údržba budov (Ing. Eugen Maczko, STRABAG)
  4. Systém manažérstva kvality (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.)
  5. BIM a facility management (Ing. Peter Balco)
  6. Manažment ľudských zdrojov (Ing. Gabriela Kalinová, PhD.)
  7. Architektúra a facility management (doc. Ing. Branislav Somora, PhD.)
  8. Workshop (doc. Ing. Viera Somorová, PhD.)
  9. FM v praxi (Mgr. Andrea Čarabová).

Študenti zavŕšia štúdium vypracovaním odbornej práce, v ktorej aplikujú poznatky získané počas celého vzdelávacieho procesu. Poslucháči po absolvovaní štúdia získajú kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania Facility management a kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality.

Predpokladaný začiatok: február/marec 2023
Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava
Bližšie informácie: viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121