Spoločnosť Poradca podnikateľa, s.r.o. pod hlavičkou EPI organizuje IV. ročník konferencie Verejné obstarávanie

Po dvoch rokoch sa 13. a 14. februára 2023 znovu uskutoční EPI konferencia Verejné obstarávanie, ktorú organizuje spoločnosť Poradca podnikateľa. Konferencia sa koná pod záštitou Úradu vlády Slovenskej republiky a Úradu pre verejné obstarávanie. Venovať sa bude aktuálnym témam a zmenám vo verejnom obstarávaní. Odborným garantom je advokátska kancelária Stentors.

Tento ročník prináša unikátny prienik pohľadov na aktuálne zmeny vo svete verejného obstarávania v roku 2022 a 2023 v rôznych oblastiach. Jednou z hlavných tém bude profesionalizácia verejného obstarávania, jej riziká a možné dôsledky jej zavedenia. Samostatné bloky budú venované tiež informačným systémom, zmenám v eurofondových zákazkách a metodickému usmerneniu UVO k zvýšeniu cien v stavebníctve a jeho dopady.

EPI konferenciu podporilo viacero významných partnerov, medzi ktorými je aj British Embassy Bratislava a Department for International Trade. Vďaka tomuto partnerstvu na konferencii vystúpi aj  Barney Smith z Veľkej Británie.  Jeho vedúce úlohy vo verejnom a súkromnom sektore boli všetky o digitálne inšpirovanej zmene k lepšiemu; narušení bežného chodu s cieľom vytvoriť udržateľnejšie podniky, komunity a verejné služby. O svoje skúsenosti sa podelí s prítomnými účastníkmi.

EPI konferencie sú zárukou vysokej odbornosti so zastúpením najvyšších predstaviteľov ministerstiev a príslušných zväzov a odborníkov zo špecifických oblastí práva.

Viac informácií o konferencii je dostupných na: https://konferencie.profivzdelavanie.sk/2023/verejne-obstaravanie

Zdroj: Poradca podnikateľa, spol. s r.o