ASB Články na tému

Poradca podnikateľa

V súvislosti so stavebnou reformou je po nástupe novej vlády viacero otáznikov. Pred týždňom sa v Jasnej konala EPI konferencia Stavebné právo, na ktorej sa stretli zástupcovia novovzniknutého Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, odborníci z radov stavebníkov, architektov, statikov, advokátov. Účastníkom predstavili legislatívne zmeny súvisiace s reformou v oblasti výstavby a územného plánovania a odpovedali na množstvo otázok v panelových diskusiách.

Zostávajú štyri mesiace, od kedy by mali zákony o územnom plánovaní a výstavbe nahradiť takmer polstoročný stavebný zákon. Ide o dlhoočakávanú reformu, ktorá by mala odstrániť nedostatky doterajšej legislatívy, ktorá je v platnosti už takmer 5 desaťročí. Uzavrieť by sa tak mala dlhoročná séria pokusov o komplexnú zmenu, ktorá sľubuje najmä výrazné zrýchlenie a zjednodušenie povoľovania výstavby.

Po dvoch rokoch sa 13. a 14. februára 2023 znovu uskutoční EPI konferencia Verejné obstarávanie, ktorú organizuje spoločnosť Poradca podnikateľa. Konferencia sa koná pod záštitou Úradu vlády Slovenskej republiky a Úradu pre verejné obstarávanie. Venovať sa bude aktuálnym témam a zmenám vo verejnom obstarávaní. Odborným garantom je advokátska kancelária Stentors.

Už čoskoro vstúpi do účinnosti nová stavebná legislatíva. Konkrétne ide o zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní, ktorých návrhy Národná rada Slovenskej republiky prijala v apríli tohto roku. Práve preto vznikol úplne prvý ročník novej EPI konferencie – Stavebné právo, ktorá sa konala na konci novembra.

V apríli tohto roku Národná rada Slovenskej republiky prijala návrhy zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní. Ide o dlhoočakávanú reformu, ktorá by mala odstrániť nedostatky doterajšej legislatívy, ktorá je v platnosti už takmer 5 desaťročí. Uzavrie sa tak dlhoročná séria pokusov o komplexnú stavebnú reformu, ktorá by mala priniesť najmä výrazné zrýchlenie a zjednodušenie povoľovania výstavby.