Nová predsedníčka SKA Nora Vranová.

Slovenskú komoru architektov povedie prvýkrát v histórii žena

Slovenská komora architektov (SKA) sa v sobotu 13. mája stretla na zasadnutí Valného zhromaždenia, ktoré sa koná každé dva roky. Za svoju novú predsedníčku na nasledujúce obdobie si grémium zvolilo architektku Noru Vranovú. Za podpredsedov boli zvolení architekti Kornel Kobák a Peter Moravčík.

Nora Vranová prináša do tejto funkcie bohaté skúsenosti. Od roku 2002 je aktívnou členkou SKA a do súčasnosti pôsobila ako podpredsedníčka komory pre oblasť profesijného vzdelávania architektov a agendy udržateľnej architektúry. Vo svojej novej funkcii predsedníčky bude zodpovedná za riešenie výziev, ktoré do architektúry prináša zmena klímy ako aj transformácia architektonickej profesie v dôsledku novej stavebnej legislatívy.

„Je pre mňa cťou, že som bola zvolená za prvú ženu – predsedníčku Slovenskej komory architektov. Teším sa na spoluprácu s ostatnými členmi a členkami SKA, aby sme zabezpečili ďalší úspech a rozvoj organizácie a našej profesie,“ uviedla novozvolená predsedníčka SKA Nora Vranová.

SKA je vyhlasovateľom ocenenia CE ZA AR, ako aj partnerom verejného a súkromného sektora pri organizovaní architektonických súťaží návrhov pre stavebné investície. Komora sa tak dlhodobo venuje úlohám samospráv vo formovaní miest a obcí a dokazuje, že kvalitná architektúra, či zodpovedne navrhované verejné stavby a priestranstvá sú cestou k vyššej kvalite života ich obyvateľov. 

SKA je vedúcou profesijnou organizáciou pre architektov na Slovensku. Bola založená v roku 1992 a jej cieľom je chrániť záujmy svojich členov a členiek, podporovať ich odborný rast a rozvoj a zasadzovať sa za rozvoj architektúry na Slovensku.

Novozvolení členovia predstavenstva SKA sú:

Ing. arch. Nora Vranová, predsedníčka

Ing. arch. Kornel Kobák, 1. podpredseda
Ing. arch. Peter Moravčík, podpredseda
Ing. arch. Martin Baloga
Ing. arch. Michaela Hantabalová
Ing. arch. Peter Jurkovič
Ing. arch. Peter Lényi
Ing. Michal Marcinov, krajinný architekt
Ing. arch. Matej Siebert
Ing. arch. Martin Skoček
Ing. arch. Tomáš Sobota