Železnice predstavujú udržateľný, inovatívny a bezpečný druh dopravy.

Slovensko prehlbuje spoluprácu s Európskou investičnou bankou, ťažiť z toho budú naše železnice

Slovenská republika (SR) bude užšie spolupracovať s Európskou investičnou bankou (EIB) pri financovaní železničnej dopravy. Vyplýva to z memoranda, ktoré podpísal štátny tajomník ministerstva dopravy a viceprezidentka EIB Liliana Pavlova.

Pod memorandum následne plánuje pridať svoj podpis aj ministerstvo financií. Memorandum okrem spolupráce pri dlhodobom financovaní rieši aj možnú technickú pomoc. Prioritou bude zabezpečenie prostriedkov na financovanie veľkých projektov. Na to, aby ich EIB podporila, však musia byť finančne aj spoločensky vysoko návratné, uvádza sa na stránke ministerstva dopravy.

„Železničný harmonogram, ktorý sme pripravili, hovorí jasne a transparentne o tom, ako budeme postupovať pri príprave, modernizácii či rekonštrukcií železníc v nasledujúcich desiatich rokoch. Máme strategický plán ako preinvestovať 5 miliárd eur, pričom prehĺbenie spolupráce s Európskou investičnou bankou je logickým a vítaným krokom,“ vyzdvihol štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť.

Vďaka memorandu bude mať Slovensko väčšiu flexibilitu pri využívaní prostriedkov z EIB. Tými sa budú dať podľa potreby spolufinancovať a dopĺňať zdroje z plánu obnovy.

„EIB poskytne vláde SR technickú podporu pri príprave kľúčových projektov modernizácie železničného sektora. Doplnením grantov EÚ o prostriedky EIB dokážeme realizovať investície v objeme približne 4,8 miliardy eur hlavne do dostupnejšej, ekologickejšej a udržateľnejšej dopravnej siete na Slovensku, ktorá skráti cestovné časy, zlepší kvalitu života a podnikania, posilní obchod a prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju všetkých regiónov Slovenska,“ uviedla pri príležitosti podpisu memoranda viceprezidentka EIB Liliana Pavlova.

Modernizácia umožní rýchlejšie dosiahnuť naše ambiciózne ciele v oblasti klímy a urýchliť posun smerom k uhlíkovo neutrálnej Európe, čo je cieľ, ktorý EÚ plánuje dosiahnuť do roku 2050.

Skupina EIB investovala v roku 2021 na Slovensku 469 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní znamená nárast o 122 percent. Investície sa prevažne zameriavali na podporu  udržateľného rozvoja a snahu o rýchlejšie zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, red