Slovenská rada pre zelené budovy
Galéria(2)

Slovenská rada pre zelené budovy

Na Slovensku vznikla nová organizácia, ktorej cieľom je, aby sa energeticky úsporné budovy a ekologická výstavba stali v našej krajine štandardom. Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green Building Council – SKGBC) združuje popredné spoločnosti a odborníkov z oblasti stavebníctva; developerov, architektov a projektantov, dodávateľov stavebných systémov, materiálov a technologií, či finančníkov. SKGBC sa po prvýkrát predstavila verejnosti na svojej dnešnej tlačovej konferencii v rámci regionálneho fóra BUILD2GETHER.

Naša krajina patrí aj v pokrízovom období medzi pomerne rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky, čo so sebou prináša aj viacero pripravovaných, či rozpracovaných projektov v oblasti výstavby. Mnohé však stále majú rezervy z hľadiska environmentálnej uvedomelosti a ohľaduplnosti k životnému prostrediu a spoločnosti. Alarmujúce je, že aj Európska únia bojuje s termínmi a hrozbou nenaplnených cieľov v rámci stratégie 2020 pre zvýšenie energetických úspor. Zakladatelia SKGBC preto vidia veľký priestor na zvýšenie aktivity, ktorá by mohla podchytiť plánovanú výstavbu, či zastrešiť a usmerniť vzorové projekty a rekonštrukcie verejných budov.

„Táto problematika je u nás stále pomerne nová a nielen verejnosť, ale ani mnohí odborníci presne nevedia, čo `zelené` projekty so sebou prinášajú. Alfou a omegou je informovanosť – ľudia musia vedieť, aké sú na trhu možnosti, aby sa odvážili požadovať nejaké nové riešenia. Potenciálny zisk musí prevážiť riziká. Ak nebudú mať investori a developeri dostatočné informácie, mnohí si radšej vyberú tradičné a `bezpečné` riešenie. Na Slovensku preto treba vytvoriť prostredie, v ktorom by ľudia chápali, prečo sú `zelené koncepty` z dlhodobého hľadiska výhodnejšie,“ povedala Vladimíra Bukerová, výkonná riaditeľka SKGBC. „Naši členovia nie sú žiadni ideológovia, ale racionálni biznismeni, ktorí vnímajú všetky tri piliere udržateľnosti – ekonomiku, ekológiu aj sociálne aspekty – a uvedomujú si, že všetky tri musia byť v prípade zelených budov v súlade.“Organizácia plánuje v krátkom čase dosiahnuť:

  • rozšírenie aktivít na celú verejnosť (využiť vhodný čas a medzinárodnú motiváciu na zmenu verejnej mienky v prospech zelenej výstavby);
  • kvalitný prieskum trhu, názorov investorov, developerov a ďalších mienkotvorných subjektov a na základe toho skoncipovať reálnu stratégiu (prieskumy, prípadové štúdie, odporúčania pre vládu a investorov);
  • prípravu a propagáciu vzorových projektov, ktoré pomôžu upevniť „zelené myslenie“ a otestovať konkrétnu spoluprácu;
  • podporu kvality vo výstavbe.

Združenie čerpá z bohatých skúseností sesterských organizácií v zahraničí, najmä však Svetovej rady pre zelené budovy (World Green Building Council) so sídlom v Toronte, ktorá v súčasnosti zastrešuje vyše 80 národných organizácií. Spoločne vyvíjajú stratégie na podporu udržateľného rozvoja a transformáciu svetového stavebného priemyslu.

Medzi zakladajúcich partnerov SKGBC patrí 15 spoločností z rôznych sektorov stavebníctva, ktoré pôsobia na slovenskom trhu: ABB, Arch.Design Slovakia, Bischoff et Compagnons, DNA Slovakia, EHBstav, Elektrodesign Ventilátory, e-Dome, Helika, Knauf Insulation, PBA International, Redesign, SaveEnergy, Schneider Electric, Traficon Slovakia, Velox-Werk a Zumtobel Lighting. Slovenská rada pre zelené budovy je otvorená všetkým firmám a ďalším subjektom, ktoré majú záujem spolupracovať na podpore zelenej výstavby na Slovensku.

Zdroj: SKGBC