Slovenská rada pre zelené budovy oslávila 9. výročie pôsobenia

SKGBC oslávila 9. výročie pôsobenia na slovenskom trhu

Hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku, Slovenská rada pre zelené budovy SKGBC, v utorok v kaviarni Berlinka pri príležitosti 9. výročia pôsobenia občianskeho združenia na slovenskom trhu usporiadala Green Business Club. Išlo o najväčšie samostatné podujatie SKGBC, ktorého sa zúčastnilo približne 100 hostí z radov členov a sympatizantov najvýznamnejších firiem stavebného sektora, akademikov a zástupcov štátnych a verejných inštitúcií. Podujatie venované odbornej verejnosti v oblasti zelenej výstavby ponúklo zaujímavé informácie a priestor pre spoločný networking.

Výročie patrilo téme klimatických zmien, podpore spoločného úsilia pre zavedenie konkrétnych opatrení a na predstavenie iniciatívy MANIFEST 2020 v spojení s krátkou diskusiou.

V úvode podujatia hostí privítala výkonná riaditeľka Slovenskej rady pre zelené budovy pani Hana Ovesná, ktorá poďakovala za dlhoročnú spoluprácu a podporu pri napĺňaní spoločných cieľov. Predseda predstavenstva SKGBC pán Pavol Kukura počas príhovoru vyzdvihol najvýznamnejšie momenty deviatich rokov činnosti SKGBC medzi ktoré patrili:
– vznik prvej zelenej budovy v roku 2012, a to montážnej haly AUSK ALPS v Trenčíne,
– nárast ďalších 6 budov v roku 2013,
– získanie 80 certifikácií a najvyšších hodnotení v hierarchii BREEAM a LEED.

Samozrejme, predstavil aj plánované aktivity SKGBC v roku 2020 medzi ktorými nebudú chýbať pravidelné odborné stretnutia počas Green Business Club, Green Business Breakfast, Green Business Tour, stále populárnejší Green Building Week a aprílová Konferencia Udržateľnosť v architektúre a stavebníctve. Pre mladšiu generáciu pripravila SKGBC projekt a súťaž Ambasádori udržateľnosti.

Súčasťou výročia bolo aj privítanie nových členov rady, a to spoločností AS Property, s.r.o., ASIO-SK, s.r.o., REDE-IMMO, spol. s r.o., LAUFEN SK, s.r.o. a POLÁČEK & PARTNERS, s.r.o.

Nasledoval príhovor hlavného architekta Európskej komisie, pána Petra Beňušku, ktorý zdôraznil: „Oceňujem, že aj na Slovensku je rada pre zelené budovy. Stretnutia ako tieto považujem za veľmi dôležité lebo môžu vzniknúť spoločné iniciatívy pre správne smerovanie nášho stavebníctva a našej legislatívy. Verím, že sa tento trend, ktorý je na európskej úrovni už dlho nastúpený, prenesie aj na Slovensko s tým, že v budúcnosti bude viac zelených verejných budov, teda budov, ktoré patria pod mieste regionálne samosprávy alebo štát.“

Nasledoval príhovor pána Ivan Šimoviča z LAUFEN SK, po ktorom sa vedenia diskusie k Manifestu 2020 zhostili jeho iniciátori – pani Ľubica Šimkovicová z INŠTITÚT PRE PASÍVNE BUDOVY – iEPD a pán Pavol Pokorný z POKORNY ARCHITEKTI, platforma Staviame z dreva.

Účastníkmi diskusie boli Peter Beňuška z Európskej komisie, Ingrid Konrad z Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, Pavol Kukura z SKGBC, Matej Siebert zo SIEBERT + TALAŠ, Martin Stohl z HB Reavis, Ivan Šimovič z LAUFEN SK. Diskutujúci sa zhodli na tom, že zodpovednosť leží na pleciach architektov, stavebných inžinierov, ale aj investorov – developerov a tiež súkromných klientov, aby spoločne stavali budovy, mestá a infraštruktúru, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou neustále sa obnovujúceho udržateľného systému.

Preto vznikla na Slovensku iniciatíva MANIFEST 2020, ktorá spája a nabáda aktérov stavebného sektora, aby aktívne prispeli k zmene prístupu k navrhovaniu budov a urbánnych celkov s minimálnym dopadom na životné prostredie.

K tomu sa zaviazalo takmer 150 signatárov manifestu, odhodlaných prispieť k zmene, medzi ktorými sú poprední slovenskí architekti, developeri a organizácie zastrešujúce profesionálov v stavebnom sektore.

Cieľom je spoločnými silami prispieť k zmierneniu klimatickej krízy. Je nevyhnutné znížiť množstvo emisií, ktoré vypúšťame do atmosféry a prijať potrebné opatrenia. Významnú úlohu v tom zohrávajú budovy a stavebníctvo, ktoré sú zodpovedné za takmer 40 % globálnych emisií oxidu uhličitého a spotrebujú takmer také isté percento celosvetovej energie.

MANIFEST 2020, ktorý iniciovali iEPD – Inštitút pre pasívne domy a ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, bol inšpirovaný deklaráciou Architects Declare, ku ktorej sa prihlásili veľké architektonické štúdiá vo Veľkej Británii, vrátane Zaha Hadid Architects či Foster + Partners. K tejto iniciatíve sa pridali aj mnohí top architekti v Austrálii, Taliansku, Nórsku a iných krajinách, preto používa celosvetový hashtag #architectsdeclare.

Príjemnou súčasťou plodného večera bolo slávnostné krájanie torty, raut a networking všetkých zúčastnených, ktorý sa niesol v priateľskej a profesionálnej atmosfére do večerných hodín.

Pán Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC a zakladateľ spoločnosti EXERGY Studios, uzavrel tento event slovami: „Udržateľnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu sa stáva súčasťou DNA pri projektovaní a výstavbe budov na Slovensku. Som presvedčený, že dôkazom toho boli aj 9. narodeniny Slovenskej rady pre zelené budovy za účasti významných hostí nie len zo stavebného priemyslu.“

Zdroj: SKGBC