Seminár o využití slnečnej energie v bytových domoch
Galéria(2)

Seminár o využití slnečnej energie v bytových domoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na seminár Využitie slnečnej energie na ohrev vody v bytových domoch, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 31. marca 2011 v Bratislave počas veľtrhu Coneco - Racioenergia.

Vstup na seminár pre účastníkov veľtrhu je voľný. Podujatie je určené pre zástupcov vlastníkov bytov a správcov domov, ktorí majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov.

Súčasťou seminára budú prípadové štúdie o inštaláciách v bytových domoch, ktoré získali štátne dotácie z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie. Účastníci si budú môcť overiť, či aj v ich okolí je niektorý z 31 bytových domov, ktoré požiadali o podporu a majú s využívaním slnečnej energie skúsenosti. Pripravená je aj prednáška s užitočnými odporúčaniami k návrhu, inštalácii a prevádzke solárnych systémov, vrátane informácií, ako predchádzať najčastejším chybám pri realizovaní podobných projektov.

Seminár sa uskutoční 31. marca 2011 od 14.30 h do 17.30 h v priestoroch výstaviska Incheba v seminárnej miestnosti v hale A1.

Odborní konzultanti SIEA budú počas celého veľtrhu poskytovať v stánku SIEA (Hala A0, č. 119) bezplatné odborné energetické poradenstvo. Záujemcovia si budú môcť overiť, či má ich dom vhodné predpoklady na využívanie slnečnej energie. Na individuálne konzultácie s expertmi SIEA je vyhradený čas denne od 29. marca do 1. apríla 2011 od 13. do 14. h.

Podujatie sa realizuje v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

–>–>

Témy:

  • Ako zistiť, či je Váš dom vhodný na využitie slnečnej energie – Ing. Peter Štibraný (SIEA)
  • V ktorých bytových domoch už inštalovali slnenčné kolektory s podporou zo štátnych dotácií – Ing. Renáta Rutšeková (SIEA)
  • Skúsenosti bytového domu v Bratislave s prevádzkou solárneho systému – Ing. Peter Marušinec (predseda SVB Medzijarky)
  • Na čo nezabudnúť pri návrhu a inštalácii solárnych termických systémov v bytových domoch, aby bola prevádzka čo najefektívnejšia – Ing. Alfréd Gottas (THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.)

Viac informácií na www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/