velux rodinny dom 15 1280x458 1

Rodinný dom VELUX: 15. ročník súťaže pre študentov stredných priemyselných škôl stavebných

V súťaži Rodinný dom VELUX si študenti stredných škôl zmerajú sily už po pätnásty krát. Majú za úlohu vypracovať štúdiu rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX. Do súťaže pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo sa môžu registrovať až do 5. mája 2023!

Čo môžu súťažiaci vyhrať?

1. kolo – školské

1.–3. miesto (vecná cena v hodnote 40,- € a postup do celoštátneho kola)
Mimo uvedené ceny sa môže udeliť zvláštne ocenenie, tzv. divoká karta, ktorá znamená po stup do celoštátneho kola.

Stredná škola s najväčším počtom odovzdaných projektov v školskom kole získa sponzorský dar v hodnote 250,- €.

2. kolo – celoštátne

1. cena 400,- € + cena pre vedúceho práce
2. cena 250,- € + cena pre vedúceho práce
3. cena 150,- € + cena pre vedúceho práce

Okrem uvedených cien môže porota udeliť zvláštne ocenenie v celkovej hodnote 100,- €.

Súťažné podmienky aj prihlášku nájdete na webe: www.velux.sk.