profil spolocnosti izola kosice s. r.o.
Galéria(8)

Profil spoločnosti Izola Košice, s. r.o.

Spoločnosť IZOLA Košice, s. r. o., vznikla v roku 1991 ako špecializovaná projekčno-inžinierska kancelária stavebnej fyziky budov so zameraním na tepelné a vodotesné izolácie. Spočiatku to boli odborné tepelnotechnické posudky a projekty zateplenia bytových domov. Neskôr k tomu pribudli realizácia a predaj izolácií. „Vedeli sme teda ponúknuť vlastníkom a správcom komplexné služby – od poradenstva, projektov obnovy bytových domov cez inžiniersku činnosť pri vybavovaní stavebného povolenia a financovania stavby až po vlastnú realizáciu obnovy,“ hovorí konateľ spoločnosti Ing. Jaroslav Varga.

5 big image
2 big image
4 big image
6 big image
7 big image
1 big image
profil spolocnosti izola kosice s r o 5980 big image
Energetická efektívnosť v budovách je téma, ktorá sa bude v najbližších rokoch skloňovať vo všetkých pádoch. Je komplexnosť riešení vašou odpoveďou na energetickú efektívnosť?
Určite áno. Často sa nám do rúk dostávajú projekty, podľa ktorých nie je možné efektívne obnoviť budovu. Riešenia sú často nekompletné, niekedy technicky nerealizovateľné a často prekonané dobou. Vtedy prichádza na rad naše technické oddelenie, a najmä projekcia. Do našich riešení sa prenášajú skúsenosti priamo z realizácií, nové technológie a postupy. Sme nútení neustále sledovať nové trendy v izoláciách. Aby bol bytový dom efektívne obnovený, treba to podchytiť už na začiatku pri investičnom zámere.

Kedy považujete zákazku za optimálnu?
Najlepšie sa nám pracuje, ak nám zákazník zverí zákazku už od projektu, takže  máme možnosť v pokoji si urobiť obhliadku a prieskum objektu, zistiť skutočné skladby konštrukcií a ich stav a na základe toho nájsť to najlepšie riešenie a zapracovať ho do projektu. Prichádzame s osvedčenými systémami a riešeniami, ktoré sme si naštudovali a odskúšali na stavbe. V rámci realizácie je to potom oveľa jednoduchšie a systémovejšie. V súčasnosti pracujeme na ďalších riešeniach, ktoré by zefektívnili energetickú náročnosť už zateplených domov.

Čo všetko predstavuje komplexnosť vo vašom chápaní?
Predovšetkým konzultácie, poradenstvo, návrh riešenia optimálnej obnovy bytového domu, prípadne jeho rozdelenie na etapy, vypracovanie projektovej dokumentácie a vybavenie stavebného povolenia. Ďalej je to návrh optimálneho financovania stavby, realizácia obnovy a koordinácia ďalších dodávateľov, vypracovanie energetického certifikátu, kompletizácia podkladov ku kolaudácii a záručný a pozáručný servis.

Vzhľadom na rast cien energie logicky vyplýva aj kontinuálne zameranie výrobcov izolačných materiálov na segment rekonštrukcií. Je to aj vaša dominantná oblasť záujmu?
Je to jedna z oblastí. Už dlhé roky sa zaoberáme znižovaním energetickej náročnosti, k čomu vedú aj naše aktivity. Máme v tomto smere vlastné riešenia a technologické postupy a aj ich uplatňujeme.

V jednom rozhovore ste povedali, že dobrý projekt ešte nemusí znamenať dobrú realizáciu, ak na ňu nemáte dosah. S tým súvisí aj vaša služba záručného a pozáručného servisu?
Táto veta súvisela s mojím rozhodnutím prejsť od projektov ku komplexným službám v oblasti izolácií. Pre svojho známeho som raz dávno robil projekt rekonštrukcie strechy, ktorý mu realizačná firma zbabrala.
Nemal som dosah na motiváciu robotníkov, preto som ani nevedel ovplyvniť kvalitu diela. Márne som argumentoval, že projekt je dobrý. Pravdu mal môj známy, keď povedal, že nepotrebuje dobrý projekt, ale dobrú strechu, a rozhodnutie bolo na svete. Záručný a pozáručný servis skôr súvisí s tým, že k svojim realizáciám sa hlásime a riešime reklamácie – či už sú oprávnené, alebo nie. Aj keď sú zavinené treťou stranou, robíme všetko preto, aby kvalita diela bola zachovaná. Podobne je to, aj keď sa záruka skončí.

Koľko máte v portfóliu obnovených domov a aké veľké je teritórium vášho záujmu?
Je ich viac ako stošesťdesiat. A projektov za dvadsaťjeden rokov existencie máme niekoľkonásobne viac. Sme regionálna firma a naším teritóriom je východ Slovenska. Máme však aj zopár obnovených domov v Liptovskom Mikuláši a projekty sme robili aj mimo región, podobne aj dodávku zatepľovacích systémov pre realizačné firmy.

Ktoré referencie považujete za vlajkové?
Vlajková bola rekonštrukcia striech a terás Národnej rady SR, ale z bytových domov si netrúfnem povedať. Bolo by ich veľa. Prvý bytový dom, ktorý sa nám podarilo komplexne obnoviť, to znamená zateplenie nielen fasád, ale aj strechy, stropov pivníc, sanáciu lodžií a výmenu vchodových dverí, je z roku 2000, išlo o bytový dom na Škultétyho 2 v Košiciach.

Sú vašimi zákazníkmi aj správcovské spoločnosti?

Áno, správcovské spoločnosti patria medzi našich zákazníkov. Zastupujú vlastníkov bytov, pre ktorých realizujeme obnovy bytových domov.

Ako sa dostávate na schôdze zástupcov vlastníkov bytov, na ktorých sa rozhoduje, že budete realizátormi obnovy ich domu?

Na schôdze vlastníkov chodíme, len keď to požadujú vlastníci alebo správca.

Pomáhate vlastníkom aj pri získavaní štátnych dotácií?
Samozrejme. Už do projektu dávame riešenia, ktoré umožňujú žiadať o štátnu podporu vo forme dotácií, respektíve výhodných úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Následne im pomáhame so žiadosťou a kompletizáciou podkladov.
–>–>
Na akej báze sa uskutočňuje vaša spolupráca s projektantmi a architektmi?

Firma má vlastnú projekciu a s projektantmi a architektmi spolupracujeme na báze poradenstva a konzultácií. Odovzdávame im svoje skúsenosti z realizovaných stavieb.

Poďme priamo do praxe. Dostali ste zákazku na obnovu – a čo ďalej? Ako vyzerá postupnosť krokov pri obnove domu?

Najťažšia etapa je tým za nami a ďalej je to už len dlhými rokmi vypracovaná rutina, zapracovaná do smerníc a technologických postupov firmy.

Aké sú najčastejšie problémy pri komplexnej obnove?
Rozdelil by som ich na systémové a technické. Systémové spočívajú v tom, že do nášho segmentu sa tlačí čoraz viac firiem, ktoré majú vidinu dobrého zárobku a naivného klienta vo forme zástupcov vlastníkov bytov. Často obchádzajú správcu a zástupcom vlastníkov nasľubujú nesplniteľné podľa zásady „nikto vám nedokáže sľúbiť to čo my“. Realita je však úplne niekde inde. Takýchto „marketingových firiem“, ktoré „zahviezdili“ na dva-tri roky, oklamali ľudí a zmizli na smetisku dejín, je pomerne veľa. A často si hľadajú teritórium mimo svojho sídla firmy. Človek je však v tomto smere nenapraviteľný, asi chce byť klamaný.

A technické problémy?
Tie sú viac-menej riešiteľné a súvisia s tým, že ľudia sa bránia komplexnosti a často hľadajú tie najlacnejšie riešenia. Projekt nezahŕňa všetko, čo by mal, a tak sa musia riešiť tieto problémy za pochodu.

Povedľa úspory energie je pri obnove budov dôležitý aj jej estetický vzhľad. Čoraz väčším problémom sa však javí ich divoká a neharmonická farebnosť. Môžete to ovplyvniť?

Dosť dlho sme boli dominantnými v tejto oblasti a snažili sme sa už pri projektoch spolupracovať na jednom sídlisku s jedným architektom, najlepšie s autorom sídliska. Svoje farebné riešenia sme si dávali v Košiciach odsúhlasovať v útvare hlavného architekta. Žiaľ, vo väčšine to tak nie je a výsledkom je farebná disharmónia, často hraničiaca s nevkusom. Tu by mali zohrať úlohu stavebné úrady a externý poradca – architekt.

Púšťate sa aj do výstavby nových domov?
Nie.

Prečo? Nie je to pre vás zaujímavé?
Jednoducho sa špecializujeme na izolácie tepelné a vodotesné a veci s tým súvisiace. V tom sa vyznáme a sme v tom dobrí. Na výstavbe nových domov sa podieľame ako subdodávateľ alebo dodávkou izolácií.

Pozrime sa na slovenský trh v širšom kontexte – pretrváva slovenské stavebníctvo v krízovom režime? Aké vidíte prognózy jeho vývoja?

Osobne si myslím, že kríza je stav mysle. A zákonite musí nastať, ak spoločnosť aj jednotlivci hospodária s deficitom, to znamená so stratou. Môj otec ma učil, že vyskakovať môžem len do výšky svojho platu. Ak by som riadil firmu, ktorá má každý rok stratu, tak si musím požičiavať na prežitie z banky. Robili by sme teda nie na rozvoj firmy, ale pre banku. A podobne je to so štátom. Prejedá požičané peniaze.

Aká je vaša stratégia?
Už dvadsať rokov podnikáme so ziskom, ktorý okamžite vraciame do rozvoja firmy. Máme vlastný areál, skladovacie priestory, dielne, závesné lávky, náradia, mechanizmy, skladovacie kontajnery. Každoročne školíme pracovníkov na nové technológie, zdokonaľujeme ich zručnosť, zúčastňujeme sa na konferenciách a sledujeme nové trendy. To sú investície, ktoré sa oplatia oveľa viac ako drahé auto. A podobne by to malo byť aj so štátom. Mal by investovať do budúcnosti.

Čo spôsobila kríza v prevádzke vašej spoločnosti a čo by mohlo zlepšiť túto situáciu?
Keď sa ma na konci roka 2008 pýtali, ako sa skončil rok, povedal som, že veľmi dobre na to, čo som pre to urobil. V roku 2009 zase, že príliš veľa sme sa nadreli vzhľadom na to, aký je výsledok. Predovšetkým bolo nevyhnutné pozrieť sa na výdavky, na ktoré sa pred krízou pozeralo ako na samozrejmosť. Preto sa muselo ešte tvrdšie pracovať a vtedy začínajú odpadávať tí, ktorým to nevyhovuje. Nahradili ich však kvalitní ľudia vracajúci sa zo zahraničia. Takisto sme pokračovali v investíciách z peňazí našetrených v časoch hojnosti. Rozšírili sme areál, doplnili technické vybavenie, rozšírili sortiment služieb. V čase krízy sa najlepšie investuje, všetko je lacnejšie.

Rozhovor pripravil: Ľudo Petránsky
FOTO: IZOLA Košice (Referenčné stavby spoločnosti Izola Košice)

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.