Profil spoločnosti Hastav Žilina, s. r. o.
Galéria(7)

Profil spoločnosti Hastav Žilina, s. r. o.

Technologický pokrok, ktorý neobchádza ani stavebníctvo, tlačí čoraz viac firiem do úzkej špecializácie. Preto je čím ďalej ťažšie a nákladnejšie ponúkať zákazníkom široké spektrum činností v požadovanej kvalite. Na Slovensku však pôsobia aj firmy, ktoré sa týmto smerom vydali hneď od svojho začiatku, vďaka čomu dnes patria medzi špičku vo svojom odbore. Je ňou aj spoločnosť Hastav Žilina, s. r. o., ktorá zabezpečuje pre svojich zákazníkov realizáciu podlahových poterov. Pretože na kvalitnú a rovnú podlahu treba už riadny fortieľ, o tom, čo si táto práca vyžaduje, sme sa porozprávali s konateľmi spoločnosti Vladimírom Kianičkom a Dušanom Špánikom.


Tento rok vaša firma oslavuje dvanáste výročie svojho vzniku. Môžete nám priblížiť jej históriu? Prečo ste sa rozhodli práve pre podlahy? Chceli ste mať pevnú pôdu pod nohami?

My podnikáme vlastne už osemnásty rok, pretože firmu Dr. Hallon, s. r. o., sme založili už v roku 1991. Táto spoločnosť bola založená s cieľom realizovať cementové nivelizačné stierky ako jednu súčasť podlahového systému s tým, že sme zastupovali aj nemeckú firmu Uzin a predávali sme jej nivelizačné stierky a lepidlá na podlahové súvrstvia. V menšej miere sme tiež zhotovovali aj hydroizolácie metódou kryštalickej hydroizolácie betónových konštrukcií. Zistili sme však, že miešať obchod so základnou stavebnou výrobou je komplikované.

Preto sme v roku 1997 spoločnosť rozdelili na HA-UZ market, s. r. o., ktorý pokračoval v obchode s podlahovými materiálmi, a Hastav Žilina, ktorý sa zameral na realizáciu podláh. Po tomto rozdelení sme však zistili, že zameranie iba na nivelizačné stierky je príliš úzke, a tak sme hľadali zodpovedajúci produkt, ktorý by sme mohli na trhu realizovať vo veľkých objemoch. Práve vtedy nás firma Baumit požiadala, aby sme začali realizovať cementové potery ich technológiou, pretože vedeli, že máme odborný tím podlahárskych pracovníkov. S ich pomocou sme kúpili prvý automatizovaný stroj na výrobu a transport cementového poteru.

Zistili sme totiž, že potery sú základným prvkom každej stavebnej konštrukcie a uplatňujú sa na stavbe akejkoľvek budovy. Na Slovensku sa na realizáciu poterov v tom čase špecializovalo iba minimum firiem. Išlo pritom o obrovské objemy prác. Preto aj dnes hodnotíme naše rozhodnutie veľmi pozitívne. V súčasnosti vlastníme už šesť takýchto plnoautomatizovaných kompletov, s ktorými sme v minulom roku zhotovili 120 000 štvorcových metrov cementových poterov. Okrem toho realizujeme aj anhydritové podlahy, ktorých sa nám v minulom roku podarilo urobiť asi 100 000 štvorcových metrov.

Vy ste však napriek týmto číslam neostali iba pri poteroch, ale zákazníkom ponúkate aj ľahké betóny.
Podlahy z ľahkých betónov sme si pôvodne dávali robiť v poddodávke od iných firiem, ktoré už mali technologické zariadenia. Ako to však už obyčajne býva, keď sa na niekoho spoľahnete, v najnevhodnejšej chvíli zlyhá, mešká s termínom či prácu neurobí kvalitne. Preto sme sa v roku 2006 po kontakte s firmou Sircontec rozhodli, že budeme realizovať aj penobetóny a polystyrénbetóny. V tom čase už mal Sircontec vyvinutú plnoautomatizovanú technológiu výroby a transportu, a tak sme kúpili prvý počítačom riadený stroj.

Nárast objemu tejto produkcie bol pritom dynamický. V minulom roku sme už so štyrmi plnoautomatickými strojnými zariadeniami na výrobu ľahkých betónov zhotovili 112 000 štvorcových metrov penobetónu a 5 000 štvorcových metrov spádových vrstiev s polystyrenbetónom. Táto technológia sa tak stala plnohodnotným článkom našej produkcie. Dnes ponúkame zákazníkom podlahy od nosnej vrstvy cez tepelnoizolačný a zvukovoizolačný systém až po roznášaciu dosku buď na báze cementového, alebo anhydritového poteru, čiže všetky takzvané mokré procesy pri podlahách.

Ľahké betóny si našli uplatnenie v stavebnej praxi veľmi rýchlo. Aké výhody prináša stavebníkovi ich použitie?
Technológia penobetónov plní úlohu tepelnej izolácie v medzipriestore – od stropnej konštrukcie až po roznášaciu dosku. A práve tu sa nachádzajú všetky sieťové vedenia stavby, ako sú prívod média do radiátorov, elektrické rozvody a podobne. Pri použití penobetónu, ktorý sa aplikuje ako tekutina, sa priestor dokonale vyplní, čo so sebou nepochybne prináša výrazné zlepšenie a zjednodušenie výplne uvedeného priestoru oproti štandardným typom materiálu, ako sú polystyrén alebo minerálna vlna. Takisto polystyrenbetón zasa výrazne zrýchľuje a skvalitňuje realizáciu spádových vrstiev striech. Na ňu sa potom dáva už len príslušná hydroizolácia. No a v neposlednom rade ide o výraznú úsporu času a to je na stavbe vždy aj úspora peňazí.

Venujete sa dnes ešte aj hydroizoláciám, s ktorými ste pôvodne začínali?
Charakterizujeme sa ako špecializovaná podlahárska firma, aj keď kryštalické hydroizolácie betónových konštrukcií, s ktorými sme kedysi začínali, robíme aj dnes. Ich objem je však v porovnaní s ostatnými technológiami pomerne malý.

Pri kladení jednotlivých vrstiev podláh používate sofistikované strojné vybavenie. Tieto technológie si však nepochybne vyžadujú kvalitnú obsluhu.
Zariadenia, ktoré dnes máme k dispozícii, sú počítačom riadené strojnotechnologické celky náročné na odbornú zdatnosť pracovníkov. Z tohto dôvodu ich nemôže obsluhovať hocikto. Naši pracovníci musia preto absolvovať dôkladné školenie priamo u výrobcov. Zároveň musia zvládnuť aj kladenie materiálu na určitej stavebno-technickej úrovni. Keďže pritom musia dodržiavať len dva základné parametre podlahy – výšku vrstvy danú stavbou a rovinu danú normou – vyzerá to, že je veľmi jednoduché na to vyškoliť pracovníkov.

V skutočnosti je to však nesmierne ťažké. Keď podlahu urobíme nižšie, ešte sa to dá doliať, keď ju urobíme vyššie, dá sa to odbrúsiť, samozrejme, na naše náklady. Ale rovina a rovina, to je základný fortieľ každého pracovníka. Niekto sa to nemusí učiť, ale niekomu to trvá dlhý čas. To je cit, a keď ho niekto má, môže byť z neho výborný podlahár.

 Aplikácia penobetónu a kontrola výšky  Úprava povrchu anhydritového poteru

Nemáte problémy s fluktuáciou odborne vyškolených pracovníkov, do ktorých ste investovali prostriedky? Ako motivujete svojich pracovníkov?
V prvom rade ich motivujeme dobrými platovými podmienkami. Takisto sa snažíme aj voči nim uplatňovať naše motto: … pevná pôda pod nohami. Takže robíme maximum, aby sme boli oporou pre našich vyše 60 zamestnancov. Poskytujeme im rôzne benefity, čo ľudia vedia oceniť. Možno práve preto máme pracovníkov, ktorí u nás robia aj 15 rokov – vieme im teda ponúknuť dlhodobú perspektívu. Samozrejme, situácia sa priebežne mení. Ak minulý rok, keď sme potrebovali zvýšiť kapacitu, bolo ľudí na trhu práce málo, tak dnes sa ľudia ponúkajú sami. Na jednej strane je to výhoda, keďže si môžeme viac vyberať, na strane druhej väčšinou nevedia pracovať s našimi technológiami, takže ich musíme zaškoľovať.

Sídlo máte na severe Slovenska, v Žiline. Považujete sa za regionálnu firmu?
Názov firmy je síce Hastav Žilina, ale neviažeme sa len k žilinskému regiónu. Až 95 percent výrobnej činnosti a kapacity realizujeme už od roku 1997 v Bratislave. Už v tom období sme predpokladali, že stavebný boom musí prísť, pričom najskôr sa prejaví v oblasti Bratislavy, takže sme si tu postupne vytvorili silné zázemie.

Môžem povedať, že množstvo veľkých stavieb v hlavnom meste sme robili práve my. ­Realizovali sme však aj stavby po celom Slovensku, či už v oblasti Banskej Bystrice, Trenčína, v Prievidzi, Nitre, alebo aj v Košiciach. A hoci sme nikdy nemali v úmysle ísť do zahraničia, podlahy sme realizovali napríklad i v českom Havířove.

Čím ste iní oproti konkurencii?
Vždy sme chceli byť na čele toho pomyselného pelotónu a osobne si myslím, že čo sa týka spracovania cementového poteru a penobetónu, tak aj sme. Neustále sa usilujeme byť na špičke týchto technológií.

Vzhľadom na súčasnú krízu si obhájenie takejto pozície nepochybne vyžaduje maximálny dôraz na kvalitu odovzdanej práce…
Recept je v podstate jednoduchý, snažíme sa pracovať dobre, a najmä nesklamať zákazníka. Nehovorím, že sme bezchybní, napokon, veď je to ručná práca. Keď však už na stavbe nejaký problém vyvstane, vždy sa ho snažíme riešiť na vlastné náklady, aby neťažil investora. Práve preto máme v našom sklade päť brúsnych strojov a dostatočnú kapacitu, sme teda pripravení aj na takéto situácie. K lobingu patrí napríklad aj to, že v krátkom čase vieme napraviť, čo sa pokazí. Za tie roky mnohí naši zákazníci často ani nerobia výberové konanie, ale na podlahy volajú priamo nás. Dokonca sa k nám po nejakom čase vrátili zákazníci, ktorí predtým od nás odišli.

Čo pripravujete pre zákazníkov v najbližšej budúcnosti?
Keďže ešte máme svoje rezervy, snažíme sa teraz dobudovať miesto kontroly, aby sme mali samostatný systém sledovania kvality našej výroby. Máme síce už certifikát systému manažmentu kvality ISO 9001: 2000, je to však nikdy nekončiaci proces. Dnes chce mať čoraz viac ľudí veľmi dobre odhlučnený byt. Preto si myslíme, že zvukové izolácie proti krokovému hluku sa už v blízkej budúcnosti stanú perspektívnym smerom v podlahárskych technológiách a rozhodne sa týmto smerom mienime vydať aj my.

Ľubomír Šebesta
Foto: Hastav Žilina

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.