Piatkový termín uzavretia 1. balíka PPP je opäť ohrozený
Galéria(2)

Piatkový termín uzavretia 1. balíka PPP je opäť ohrozený

Najnovší termín finančného uzavretia prvého balíka PPP na výstavbu a prevádzku piatich úsekov diaľnice D1 medzi Martinom a Prešovom v dĺžke 75 kilometrov je znovu ohrozený. Minister dopravy Ľubomír Vážny v stredu pripustil, že v piatok 11. júna nemusí byť diaľničný projekt uzatvorený pre výhrady Bruselu k ekologickým podmienkam stavby diaľnice na úseku Turany - Hubová. "Ešte neviem. Stále rokujeme s Európskou komisiou. Poslali sme posledné správy, ktoré zdôvodňujú postup v tejto oblasti a uvidíme," povedal Vážny s tým, že ministerstvo dopravy očakáva odpoveď z Európskej komisie.

„Podľa nášho zákona aj podľa (európskej) smernice o biotopoch sme naplnili predmet týchto zákonov. Prijali sme dostatočné kompenzačné opatrenia,“ uviedol ďalej Vážny. Všetko podľa neho stojí len na spomínanom environmentálnom probléme. Ak sa preklenie, diaľničný projekt sa môže byť spustiť. Minister dopravy pripomenul, že Slovensko ešte stále pociťuje dôsledky hospodárskej krízy, čo má časový vplyv na uzatvorenie podobných veľkých projektov. „Slovensko v tom nie je špecifikum,“ dodal Vážny.

Minister dopravy pripustil, že ak by prišla po voľbách k moci iná vládna koalícia, mohla by zastaviť realizáciu PPP projektu. „Možné to je, ale myslím si, že je to málo pravdepodobné. Je to existenčná vec pre Slovensko,“ poznamenal Vážny. Má už vyhliadnutý ďalší termín uzatvorenia 1. balíka PPP, len zatiaľ o ňom nechce hovoriť vopred.

Od vlaňajšieho októbra bol termín finančného uzatvorenia 1. balíka PPP už šesťkrát presúvaný, naposledy na 11. júna a predtým na 28. mája. Dôvodom zatiaľ posledného odloženia termínu boli podmienky, ktoré si vyžiadala Európska komisia pre definitívne odsúhlasenie financovania tohto projektu Európskou investičnou bankou (EIB). Podľa rezortu dopravy bolo potrebné podať ešte doplňujúce vysvetlenia k niektorým zmierňujúcim opatreniam, ktoré podľa vyjadrenia Bruselu neboli v úseku D1 Turany – Hubová dostačujúce. Súčasne bol na podnet Európskej komisie vypracovaný nezávislý enviro audit.

EIB 11. mája zatiaľ s podmienkami schválila úver za 1 mld. eur, Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) 28. apríla schválila na projekt úver za 250 mil. eur. Čistá súčasná hodnota splátok štátu koncesionárovi k 1. januáru tohto roka predstavuje podľa rezortu dopravy 4,168 mld. eur. Vypočítaná je z očakávaných jednotkových platieb očistených o zrážky za nedostupnosť. Štát by mal podľa analýzy vplyvov projektu na verejné financie vyplatiť koncesionárovi počas 30 rokov trvania koncesie predbežne 9,128 mld. eur, doteraz sa predpokladalo, že to bude 7,8 mld. eur.

Výstavbu úsekov D1 Dubná Skala – Turany, Turany – Hubová, Hubová – Ivachnová, Jánovce – Jablonov a Fričovce – Svinia by mala na základe koncesnej zmluvy postaviť a prevádzkovať 30 rokov koncesionárska spoločnosť Slovenské diaľnice, a.s. Založilo ju medzinárodné konzorcium, vedené francúzskou spoločnosťou Bouygues Travaux Publiscs SA, ktoré v tendri uspelo s ponukou vo výške 3,3 mld. eur. Členmi konzorcia sú aj dve slovenské stavebné firmy Doprastav, a.s. a Váhostav-SK, a.s. Ministerstvo dopravy a Slovenské diaľnice uzavreli koncesnú zmluvu 15. apríla 2009.

Zdroj: SITA
Foto: Inžinierske stavby, a.s.