nova lanovka na skalnate pleso budovat alebo chranit
Galéria(2)

Nová lanovka na Skalnaté pleso – budovať alebo chrániť?

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a. s., sa v máji tohto roku pustila do stavby novej lanovky zo Štartu na Skalnaté pleso. Stará lanovka už neslúži podľa prevádzkovateľa svojmu účelu a vybudované budú aj nové zjazdovky. Keďže výstavba prebieha v piatom stupni ochrany, v Tatranskom národnom parku, názory sa tu rozchádzajú. Dokonca ani po bližšom preskúmaní problematiky nie je ľahké jednoznačne sa prikloniť na stranu priaznivcov alebo odporcov.

nova lanovka na skalnate pleso budovat alebo chranit 7185 big image

Prečo nie na inom kopci
Výstavba novej lanovky na Skalnaté pleso sa nachádza práve v zóne bez zásahu človeka a v prostredí čo najmenej pozmenenom akoukoľvek jeho činnosťou. Na tomto mieste sa ponúka otázka: Nestojí hneď vedľa jedna veľmi podobná lanovka? Mohlo by sa to považovať za stavebný precedens, ktorý dovolil opätovnú výstavbu v chránenej zóne, takže namietať, že ide o nepoškvrnenú prírodu, nie je v tomto prípade namieste.

Služby ako na Chopku
„Kľúčovou investíciou v roku 2013 je výmena lanovky Štart – Skalnaté pleso v stredisku Tatranská Lomnica,“ uviedol Bohuš Hlavatý, generálny riaditeľ TMR.
„Súčasná 4-miestna lanovka je už nevhodná do poveternostných podmienok. Nahradí ju15-miestna kabínka, rovnaká ako na Chopku-Juh  vetru odolná, ktorá výrazne zlepší prepravu, skvalitní produkt a lyžiari si okrem novej lanovky budú užívať aj zjazdovky: tzv. Esíčka so zasnežovaním a zábranami, Bukovú horu II so zasnežovaním či obnovenie pôvodnej zjazdovky Generál II. – všetky v Tatranskej Lomnici.“

Výstavba, samozrejme, hnevá ochranárov, naopak, teší ľudí podnikajúcich a pracujúcich v turizme. Za posledné roky sa z Tatier stalo apartmánové stredisko. Staré hotely sme nechali schátrať, dovolili postaviť nové na zelenej lúke. Aj toto by sme mohli považovať za nevyriešený problém, napriek tomu nás väčšmi trápi to, čo Tatranci vítajú a očakávajú. Tatranské okolie pomaly chátra, ubúda aktivít aj možností. Návštevníci hľadajú podobný komfort ako v zahraničných strediskách a ten im treba vytvoriť. Aj to by mohol byť jeden z argumentov v prospech výstavby, no odporcov stále nepresvedčil.

Na podporu cestovného ruchu
TMR sa za posledných 6 rokov pričinila o vytvorenie 339 nových pracovných miest, ako spoločnosť uvádza na svojich stránkach. Investíciami do rozšírenia zjazdoviek, parkovísk, ubytovacích zariadení a gastronómie sa spoločnosť snaží rozšíriť ponuku a atraktívnosť regiónu.

Nová zjazdovka
„Terénne úpravy zjazdoviek prispôsobujeme klientele, ktorá sa nám zmenila. Menej zdatní lyžiari majú problém zjazdiť prudké úseky na červených zjazdovkách. Novými modrými zjazdovkami v dĺžke približne 2 km dostáva aj Lomnica charakter rodinného strediska, kde si lyžovačku užijú okrem freeriderov či bežných
lyžiarov aj rodiny s deťmi,“ hovorí pán Čukan, riaditeľ rozvoja infraštruktúry TMR.

Aj vedecký názor
„TANAP je náš najstarší a zároveň najznámejší národný park. Býva vnímaný ako výkladná skriňa slovenskej ochrany prírody, alebo ak chceme, veľmi verne odráža jej koncepciu a celkové fungovanie. Málokto dnes môže povedať, že fungovanie TANAP-u je bezproblémové,“ hovorí Michal Wiezik z Katedry aplikovanej ekológie Technickej univerzity vo Zvolene.

„Na jednej strane vidíme veľké prírodné hodnoty tohto územia, na strane druhej ich devastáciu na miestach, kde by mala byť zabezpečená ich maximálna ochrana, ako je piaty stupeň ochrany v oblasti Skalnatého plesa. Netreba byť ekologickým odborníkom, aby človek pri pohľade na buldozéry valcujúce kosodrevinu vnímal situáciu negatívne.

Uvedomme si však dve veci. Tento stav je v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a všetky zásahy, akokoľvek drastické, sú legálne v zmysle vydanej výnimky. Druhý aspekt, na ktorý by som rád upozornil, je stúpajúca návštevnosť takto budovaných areálov. V závislosti od sezóny tak návštevníci Tatier na devastáciu frflú, no zároveň ju priamo podporujú zo svojich peňaženiek.

Nebudem klamať, ak poviem, že oblasť pod Skalnatým plesom nie je predmetom môjho záujmu. Z hľadiska ochrany ide o málo hodnotné územie, ktorého ekologická únosnosť bola dávno a nezvratne prekročená. V TANAP-e sú dôležitejšie územia, ktorých ochrana je prioritou, no takisto nie je plne garantovaná. Štart je pre mňa mementom toho, kam až môže rozvoj dospieť, ak sa realizuje v rozpore s poslaním národného parku.

Podobnú rezignáciu cítim aj pri návrhu zonácie TANAP-u, v rámci ktorej bolo územie pod Skalnatým plesom vyčlenené do najmenej prísnej zóny a de facto vylúčené z národného parku. Všetko za predpokladu pevného stanovenia hraníc tohto rekreačného areálu, čo by do budúcnosti zabránilo jeho ďalšej expanzii do chránených biotopov. Je to dobrý a úprimný návrh. Nehráme sme sa v ňom na národný park na miestach, kde v reáli neexistuje. Žiaľ, doposiaľ, napriek širokej podpore vedeckej obce, nebol tento a žiadny iný návrh zonácie TANAP-u pretavený do praxe. Súčasná situácia pod Skalnatým plesom je tak priamym dôsledkom takého stavu,“ dodáva Wiezik.

Zaujimavé foto z výstavby

Technické parametre lanovky
Investičné náklady: približne 11 mil.eur., ktorých návratnosť je do 10 rokov.
Generálny dodávateľ:  Doppelmayer Slovakia, s. r. o.
Generálny projektant: Ateliér AAE, s. r. o., Ružomberok, Ing. Jaroslav Moravčík a Ing. Tomáš Moravčík
Prevýšenie lanovky: 697,51 m
Nadmorská výška dolnej stanice: 1 174,82 m
Nadmorská výška hornej stanice: 1 772,33 m
Dĺžka trasy: 2 073,23 m
Predpokladaný čas jazdy: 7,07 min
Prepravná kapacita: 2 400 osôb za hodinu
Počet vozňov: 37
Časový interval: 22,50 s
Rozstup vozňov: 135 m
Termín začatia výstavby: máj 2013
Predpokladaný termín ukončenia: november 2013

Spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS, a. s.,
je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Grand Jasná, Tri studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso.
Jedným z akcionárov spoločnosti je aj Poštová banka, a. s., ktorej väčšinovým vlastníkom je skupina J&T.

Michal Wiezik
pracuje na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. Je členom zonačnej komisie TANAP-u.

Text a foto: Ing. Alena Benešová

Vizualizácie: TATRY MOUNTAIN RESORTS
–>–>