Nechceme tovar ukazovať, ale predávať (profil spoločnosti MPL TRADING, spol. s r. o.)
Galéria(5)

Nechceme tovar ukazovať, ale predávať (profil spoločnosti MPL TRADING, spol. s r. o.)

Vraví sa, že reťaz je taká silná ako jej najslabšie ohnivko. O silných článkoch reťaze však slovenské ľudové múdrosti mlčia. A pritom sú to práve pevné ohnivká, ktoré sa neraz zaslúžia o to, aby reťaz vôbec vznikla. V prípade skupiny MPL, ktorá stála pri zrode aliancie predajcov stavebnín BAU-MARKET, to platí priam doslova. Ako vraví riaditeľ spoločnosti MPL TRADING, spol. s r. o., Ing. Miroslav Pôbiš, pri spolupráci s obchodnými partnermi musí človek vedieť, kedy má ustúpiť, aby tým v budúcnosti získal oveľa viac.

História spoločnosti MPL je príkladom toho, ako sa môže z rodinného podnikania zrodiť silná skupina presahujúca hranice Slovenskej republiky.

Firmu MPL založil v roku 1991 Ing. Miroslav Piskla spolu s manželkou. Začínali ako fyzické osoby, až o štyri roky neskôr vzniká MPL TRADING, spol. s r. o. Postupom času sa spoločnosť rozrástla a expandovala z Bratislavy do ďalších miest, kde sa vytvárajú pobočky i dcérske spoločnosti. V roku 1993 bola založená aj dcérska spoločnosť v Zlíne, ktorá dodnes zastrešuje naše obchodné aktivity v Českej republike. V súčasnosti máme na Slovensku 16 pobočiek a v Českej republike 9. Kostru našej siete predajní tvoria krajské strediská, ostatné pobočky vznikli podľa potrieb tej-ktorej lokality.

Na poste riaditeľa spoločnosti MPL však pôsobíte pomerne krátko…

Koncom roka 2004 som sa dosť intenzívne zaujímal o to, ako vo svete fungujú rôzne aliancie združujúce obchodníkov rovnakého zamerania. Mal som v pláne založiť na Slovensku alianciu predajcov stavebných materiálov, preto mi prišlo veľmi vhod, keď ma oslovil pán Piskla a ponúkol mi spoluprácu. Každé podnikateľské združenie sa musí na začiatku opierať o silnú spoločnosť, aby ho ostatní partneri brali s dostatočným rešpektom. Skupina MPL sa takto stala strategickým členom rodiacej sa aliancie BAU-MARKET. Postupne sa k nám pridávali ďalší partneri a dnes nás je spolu 16 s 38 predajňami po celom Slovensku. Ako člen predstavenstva aliancie BAU-MARKET som veľmi úzko spolupracoval so spoločnosťou MPL. Pán Piskla sa už istý čas chcel stiahnuť z manažmentu, aby mohol celú skupinu MPL koordinovať s väčším nadhľadom. Od 1. januára 2007 som teda nastúpil ako riaditeľ spoločnosti MPL TRADING.

Chystáte vo firme zásadné zmeny?

Spoločnosť MPL v priebehu posledných 5 rokov prešla významným rozvojom a s vývojom na trhu sa stala nutnou zmena koncepcie riadenia. Máme svoju víziu, podľa ktorej sme si stanovili isté ciele a krok za krokom ich realizujeme. Jednou z prvých zmien bolo zavedenie jednotného informačného systému v rámci celej skupiny MPL. Veľmi mi pomáha, že sa vďaka tomuto systému môžem pri rozhodovaní konečne oprieť o konkrétne fakty a čísla. Vďaka tomu sa viem lepšie rozhodnúť o nákupoch a predajoch, vidím, akým spôsobom rastieme a ako sa nám vyvíjajú vzťahy so zákazníkmi.

Ďalším krokom boli zmeny v organizačnej štruktúre firmy. Myslím si, že hoci je MPL TRADING pomerne veľká spoločnosť, treba ju riadiť ako malú firmu s jednoduchou štruktúrou – vyhýbať sa sprostredkovaným informá­ciám a klásť dôraz na priamy kontakt so zamestnancami. Keď prídete do firmy, kde niektorí zamestnanci pracujú aj viac ako 10 rokov a majú isté návyky, nemôžete zavádzať zmeny bez ohľadu na týchto ľudí. Musíte na nich pamätať a pomôcť im prispôsobiť sa novým okolnostiam. Zároveň potrebujete aj trošku ovplyvniť ich názory a postoje, aby zmenám porozumeli a prijali ich za svoje.

Nezvolili ste si ľahkú cestu…

Ja som optimista. Keď som sem nastúpil, začínal sa môj pracovný týždeň zvyčajne tým, že som sa hneď na úvod dozvedel desať zlých správ. Dnes už dostávam k piatim zlým správam aj päť dobrých (smiech). Takže si myslím, že sa uberáme správnym smerom. Aj napriek obdobiu zmien vo firme stále zdravo rastieme a napĺňame všetky naše ciele na tento rok v plnom rozsahu bez toho, aby boli naši zákazníci v niečom ukrátení. Investujeme do nových areálov, do vozového parku, nedávno sme presťahovali sídlo spoločnosti do nových priestorov… Podaril sa nám dobrý nástup na začiatku sezóny. Bohužiaľ, v zime sme si príliš neoddýchli, predaj sa naplno rozbehol už od januára. Na druhej strane, keď sa pustíte vo firme do takých výrazných zmien, nútená zimná prestávka vás príliš nepoteší, pretože potrebujete veci zabehnúť počas plnohodnotnej prevádzky. Takže nám mierna zima nakoniec prišla celkom vhod.

Určite pripravujete aj zmeny, ktoré v prvom rade pocíti zákazník.

Zabezpečili sme si pomerne slušné skladové zásoby, čo je síce finančne náročné, no v súčasnej situácii nedostatku stavebného materiálu na trhu treba nakupovať v dostatočnom predstihu. Zavádzame novú službu MPL Expres, teda expresnú dodávku tovaru priamo na stavbu. Naši zákazníci už pochopili, že o čo menej času strávia u nás rozmýšľaním nad tým, čo kúpia, o to dlhšie a efektívnejšie sa môžu venovať práci. Stačí, aby nám zákazník zatelefonoval, čo potrebuje, a na druhý deň má už tovar na stavbe.

Zatiaľ službu MPL Expres rozbiehame v Košiciach a postupne budeme túto službu ponúkať aj v ďalších regiónoch. Pripravujeme aj ďalšie novinky, najmä v komunikácii so zákazníkmi. Tiež zásadne obnovujeme sortiment. Kedysi bola spoločnosť MPL známym špecialistom na suchú výstavbu, no pred niekoľkými rokmi sa pretransformovala na predajcu stavebnín s plným sortimentom. Mám pocit, že náš predaj sa začal uberať možno až príliš smerom k hrubým mate­riálom, a náskok, ktorý sme mali v oblasti suchej výstavby, už nie je taký výrazný. Takže aj v skladbe sortimentu sme si trošku upratali. Ďalšou z našich priorít je zvyšovanie kvality predajných priestorov.

S tým súvisia vaše investície do predajných areálov?

Áno. Chceme posunúť spôsob predaja od vzorkových miestností k tzv. baumarketom, teda k priestorom s vyloženým tovarom, kde by si zákazník mohol pozrieť, čo ho zaujíma, a hneď si to aj vybrať a kúpiť. Prvý MPL baumarket plánujeme otvoriť už v priebehu augusta v Košiciach, nasledovať by mala ešte do konca tohto roka Bratislava. Verím, že takýmto spôsobom predaja zrýchlime a skvalitníme obsluhu našich zákazníkov. Túto koncepciu predaja formou baumarketov sa snažíme presadiť aj v celej aliancii BAU-MARKET, príkladom je otvorenie prvého baumarketu spoločnosti STOVA v Spišskej Novej Vsi. Nechceme tovar v predajni iba ukazovať, ale predávať.

Ako vnímate svoje členstvo v aliancii BAU-MARKET?

V rámci aliancie máme vypracovanú spoločnú stratégiu pôsobenia na trhu. Hoci napredujeme pomalšie, než by som si želal, súčasná situácia v stavebníctve nás už viackrát presvedčila o opodstatnenosti takéhoto partnerstva. Stavebný boom sa z Bratislavy začína posúvať aj ďalej po Slovensku a my budeme na to pripravení. Spolu s členmi skupiny BAU-MARKET chystáme pre zákazníkov zaujímavé benefity. Dnes je už bežné, že napríklad firma zo Spiša stavia v Bratislave a bratislavský realizátor v Tatrách. Všetci sú naši potenciálni zákazníci, takže by sme im mali vedieť poskytnúť rovnaký štandard služieb kdekoľvek na Slovensku, čo najbližšie k miestu, kde vykonávajú svoje remeslo.

Spomínali ste zložitú situáciu v zásobovaní. Darí sa vám pre zákazníkov zaobstarať všetok potrebný materiál?

Našťastie patríme medzi najväčších obchodných partnerov mnohých spoločností, ktorých výrobky sú v súčasnosti nedostatkové. Väčšina z nich nám preto garantuje dodávku istého množstva tovaru, minimálne na úrovni objemov z minulého roka. Dopyt sa však stále zvyšuje, preto musíme myslieť dopredu a dopĺňať skladové zásoby, odkiaľ sa len dá. Nie je nič horšie, ako keď musíme povedať dlhoročnému zákazníkovi, že mu tovar nemôžeme dodať. Ak zákazník raz získa dojem, že mu nedokážeme splniť jeho požiadavky, už sa nikdy nevráti na 100 % naspäť. Bude svoje riziko rozkladať medzi viacero predajcov, pretože aj on je zodpovedný voči svojim investorom. Preto sa prioritne snažíme vychádzať v ústrety našim profizákazníkom z radov živnostníkov a realizačných spoločností, lebo tí sú na nás odkázaní. Ak nezoženú materiál, nemôžu pracovať. Nehovorím, že sa nám podarilo pokryť všetky dodávky, ale urobili sme pre to maximum. Snažíme sa spolupracovať aj v rámci skupiny BAU-MARKET. Ak sa vyskytnú situácie s nedostatkom materiálu, hľadáme pomoc u partnerov z aliancie a podobnú pomoc zas v prípade potreby ponúkame my im.

Názov MPL sa začína spomínať aj v športovom spravodajstve…

Je veľmi prospešné, keď sa firma angažuje aj v inej oblasti, než je jej hlavné pole pôsobnosti. Spoločnosť MPL v minulosti sponzorovala rôzne športy, no od istého času sa náš majiteľ výrazne aktivizuje v konských dostihoch. Naša stajňa MPL Racing patrí už druhý rok k najúspešnejším na Slovensku a stále viac sa začína presadzovať aj v zahraničí. Prednedávnom jeden z našich koní dokonca vyhral významné rakúske derby. Jazdecký šport je veľmi za­ujímavý a sám som bol prekvapený, koľko ľudí sa v nedeľu chodí pozrieť na bratislavské dostihy. Úspechy našej stajne nás však nabádajú k tomu, aby sme boli úspešní aj v hlavnej sfére nášho záujmu, ktorou je predaj stavebných materiálov. A o to sa budeme snažiť zo všetkých síl.

Ako sa podľa vás bude vyvíjať stavebný trh na Slovensku?

Čaká nás niekoľko rokov dynamických zmien. Až teraz sa ukáže, ktorý predajca správne investoval, kto mal dobrú stratégiu a kto sa na tieto roky starostlivo pripravil. Prichádza čoraz viac kapitálovo silných nadnárodných spoločností, ktoré priniesli určité know-how a začínajú u nás expandovať. A my aj napriek tomu, že máme za sebou šestnásťročnú históriu a znalosť domáceho prostredia, musíme s nimi vedieť držať krok, v ideálnom prípade byť ešte o krok pred nimi. Snažíme sa vyhľadávať nové výrobky a technológie, ktoré by mohli pomôcť našim zákazníkom zvýšiť produktivitu práce, pretože na Slovensku je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, a roboty pribúda. Viem, že prevratné technológie sa v stavebníctve už tak často nevyskytujú, ale stále je čo objavovať. Je teda na nás, aby sme tieto systémy čo najskôr ponúkli slovenskému zákazníkovi.

Milan Bohunický
Foto: MPL TRADING, spol. s r. o.