Námestovská firma Akord dosiahla v prvom polroku 12 % rast tržieb na 168 mil. Sk

Stavebná firma Akord, a. s., Námestovo, dosiahla za prvý polrok tohto roka podľa predbežných výsledkov celkové tržby 168 miliónov Sk. Medziročne to je 12 % nárast. Tržby z predaja tovaru predstavovali 95 miliónov Sk, za predaj vlastných výrobkov spoločnosť utŕžila 73 miliónov Sk. Firma v prvom polroku 2007 investovala 1 milión Sk, predovšetkým do prípravy projektov. Informácie poskytol generálny riaditeľ spoločnosti Miroslav Kemeň.

Celková hodnota majetku a. s. Akord dosiahla podľa neho ku koncu prvého polroka 142 miliónov Sk. Z obežného majetku na úrovni 62 miliónov Sk tvorili krátkodobé pohľadávky 85 %. Vlastné imanie krylo majetok podniku na 65 %. Na celkových záväzkoch, ktoré ku koncu prvého polroka boli 49 miliónov Sk, sa krátkodobé záväzky podieľali sumou 29,2 milióna Sk. Základné imanie firmy je 49 miliónov Sk. Spoločnosť má 45 zamestnancov, pričom v tomto roku nebude ich počet zvyšovať.

„Zaoberáme sa stavebnou a obchodnou činnosťou a medzi naše najvýznamnejšie stavby v prvom polroku 2007 patria nájomné bytové domy v Trstenej a Dolnom Kubíne i Obchodné centrum Jasná v Liptovskom Mikuláši,“ dodal Kemeň.

Námestovský Akord vlastní od roku 2005 certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:1999 v oblasti realizácie stavieb, pre veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť, na prevádzku čerpacích staníc pohonných látok a na služby, ktoré s tým súvisia. Firma má aj certifikát kvality ISO 9001 pre inžinierske, priemyselné, vodohospodárske, bytové a občianske stavby.

Spoločnosť Akord v Námestove vznikla v roku 1992 z bývalého poľnohospodárskeho podniku Agrostav. Firma nadviazala na vyše 30-ročnú históriu, ktorú mal Agrostav na Orave. Už v predchádzajúcich rokoch realizovali stavby v školstve, zdravotníctve, pričom dbali na ekologické požiadavky. Okrem Oravy Akord pôsobí aj v ďalších regiónoch severného a stredného Slovenska.

Zdroj: TASR