Na hranici centra českej obce Kamenice vyrástli dva bytové domy s atypickými fasádami

V posledných rokoch zažíva obec Kamenice v okrese Praha-východ Stredočeského kraja príliv obyvateľov a s tým spojený stavebný boom. Pôvodná dedina sa preto výrazne urbanizuje, pričom najmä v jej centre vzniká architektúra mestského typu. V tesnej blízkosti tohto územia sa nachádza aj riešený pozemok dvoch bytových domov, ktoré vytvárajú akúsi pomyselnú bránu do centra obce.

Okolitá zástavba predmetných domov má rôznorodý charakter. Nachádzajú sa tu rodinné domy, chaty aj bytové domy. Zo severnej strany susedí lichobežníkový pozemok s hlavným peším ťahom, ktorý prechádza celou obcou.

Jeho rovnobežné strany sú dlhšie, tie kratšie zase smerujúce ku komunikáciám. Celý geometrický motív sa využil aj pri základnej urbanistickej kompozícii návrhu. Architekti sem umiestnili dva, takmer totožné bytové domy so štvorcovým pôdorysom, ktoré sú vzájomne pootočené o 13 stupňov.

Medzi nimi tak vzniká nepravidelný spoločenský priestor so zachovanými pôvodnými stromami. Princíp pootočenia domov sa premieta aj do formovania tvaru lomeného parkovacieho státia či zastropovania a lievikovito sa rozširujúcej príjazdovej komunikácie.

Viladomy Kamenice
Viladomy Kamenice
Viladomy Kamenice
Viladomy Kamenice
Viladomy Kamenice
Viladomy Kamenice
Viladomy Kamenice
Viladomy Kamenice

Členitý pozemok

Z hľadiska urbanistickej prevádzky a funkcie sa pozemok delí na pozdĺžne pásy, ktoré majú odlišné funkcie. Pozdĺž východnej hranice prechádza komunikácia slúžiaca na príjazd áut k parkovacím státiam. Z druhej strany parkoviska sa nachádza chodník pre peších, ktorý pretína celý pozemok zo severu na juh, čím zároveň spája Ringhofferovu ulicu s chodníkom.

Západný pás pozemku je najširší a slúži na samotné bývanie. Centrálny priestor s veľkými pôvodnými stromami navodzuje pocit, ako by ste boli v parku. Avšak tento „park“ sa nachádza medzi oboma bytovkami, čo vytvára centrálny polosúkromný priestor na komunitný život obyvateľov. V okrajových častiach obytnej zóny, v priamej nadväznosti na prízemné byty, sú ešte navrhnuté súkromné predzáhradky.

Viladomy Kamenice
Viladomy Kamenice | Zdroj: Petr Polák

Ústrednou myšlienkou projektu bolo umiestniť medzi rozrastenú zeleň dva bytové domy, ktoré nebudú prevyšovať okolitú zástavbu a budú v súlade so svojím prostredím.

„Navrhli sme dva navzájom podobné viladomy so štvorcovým pôdorysom a diagonálne osadenou sedlovou strechou, ktorá citlivo reaguje na okolitú zástavbu a zároveň do neusporiadaného prostredia širšieho centra obce prináša univerzálny princíp. Dynamické fasády a drevený obklad vytvárajú civilný a prívetivý výraz nových domov, materiálovo prepojený s okolím a prírodou,“ prezrádzajú architekti.

Viladomy Kamenice
Viladomy Kamenice | Zdroj: Petr Polák

Viladomy sú navrhnuté ako schodiskové, trojposchodové bytové domy. Všetky byty na podlaží sú prístupné z jedného vertikálneho komunikačného priestoru. Horné poschodie je podkrovné. V každom z domov sa nachádza 8 bytov s veľkosťou 2+kk až 4+kk.

Základové pásy sú železobetónové. Domy majú stenový nosný systém z tehlových tvárnic. Stropy a balkóny sú železobetónové monolitické. V konštrukcii strechy sú použité oceľové väzníky a drevené krovy. Povrch jednoplášťovej strechy je zo svetlosivej PVC krytiny.

Vonkajšie nosné murivo je opláštené minerálnou izoláciou s omietkou a zavesenou fasádou zo zvislých drevených lát zo sibírskeho smrekovca. Vonkajšie zábradlie balkónov je sklenené a bezrámové. Kryté parkovacie státie je z oceľových profilov so zastropovaním z trapézového plechu. Zelená strecha je extenzívna. Príjazdová komunikácia k parkovacím státiam je navrhnutá z betónových zatrávňovacích tvárnic zasypaných jemným štrkom.

Viladomy Kamenice
Viladomy Kamenice | Zdroj: Petr Polák

Viladomy Kamenice, Česká republika

Architekt: NEW HOW architekti, Ing. arch. David Zámečník
Dokončenie: 2022
Zastavaná plocha: 453 m²
Hrubá podlahová plocha: 1815 m²
Fotografie: Petr Polák