Nová električková trať v Bratislave-Petržalke

AKTUALIZOVANÉ: Bratislava stále rokuje s konzorciom o usmerneniach Úradu pre verejné obstarávanie

Podľa ministerstva investícií je už isté, že hlavné mesto nestihne dokončiť a sprevádzkovať predĺženie električkovej trate v Petržalke až po Janíkov dvor do povinného termínu.

Článok je aktualizovaný o stanovisko bratislavského magistrátu.

Portál teraz.sk uverejnil v stredu 22. júna správu TASR, ktorá získala vyjadrenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR k tejto veľkej dopravnej infraštruktúrnej stavbe v Bratislave, kde sú práce naďalej utlmené. Trať stavia Združenie NS MHD Petržalka v celkovej hodnote 74,585 milióna eur. Práce na nej sa začali v novembri 2021.

Primátor Matúš Vallo sa k problému vyjadril 3. júna na sociálnej sieti. Hlavným dôvodom je zdražovanie energií a stavebných materiálov – ocele, železa, betónu a ropy najmä v dôsledku vojny na Ukrajine.

„V týchto dňoch však intenzívne rokujeme s konzorciom o využití nových pravidiel Úradu verejného obstarávania (ÚVO), ktoré majú práve túto situáciu riešiť,“ napísal začiatkom júna primátor.

Rezort dopravy má valorizačný vzorec

Vallo v súvislosti s ÚVO pripomenul, že úrad pred niekoľkými týždňami vydal usmernenie, ktoré má kvôli zdražovaniu materiálov umožniť navýšenie cien vysúťažených verejných zákaziek cez dodatky k zmluvám.

Nové pravidlá treba zaviesť do praxe a je potrebné rokovať so zhotoviteľom, nastaviť správne navýšenie cien a pripraviť samotné dodatky tak, aby boli v súlade s novými pravidlami aj s pravidlami EÚ pre čerpanie eurofondov. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR má pripraviť internú metodiku k publikovanému usmerneniu ÚVO do konca júna.

Rezort dopravy uviedol pre v ASB reakcii, že pre nové projekty, ktoré ešte len pôjdu do verejného obstarávania, má pripravený valorizačný vzorec. „Riešenie pre staršie projekty, teda tie, ktoré sú vo výstavbe, alebo pri nich už prebehlo verejné obstarávanie, aktuálne pripravujeme a predstavíme ho v najbližších týždňoch,“ avizovalo MDV SR.

Mesto  Bratislava vo štvrtok 23. júna informovala, že  stále rokuje s konzorciom o využití nového metodického usmernenia ÚVO, ktoré má kvôli rozsiahlemu zdražovaniu materiálov a energií umožniť navýšenie cien vysúťažených verejných zákaziek cez dodatky k zmluvám.  Aktuálne mesto pripravuje odborné posúdenie k navýšeniu cien dotknutých materiálov, dohodu na finálnej podobe dodatku k zmluve o dielo očakávame v priebehu nasledujúcich týždňov.

Ministerka upozornila primátora na riziko

Ak projekt nebude včas dokončený, bude to podľa odboru komunikácie MIRRI jednoznačne zlyhanie bratislavského magistrátu. Ministerstvo pripomenulo, že ide o veľký infraštruktúrny projekt, pri ktorom mesto desať rokov vie, že na stavbu je vyhradených 100 miliónov eur z eurofondov a celý projekt treba dokončiť do konca roka 2023.

„Na problém s výstavbou a vážne riziko upozorňovala vicepremiérka Veronika Remišová  opakovane už viac ako rok. Osobne na to upozornila aj primátora Bratislavy Matúša Valla,“ skonštatovalo MIRRI.

Každý výpadok a nedokončenie projektu spôsobuje podľa ministerstva investícii problémy, najmä keď ide o jeden z najväčších projektov samosprávy na Slovensku. Už v minulosti mesto sa podľa TASR ohradilo voči obavám a tvrdeniam, že má alebo môže mať problém s čerpaním eurofondov.

Deklarovalo, že je na prečerpanie plného objemu financií do konca roka 2023 maximálne pripravené. Financie z terajšieho operačného programu, ktoré sa nebudú stíhať využiť do konca roka 2023, je Bratislava pripravená použiť na iné dopravné projekty, ktoré je možné zrealizovať ešte do konca roka 2023.

Električková trať Bosákova – Janíkov dvor

Základný harmonogram ráta s dokončením stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roku 2023.  Trasa električky sa predĺži o 3,9 km od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor.

Okrem trate a 7 nových zastávok je súčasťou projektu aj rekonštrukcia 490 metrov trate od Bosákovej po Jungmanovu ulicu a vybudovanie 4 mostných objektov, 9 križovatiek so svetelnou signalizáciou a 6 kilometrov oddelenej cyklotrasy. Nový združený most vznikne na Rusovskej ceste, most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno,most pre cestnúp dopravu na Kutlíkovej ulici a lávka pre peších a cyklistov ponad Chorvátske rameno.

Zdroj: bratislava.sk