kvalitu absolventov stavebnej fakulty stu potvrdila stavba roka 2013
Galéria(4)

Kvalitu absolventov Stavebnej fakulty STU potvrdila Stavba roka 2013

Devätnásty ročník prestížnej celoštátnej súťaže Stavba roka 2013 potvrdil profesionalitu absolventov Stavebnej fakulty STU, ktorá bola zároveň jedným z vyhlasovateľov. Za ocenenými dielami je už opakovane možné nájsť mená absolventov Stavebnej fakulty, konkrétne z Katedry stavebnej mechaniky, Katedry kovových a drevených konštrukcií, Katedry geotechniky a Katedry betónových konštrukcií a mostov. Stavba roka sa každoročne vyhlasuje na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov.

central big image
sedem big image
fiit big image
Stavbou roka 2013 sa stal bratislavský multifunkčný komplex Central, ktorý premenil zanedbanú a bezvýznamnú plochu v centrálnej zóne mesta na významnú súčasť mestského života. Ide o centrum, ktoré integruje nákupné centrum, kancelárie, hotel, podzemné garáže, ako aj obnovenú plaváreň s fitnesom. Pod statické riešenie komplexu sa podpísal prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD., z Katedry stavebnej mechaniky Stavebnej fakulty STU. Komplex Central tiež získal Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela, ktorú odovzdal jej predseda a zároveň prodekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.

V kategórii Cena za celospoločenský prínos bola Cena primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udelená Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Za statikou a nosnými konštrukciami tejto budovy nájdeme zástupcu Stavebnej fakulty prof. Ing. Milana Sokola, PhD., z Katedry stavebnej mechaniky.

V rovnakej kategórii bola udelená aj Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jej držiteľom sa stal realizačný tím Cyklomostu slobody, ktorý spája slovenský a rakúsky breh a vytvára tak prepojenie už existujúcich cyklotrás. Za statickým riešením diela stáli prof. h. c., prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD., (Katedra kovových a drevených konštrukcií), prof. Ing. Peter Turček, PhD. (Katedra geotechniky) a Ing. Ľuboš Rojko, PhD., (niekdajší dlhoročný zamestnanec Katedry betónových konštrukcií a mostov). Toto dielo zároveň získalo 2. miesto v kategórii Cena verejnosti 2013.

Cenu Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela si z rúk dekana prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., prevzali autori architektonického riešenia nízkoenergetického administratívno-priemyselného objektu Sedem, reklamná agentúra, s. r. o., Košice.

Text: SvF STU
Foto:
CENTRAL – foto: Ľubo Stacho, FIIT STU – foto: Ing. Marián Tedla, Ing. František Solár, Cyklomost slobody – foto: Ing. arch. Milan Beláček, Sedem, reklamná agentúra, s. r. o. – foto: Ing. arch. Michal Žoffčák

–>