Držíme sa zásad zdravého rozumu (profil spoločnosti Anavek, spol. s r. o.)
Galéria(3)

Držíme sa zásad zdravého rozumu (profil spoločnosti Anavek, spol. s r. o.)

Byť úspešným znamená byť aktívnym. Kto sedí so založenými rukami a čaká, kedy sa naňho usmeje šťastie, býva vo väčšine prípadov sklamaný. Omnoho väčšiu nádej na úspech má ten, kto chodí po svete s otvorenými očami a hľadá vhodné príležitosti. Niekedy sa príležitosť črtá omnoho bližšie, než by si človek spočiatku myslel. Presvedčil sa o tom aj konateľ spoločnosti ANAVEK, spol. s r. o., Jaroslav Greš, s ktorým sme sa porozprávali o zapĺňaní dier na trhu, pozitívnych zmenách v podnikateľskom prostredí i odvážnych ambíciách do budúcnosti.

Prečo ste sa rozhodli pôsobiť práve vo sfére predaja stavebného materiálu?

Začiatkom 90. rokov mali stavebníci na Slovensku k dispozícii len obmedzený trh so stavebninami. Niektoré druhy materiálu takmer úplne chýbali, čo podnietilo vznik našej spoločnosti, ktorá sa snažila zameriavať najmä na takýto nedostatkový tovar. V roku 1993 sme teda založili firmu Anavek, spol. s r. o., a odvtedy sídlime v jednom z historicky najpríťažlivejších slovenských miest – v Bardejove. Ako jedna z prvých spoločností na Slovensku sme začali s predajom a montážou sadrokartónových prvkov. Rok 1994 pokladáme za prelomový, pretože sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s firmou Fakro a začali sme dovážať strešné okná tejto značky na Slovensko. Postupne sme vybudovali sieť obchodných partnerov v jednotlivých regiónoch Slovenska a priberali ďalšie komodity, napríklad strešné fólie, podkrovné schody a iné prvky potrebné na výstavbu strechy a podkrovia. V roku 1998 sme v Bratislave otvorili prvú pobočku našej spoločnosti, ktorej súčasťou je i distribučný sklad. Ďalšie regionálne centrá sme vybudovali v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici, takže v súčasnosti máme z pohľadu distribúcie pokryté celé územie Slovenska.

Aký máte pocit zo stavebnej sezóny 2007? Splnila vaše očakávania?

Sezónu 2007 sme, našťastie, v zdraví prežili (smiech). Teraz však vážne… Ako každá spoločnosť aj my si určujeme na každý rok istý plán rozvoja, aby firma napredovala a zaznamenávala zdravý rast. V minulej stavebnej sezóne sme však dosiahli mimoriadne priaznivé výsledky, ktoré prekonali všetky naše očakávania. Aj v nosných komoditách, ktoré už dlhodobo ponúkame vo svojom „repertoári“, sme dokázali vyprodukovať niekoľkonásobne vyšší nárast oproti plánu. Podarilo sa nám to aj vďaka dostatočne veľkým skladovým zásobám, ktoré nám pomohli preklenúť nepríjemné obdobie prechodného nedostatku stavebných materiálov na slovenskom trhu. V súčasnosti sa už naplno rozbieha nová sezóna, od ktorej očakávame podobne skvelé výsledky aj napriek tomu, že názory na jej vývoj sa v brandži rozchádzajú.

Zameriavate sa na predaj špeciálnej skupiny stavebných materiálov alebo sa uberáte skôr cestou univerzálnej ponuky?

Dá sa povedať, že ponúkame kompletný strešný sortiment od krytín cez fólie, tepelné izolácie, sadrokartónové systémy až po rôzne príslušenstvo, doplnky a štandardný stavebný materiál. Medzi naše najdôležitejšie obchodné komodity patria výrobky, pri ktorých naša spoločnosť vystupuje ako výhradný alebo jeden z najvýznamnejších dovozcov pre Slovenskú republiku. Predaj väčšiny týchto materiálov zabezpečujeme prostredníctvom siete obchodných partnerov po celom území Slovenska.

V súčasnosti predáva tovar najmä pridaná hodnota. Čo viete v tejto oblasti ponúknuť svojim zákazníkom vy?

Naša spoločnosť ponúka systém koncepčného predaja vybraných produktov na stavbu a rekonštrukciu striech a podkroví, ktorý sme nazvali Anavek systém. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi nielen produkty s vysokou úžitkovou hodnotou za rozumné ceny, ale aj pružnú distribúciu materiálu s dostupným servisom v rámci jedného dodávateľského procesu. V praxi to znamená, že tovar distribuujeme prostredníctvom partnerských predajcov po celej republike, čo nám umožňuje byť koncovému zákazníkovi stále nablízku. Takýmto spôsobom dodávame na trh produkty, ktoré sa na Slovensku z konkurenčného hľadiska nevyrábajú, ale sú žiadané a potrebné. Anavek systém úspešne prevádzkujeme a ďalej rozvíjame už 15 rokov, čo je, myslím, už samo osebe dostatočnou garanciou našich produktov a služieb.

Kto je teda pre vás zákazníkom? Koncový zákazník alebo predajcovia, prostredníctvom ktorých ponúkate svoj sortiment?

Z celoslovenského hľadiska sú našimi bezprostrednými zákazníkmi firmy, ktoré obchodujú so stavebnými materiálmi. Najdôležitejší sú však, samozrejme, koncoví zákazníci, pretože len od nich závisí, či si napokon kúpia náš tovar, alebo výrobky od konkurenčných dodávateľov. Preto sme zaviedli Anavek systém, ktorý je marketingovo zameraný na koncového zákazníka, samozrejme, v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi. Okrem toho máme priamo v Bardejove vlastný predajný sklad, takže sčasti prichádzame do styku s koncovými zákazníkmi aj sami.

Materiály, ktoré vaša spoločnosť distribuuje, sú dostupné na celom Slovensku. Uvažovali ste aj nad možnosťou expanzie na zahraničné trhy?

Doteraz sme pôsobili len v rámci Slovenska. Jeden z našich strategických partnerov nám však načrtol spôsob, ako sa presadiť aj na blízkych zahraničných trhoch, preto v súčasnosti o tejto možnosti veľmi reálne uvažujeme. Naším cieľom je pretrhnúť veľkú penetráciu slovenského trhu zahraničnými dodávateľmi a prejsť takpovediac do protiútoku. Veríme, že s pomocou našich partnerov sa nám to úspešne podarí.

Riadite sa pri vedení spoločnosti nejakou špeciálnou filozofiou, vďaka ktorej ste dosiahli svoju súčasnú pozíciu na trhu?

V tejto oblasti sme asi nič prevratné nevymysleli (smiech). Držíme sa najmä zásad zdravého rozumu, a aj keď to bude znieť ako klišé, našou výsadou je čestnosť a dodržanie slova za každých okolností. Tento prístup už určite pobadali aj naši verní partneri a zákazníci, ktorých spokojnosť a ochota naďalej s nami spolupracovať hovoria jasnou rečou. Preto sa snažíme naše služby naďalej zlepšovať, vytvárať partnerom čo najlepšie obchodné podmienky a šíriť osvetu v oblasti nových technológií a výrobkov.

V rámci tejto osvety organizujete rôzne školenia. Pre koho sú ­určené a čo je ich náplňou?

Naša spoločnosť organizuje školenia pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú na tvorbe a realizácii striech – od architektov a projektantov cez obchodných partnerov až po montážne firmy. Práve na školenia realizátorov kladieme veľký dôraz, pretože práve oni sú zodpovední za to, aby každý stavebný prvok strechy plnil správne svoju funkciu. Absolventi týchto školení od nás dostanú certifikáty, ktoré sú pre ich neskorších klientov a zákazníkov zárukou kvality vykonaných prác a služieb. Hoci výrobky, ktoré ponúkame, sú v prevažnej miere otestované už v zahraničí, náš zákazník často vyžaduje potvrdenie platné pre domáci trh. Niektorí už totiž majú neblahé skúsenosti s tým, že výrobca, respektíve jeho obchodný zástupca deklaruje o výrobku nepravdivé údaje, ktoré sú občas až prekvapivo vzdialené od skutočnosti. Preto pri testovaní a zavádzaní nových výrobkov spolupracujeme s výskumnými a skúšobnými ústavmi, ako aj s technickými univerzitami, aby sme deklarované vlastnosti materiálov vedeli spoľahlivo preukázať. Našou značkou Anavek systém zastrešíme len tie výrobky, ktoré spĺňajú všetky potrebné nároky a ich výber je starostlivo kontrolovaný.

V tomto roku oslavujete 15. výročie svojho pôsobenia na trhu. Ako sa podľa vás za ten čas zmenilo slovenské podnikateľské prostredie?

V začiatkoch sme sa dosť často stretávali s neserióznosťou firiem, ktorých prvoradou motiváciou bol zisk na úkor kvality či medziľudských vzťahov. Dnes už je, našťastie, oveľa lepšia situácia, hoci rady podnikateľov sa čistia pomalšie, než by nám bolo milé. Vývoj podnikateľskej etiky však jednoznačne naberá pozitívny smer vďaka firmám, ktoré pochopili, že dlhodobá prosperita založená na princípe fair play a prozákaznícky orientovanej politike je v konečnom dôsledku omnoho účinnejšia než prvoplánová honba za rýchlym zárobkom.

Čo pokladáte za svoju profesionálnu výzvu do budúcnosti?

Máme vysokú ambíciu stať sa najžiadanejším dodávateľom strešných systémov na Slovensku. Uvedomujeme si, že ešte máme v niektorých smeroch rezervy, snažíme sa ich však v našej spoločnosti vyhľadávať a postupne riešiť. Ak sa nám to bude i naďalej dariť, získame dostatok priestoru na rast v domácom prostredí i expanziu na zahraničných trhoch. Zatiaľ dokážeme plniť plány tak, ako sme si predsavzali. Veľkú zásluhu na tom majú aj naši obchodní partneri, ktorým by som sa touto formou chcel poďakovať za korektnú a ústretovú spoluprácu. Pomohli nám dosiahnuť skvelé obchodné výsledky, preto verím, že naša ambícia do budúcnosti je i vďaka nim reálna. Nám ostáva len urobiť všetko pre to, aby sa v čo najkratšom čase stala z ambície skutočnosť.

Milan Bohunický
Foto: Anavek, spol. s r. o.