Drevo ako životný štýl (profil spoločnosti Tectum novum, a.s.)
Galéria(5)

Drevo ako životný štýl (profil spoločnosti Tectum novum, a.s.)

Drevené priehradové väzníky umožňujú jednoducho a rýchlo zastrešiť stavbu, pristaviť celodrevené podkrovie či vymeniť plochú strechu za šikmú. Okrem týchto činností ponúka firma Tectum novum, a. s., aj výstavbu drevených domov, ktorých základným stavebným prvkom je panel založený na difúzne otvorenej stene EnViroDom. O tom, že pri drevených konštrukciách nejde o život, ale o životný štýl, sme sa porozprávali s marketingovým manažérom firmy Ing. Vladimírom Orolínom.Ako vznikol názov firmy „Nová strecha“?

Firma vznikla pred trinástimi rokmi. Od počiatku sme sa výhradne zaoberali výrobou a montážou drevených krovov a priehradových väzníkov. Z toho sme odvodili aj samotný názov – Tectum (lat. strecha). A keďže firma sídli v Zemnom, okres Nové Zámky, a tu je všetko nové (smiech), pridali sme k názvu novum (lat. nová).

Hlavným výrobným programom vašej spoločnosti je výroba striech z drevených priehradových väzníkov a drevených konštrukčných celkov. Ktorá z týchto činností je pre vašu spoločnosť kľúčová?

Z 85 % sa zaoberáme výrobou a kompletnou montážou striech. Čo sa týka objemu výroby, sme na slovenskom trhu na druhej pozícii. Venujeme sa aj celodreveným nadstavbám a rekonštrukciám plochých striech, krovom s veľkým rozpätím, až do 30 metrov bez podpory, t. j. bezbariérovému riešeniu interiéru. V poslednom roku sme rozbehli výrobu drevodomov – EnViroDom, ktorých základnou stavebnou jednotkou je difúzne otvorená stena.

Zameriavate sa na strešné konštrukcie, na celodrevené nadstavby, strešné plášte a sanácie striech…

Pri realizáciách striech rodinných domov komunikujeme priamo s investorom, príp. sme v pozícii subdodávateľa strešnej konštrukcie pri stavbe domu na kľúč. Okrem toho zastrešujeme aj budovy občianskej vybavenosti, kultúrne domy, bytové domy a telocvične. Pri strechách z priehradových väzníkov sa zameriavame na ich kompletnú finalizáciu.

Takisto sa zaoberáme sanáciou plochých striech. V súčasnosti je záujem zo strany obcí najmä o rekonštrukcie plochých striech základných a materských škôl. Venujeme sa aj celodreveným nadstavbám na bytové domy. V prípade záujmu zrekonštruujeme aj ploché strechy rodinných domov.

Aké sú výhody väzníkového systému strešnej konštrukcie?

Medzi hlavné výhody takýchto konštrukcií patrí bezbariérové riešenie v interiéri stavby. Dokážeme zastrešiť objekt s rozmermi 30 × 30 m bez podpory. Druhou výhodou je napríklad okamžitá možnosť montovania sadrokartónových podhľadov. V strešných konštrukciách využívame na zateplenie fúkanú celulózovú izoláciu.

Systém je variabilný a dokáže sa prispôsobiť požiadavkám investora. Drevené prvky majú užšie priemery ako pri klasických strechách (140 × 50 mm). Na prvý pohľad vyzerajú jednotlivé prvky subtílne, ale celková konštrukcia je dostatočne staticky zabezpečená a stabilná.

Mnoho rodinných domov (typu bungalov) má rozpätia v interiéri nad sedem metrov. Pri takýchto dimenziách býva problematické vytvorenie klasickej strechy. Drevené väzníkové konštrukcie možno umiestniť priamo na obvodové murivo ukončené stužujúcim vencom, ktoré bežne unesie takúto konštrukciu. Priečky sa pri tom nevyužívajú ako nosné prvky, preto netreba robiť pod ne základové pásy. Priečky nemusia byť nosné, stačí, ak majú hrúbku od 15 cm. Môžu sa urobiť z alternatívnych materiálových zdrojov. V prípade neskoršej rekonštrukcie sa dajú jednoducho odstrániť. V konečnom dôsledku sa takáto konštrukcia aj napriek možným vyšším počiatočným nákladom oplatí. Okrem toho montáž takejto konštrukcie trvá dva až tri dni.

Napriek tomu, že počiatočné náklady sú v prepočte o niečo vyššie ako pri klasickej streche, pri hlbšom pohľade sa krov z dreveného priehradového väzníka oplatí.

Ako zabezpečujete návrh, projekciu, výrobu, dopravu a realizáciu svojich stavieb?

Na základe pôdorysu stavby, výkresu strechy a rezov, spracujeme cenovú ponuku. V prípade, že sa investor rozhodne pre našu firmu, okrem zhotovenia strechy mu vypracujeme a odovzdáme kompletnú výkresovú dokumentáciu. Máme dvoch vlastných statikov, ktorí berú zodpovednosť za každý projekt, čo odovzdáme zákazníkovi. Projekty oceňujeme podľa možností výroby. Riešime aj projekty klasických murovaných stavieb, ktoré prerábame na drevodom. V našej projekčnej kancelárii zabezpečujeme kompletnú technickú a výkresovú dokumentáciu. Cena drevodomu za meter štvorcový je zhruba 13 000 Sk bez DPH.

Drevené prvky sa vyrábajú zo smrekového dreva požadovanej triedy kvality podľa normy. Ich ochranu zabezpečuje máčanie v ochrannom prostriedku počas 20 minút. Následne sa fixuje proti vymývaniu. Samozrejme, je dôležité zabezpečiť v prvom rade konštrukčnú ochranu. Dôraz treba prikladať na správne odvetranie strešnej konštrukcie krovu, ktorú doporučujeme pri každej našej realizácii.

Vo výrobe sa jednotlivé komponenty pripravia, uložia na kamióny a dovezú na požadované miesto, kde sa následne montujú. Žeriavy, ktoré využívame pri montáži, si prenajímame priamo v mieste zákazky.

Realizujete celodrevené systémy rozličných stavieb – na výstavbu nízkoenergetických obytných priestorov, kancelárskych budov a rodinných domov – ktoré prezentujete pod názvom EnViroDom: EVD difúzny systém…

Tento produkt sme chceli zrealizovať už v minulosti, ale priestory, v ktorých sme pôsobili, neboli dostatočne vyhovujúce pre túto výrobu. Nebolo možné vyrobiť konštrukciu tak kvalitne, ako to vieme teraz. Začiatkom tohto roka sme začali intenzívnejšie do povedomia dostávať myšlienku otvorenej difúznej steny. Výroba takéhoto domu nie je náročná a nezaťažuje životné prostredie. Dnes sa základný panel týchto konštrukcií nachádza v kategórii energeticky úsporných domov (nízkoenergetický dom). V prípade, že by sme chceli dosiahnuť parametre pasívneho domu, bolo by potrebné urobiť dvojitú konštrukciu, čo je však už finančne náročné.

Mohli by ste vysvetliť princíp difúzne otvorenej steny?

Zloženie difúzne otvorenej steny umožňuje prestup vodných pár, ktoré sa hromadia v interiéri smerom von na základe kondukcie. V stene sa nenachádza parozábrana. Statickú konštrukciu EnViroDomu tvorí systém drevenej konštrukcie na báze priehradových väzníkov. Na vnútornej strane je OSB doska, ktorá obsahuje výhradne iba spojivo na báze živíc a okrem toho plní funkciu parobrzdy (má najväčší difúzny odpor). Stena tak reguluje obsah vodných pár, ktoré sa hromadia v interiéri. Nadbytočné pary sa cez stenu dostanú von. Ako izolácia z exteriéru sa používajú difúzne otvorené panely na báze dreva.

Do priestoru medzi týmito dvoma vrstvami sa fúka celulózová tepelná izolácia. Ľudia sú voči nej nedôverčiví, stavajú sa k takémuto spôsobu izolácie skepticky. No v porovnaní napríklad s minerálnou vlnou však dosahuje lepšie parametre. Pri minerálnej vlne možno dosiahnuť hustotu 30 až 40 kg/m2, zatiaľ čo pri fúkanej celulózovej izolácii od 60 do 70 kg/m2. Hustota v stene je vyššia, a celulóza sa dostane aj na ťažko dostupné miesta. Stena má celkovú hrúbku 20 cm. V konštrukcii nevznikajú rosné body a tepelné mosty. Steny sa neprehrievajú, ako drevodomy s parozábranou. Stabilne teplota kolíše okolo 22 °C (v letnom aj zimnom období).

Jediná možná exteriérová omietka je silikátová. V prípade použitia inej omietky, by sa stena uzavrela. Tým pádom by v interiéri zostávala para, následne by sa hromadila vlhkosť, čo je predpoklad pre vytváranie plesní. Aby difúzia fungovala, musí byť skladba vetrotesná. Všetky spoje preto prelepujeme vetrotesniacimi páskami.

Aký je záujem zo strany zákazníkov o drevodomy takéhoto typu?

V prvom rade musíme potencionálnych zákazníkov informovať o projekte difúzne otvorenej steny. Keď nebudú dostatočne oboznámení s problematikou, budú sa na konštrukcie takéhoto typu naďalej pozerať skepticky. Často ich zaujíma málo dôležitý aspekt – životnosť objektu. Tieto stavby sú staticky dimenzované na vysoké záťaže. Ak má daný dom dobre vyriešenú konštrukčnú ochranu, so životnosťou nie sú problémy. Ľudia však zabúdajú na morálne opotrebenie objektu. Budovy, rodinné domy, ktoré sa realizovali pred niekoľkými desaťročiami (z akéhokoľvek materiálu), už nevyhovujú štandardom dnešnej doby. Preto si myslím, že morálna hodnota projektu rodinného domu je približne 30 až 40 rokov, čo naše domy dosahujú bez problémov.

V zahraničí (Škandinávia, Kanada) sa takéto stavby stavajú bežne. Na Slovensku sa realizuje približne 12 000 rodinných domov ročne, z toho približne 1,5 % sú drevostavby. Na porovnanie, v Rakúsku je to 30 %, v Českej republike 10 %, v Škandinávii 40 % a v Kanade takmer 80 %.

Aké výhody by mali motivovať zákazníkov pre voľbu EnViroDomu?

Je to výstavba suchou cestou. Za dva až štyri dni je zmontovaný skelet, za mesiac je hotová hrubá stavba. To znamená, že objekt je zastrešený (so škridlami), s oknami a aplikovanou silikátovou omietkou. Ďalšia výhoda je, že už od okamihu zabývania sa ide o nízkoenergetický dom. Dom je ekologický, antialergický a má kvalitne riešenú aj protipožiarnu ochranu.

Priamo v Zemnom máme postavený ukážkový dom, ktorý si môžu záujemcovia pozrieť, prípadne po dohode aj vyskúšať, ako sa v ňom býva. Keďže sa má difúzne otvorenú stenu, ktorá komunikuje s vonkajším prostredím, ide o zdravé bývanie.

Aké sú vaše významné referenčné stavby?

Podieľame sa na výstavbe dreveného Tesca v Rajci. Sme hlavný subdodávateľ, robíme strechu, bočné panely, zateplenie aj obklady. Riešime strechu aj na modernej sakrálnej stavbe rímskokatolíckeho kostola v Senici, máme za sebou množstvo realizácií krovov z drevených priehradových väzníkov, či už na rodinné domy, budovy občianskej vybavenosti, celodrevené obytné nadstavby, rekonštrukcie plochých striech a podobne.
Cech strechárov Slovenska udelil ocenenie za II. miesto našej spoločnosti za rok 2007 v kategórii šikmá strecha. Išlo o strechu hotela Gold Win v Dvoroch nad Žitavou.

Sú vašimi zákazníkmi prevažne súkromní investori, bytové družstvá alebo developeri?

Mohli by sme ich rozdeliť na individuálnu klientelu (rodinné domy), stavebné firmy (riešia rôzne objekty ako subdodávky) a investorov, ktorí sa zaoberajú budovaním halových objektov. Rovnako sú pre nás zaujímaví aj developeri, ktorí riešia obytné zóny rodinných domov, nielen z pohľadu konštrukcií krovov z priehradových väzníkov, ale aj pre možnosť realizácií EnViroDomov.

Zabezpečujete stavbu komplexne, alebo máte na niektoré práce aj subdodávateľov?

Všetky práce, ktoré súvisia s našimi prvkami, si zabezpečujeme sami. Máme šesť kvalifikovaných montážnych skupín. Vždy je ale potrebná spolupráca so stavebnou firmou, ktorá je dodávateľom stavby. Buď sme subdodávatelia danej stavebnej firmy, alebo sa dohodneme na dodávke priamo s investorom.

Ako sa vyrovnávate s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku?

Práca s drevom je špecifická, preto kladieme dôraz na kvalifikovaných zamestnancov. Keď sú zaškolení a nadobudnú prax, snažíme sa ich vo firme udržať najmä dostatočným finančným ohodnotením, snažíme sa o to, aby boli s prácou v našej firme spokojní. Potrebujeme ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť. Nebolo by pre nás efektívne stále zaúčať nových pracovníkov. Celkovo máme 50 zamestnancov a fluktuácia ľudí u nás takmer nie je.

Ste spokojní s uplynulou stavebnou sezónou 2007, splnila vaše očakávania?

V počte realizácií sme zaznamenali výrazný nárast. Či sa to môže pripísať prichádzajúcemu prechodu na euro, alebo nie, je diskutabilné. V každom prípade je v súčasnosti silný stavebný boom. Aj toto odvetvie však má svoju sínusoidu, a je otázne, či sme práve na jej vrchole… V každom prípade máme dostatok objednávok a momentálne naceňujeme aj projekty, ktoré sa budú realizovať v priebehu budúceho roka. Na nedostatok objednávok sa určite nemôžeme sťažovať.

Aké máte plány do budúcnosti?

Chceli by sme sa naďalej venovať výrobe a montáži drevených krovov z priehradových väzníkov a zároveň rozvíjať projekt EnViroDom. Keďže výroba striech je dostatočne rozbehnutá, chceli by sme sa viac sústrediť na konštrukcie drevených stavieb. Najmä by sme chceli informovať verejnosť o výhodách difúznej steny a konštrukcií, ktoré sa z nej zhotovujú. Ľudia si musia nájsť dôveru voči takýmto stavbám. V súčasnosti realizujeme dva EnViroDomy, v príprave na realizáciu sú ďalšie dva a niekoľko domov je v procese jednania.

V akom duchu sa nesie filozofia vašej firmy?

V tomto roku sme kompletne zmenili dizajn firmy. Okrem nových výrobných priestorov a novej výrobnej linky, sme sa začali rozvíjať aj marketingovo, redizajnom loga. Objavili sme sa znovu na referenčnej výstave Coneco 2008 a pripravili pre našich zákazníkov kompletný katalóg našich výrobkov. Nesie sa v znamení motta: „Drevo – ide o životný štýl!“ Nejde teda o život, ide o životný štýl (smiech).

Elena Bobeková
Foto: autorka, Tectum novum