Ada a Marián Weberovci

Cena Ladislava E. Hudeca 2020 patrí Ade a Mariánovi Weberovcom

Spolok architektov Slovenska (SAS) a Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca (CALEH) v Banskej Bystrici, n. o., s podporou Fondu výtvarných umení rozhodli v závere roka 2019 o udelení Ceny Ladislava E. Hudeca 2020 pre architektonickú dvojicu Ada a Marián Weber.

Ako architekti pochádzajúci zo Slovenska ocenenie získali za významné architektonické pôsobenie v zahraničí vrátane pozoruhodných diel realizovaných na Slovensku. Ada a Marián Weberovci navrhli po roku 1989 na Slovensku šesť projektov sakrálnych stavieb, pričom tri boli aj zrealizované a získali ocenenia.

Sú nimi Kostol saleziánov dona Bosca v Bratislave (1995 – 1997, nominácia na Cenu D. Jurkoviča a Stavba roka 1998, Medzinárodná cena SAV), Kláštor milosrdných sestier sv. Vincenta, Bojničky (1999 – 2000) a Kostol narodenia Panny Márie vo Vígľaší (2003 – 2005, v súťaži Stavba roka 2006 získal Cenu ABF Slovakia a nomináciu na Cenu D. Jurkoviča 2006).

Kostol narodenia Panny Márie, Vígľaš (2003 – 2005)
Kostol narodenia Panny Márie, Vígľaš (2003 – 2005)
| Zdroj: Archív architektov

Ada a Marián sa stretli na Fakulte architektúry v Bratislave v ateliéri prof. Jozefa Lacka, u ktorého diplomovali v osudný rok 1968. August 1968 zmenil život mnohých mladých ľudí a zmenil aj ich pôvodné plány. Od roku 1969 žijú a pracujú vo Švajčiarsku.

O udelení ocenenia rozhodovala odborná porota zložená zo zástupcov SAS a CALEH v Banskej Bystrici. Slávnostné odovzdávanie ocenenia, spojené s výstavou tvorby ocenených, ktoré sa tradične zvykne konať v Banskej Bystrici, sa však vzhľadom na súčasnú situáciu ovplyvnenú pandémiou Covid-19 v pôvodne zamýšľanom termíne nemôže uskutočniť. Spolok architektov Slovenska a Centrum architekta Ladislava E. Hudeca ako zriaďovatelia a organizátori nový termín oznámia v dostatočnom predstihu.

„Srdečne ďakujeme predstaviteľom SAS, CALEH a odbornej komisii za udelenie Ceny Ladislava Eduarda Hudeca 2020,“ uvádza sa v reakcii manželov na udelenie ocenenia, ktoré poskytli pre magazín ASB „Tešíme sa z ocenenia našej práce. Cena je nám vzácna aj preto, že prišla zo Slovenska, ktoré nám neprestalo byť blízke napriek tomu, že žijeme už 52 rokov za jeho hranicami. Mladým architektom prajeme veľa energie a nadšenia pre takú krásnu profesiu, ako je architektúra.“