Zaznam na celu obrazovku 29. 11. 2021 213551.bmp

Bratislave pomôže s financovaním kúpeľov Grӧssling nový partner

Podpisom zmluvy bola 29. novembra založená spoločnosť dvoch partnerov, ktorá bude zabezpečovať rekonštrukciu a prevádzku kúpeľov a mestskej knižnice Grӧssling.

Vznik obchodnej spoločnosti pre kúpele Grӧssling odobril po mestskom zastupiteľstve aj Protimonopolný úrad. Partneri projektu Hlavné mesto Bratislava a štátny investičný fond Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) prostredníctvom National Development Fund II. uzatvorili zmluvu, ktorou založili obchodnú spoločnosť pre kúpele a mestskú knižnicu Grӧssling. Finančná pomoc zabezpečí aj to, aby nebol zaťažený rozpočet Bratislavy.

Metropolitný inštitút Bratislava oznámil, že spoločnosť MKK Grossling, s.r.o. bude mať na starosti rekonštrukciu bývalých kúpeľov Grӧssling na nový komunitný verejný priestor, ktorý bude spájať Mestské kúpele, Mestskú knižnicu, park a kaviareň či priestor pre deti a táto spoločnosť tiež bude mať v kompetencii ich následnú prevádzku.

Štátny investičný fond Slovak Investment Holding poskytne investíciu vo výške 4,1 miliónov eur do základného imania novozaloženej mestskej obchodnej spoločnosti. Slovak Investment Holding ako správca fondu National Development Fund II. podporuje aktivity aj v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov  v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zaznam na celu obrazovku 29. 11. 2021 213631.bmp
Zaznam na celu obrazovku 29. 11. 2021 213631.bmp |

Výška vkladu hlavného mesta do základného imania spoločnosti je 850-tisíc eur. Okrem toho Bratislava vloží do spoločnosti nehnuteľnosti kúpeľov aj priľahlé pozemky. Vďaka investícii od SIH sa zníži potreba projektového financovania.

Súčasne sa tým novovzniknutej firme umožní získať bankový úver na zvyšných 10 miliónov eur, nakoľko sa zvýšia vlastné zdroje projektu. Vklad hlavného mesta je tak limitovaný a projekt sa bude financovať primárne z externých zdrojov.

Pre Grössling bol vypracovaný projekt a nastavený model tak, aby pri dennej návštevnosti približne 500 ľudí boli kúpele schopné zarobiť si na svoju prevádzku aj postupné splácanie bankového úveru.

„Teším sa, že partnerom pre takýto projekt je práve SIH, ktorý na rozdiel od investorov z privátnej sféry sleduje aj iné ako komerčné parametre, ako je rozvoj kultúrnych inštitúcií v meste, ktoré sú pre mesto a jeho občanov nesmierne dôležité,“ povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Kúpele Grössling sú jednou z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy. Rekonštrukcia bude prebiehať  v rokoch 2021 až 2026. Spustenie prevádzky kúpeľov sa očakáva v roku 2026.

„Obnova kúpeľov Grössling je príkladom, že aj v oblasti kultúry je možné robiť sebestačné a dlhodobo udržateľné projekty. Máme radosť, že investícia SIH pomôže prinavrátiť život tejto ikonickej pamiatke Bratislavy,” uviedol Peter Fröhlich, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SIH.

Už počas tohto roka postupne prebiehajú práce na zakonzervovanie pôvodných vzácnych častí ako bola napríklad obnova historického komína. Architekti z talianskeho tímu OPPS Architettura, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže, pracujú na projektovej dokumentácii.

MIB dodáva, že už prebiehajú prvé búracie fázy, ktoré odstraňujú nenosné vnútorné vrstvy konštrukcie. Tie postupne pribúdali už od konca svetovej vojny a nemajú historickú hodnotu, aby mohli následne začať rekonštrukčné práce vo vyčistenej budove.

Metropolitný inštitút Bratislavy