pohlad predný

BIM na príklade progresívnej prístavby školy v Trnave

Nová prístavba Základnej školy Jána Bottu v Trnave je jedna z mála stavieb na Slovensku, ktorá bola naprojektovaná ako trojrozmerný digitálny model vo virtuálnom prostredí systému BIM, hoci stále s výraznými obmedzeniami.

Dlhoročný problém so stravovaním žiakov na tejto základnej škole mesto pôvodne chcelo vyriešiť rozšírením priestorov starej školskej kuchyne, nakoniec však pristúpilo k zbúraniu južného krídla budovy, kde sa nachádzali učebne a šatne, pričom na jeho mieste vyrastie nový pavilón s jedálňou, kuchyňou, skladovými priestormi a  triedami pre žiakov prvého stupňa.

Mestské zastupiteľstvo  vypísalo verejnú súťaž na spracovanie projektu, v ktorej uspelo riešenie architektov a stavebných inžinierov z ateliéru VISIA. „Trnava je už známa, že vo verejnej výstavbe presadzuje ekologické trendy. Takisto sa nám páčilo, že požadovala v tíme funkciu architekta, čo nie je obvyklé,“ vysvetľuje motivácie konateľ ateliéru VISIA Ing. Ladislav Chatrnúch.

Prístavba by mala začať slúžiť žiakom od septembra 2021. S pôvodnou budovou bude novostavba prepojená komunikačných traktom, aby mohli žiaci medzi nimi prechádzať. V súčasnosti už stojí uzatvorená hrubá stavba. Podľa konateľa spoločnosti VISIA štúdiu budovy vypracovávali dvakrát.

pohlad zadný
Zdroj: Saint-Gobain Construction Products

„Keď sme si totiž prvotnú štúdiu nechali posúdiť z hľadiska svetlotechniky, zistili sme, že tieniace prvky nevyhovujú normám, a preto bolo potrebné navrhnúť nový vizuál budovy. Svetlotechnika školských zariadení má svoje špecifiká z hľadiska intenzity a rovnomernosti osvetlenia, na Slovensku sme za 30 rokov nestavania škôl tieto požiadavky prakticky nevyužívali.  Špecialistu na výpočet svetlotechniky sme napokon našli vo Viedni.“

Nový pavilón je čiastočne podpivničený trojpodlažný objekt. Druhé nadzemné podlažie je vybudované ako montovaná stavba z drevených panelov CLT. Toto riešenie zvolili preto, že ide o ekologicky priaznivejšiu technológiu. Jej prednosťou je aj rýchlosť výstavby, keďže sa pri nej uplatňujú len suché procesy.

Výnimkou sú kuchynské priestory, pretože nebolo vhodné použitie dreva vzhľadom na vlhké prostredie. Aj z tohto dôvodu je spodné podlažie murované z presných tvárnic. „Drevo sme vybrali i preto, aby sme u detí podporili rozvoj estetického vnímania, na ktoré má vplyv prostredie, v ktorom žijú.

Vnútorné steny tried budú tiež sčasti drevené, takže žiaci sa budú učiť v príjemnejšom prostredí, než aké poskytujú klasické učebne,“ hovorí Ing. Ladislav Chatrnúch. Podlahy budú z kaučuku, ktorý je sčasti prírodný, má dlhú životnosť, ľahko sa udržuje a je vhodný pre deti. Toalety a kuchynské priestory budú vybavené dlažbou a obkladmi s trvale funkčnou antibakteriálnou vrstvou.

V ekologickom duchu je aj extenzívna zelená strecha, na ktorej budú vysadené rozchodníky, skalky a byliny, čiže rastliny, ktoré si vyžadujú len minimálnu starostlivosť. Strecha bude chrániť konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi a  znižovať prehrievanie interiéru.

Projektanti navrhli ľahšiu formu zelenej strechy, aby prístavbu príliš nezaťažovali z hľadiska statiky. Drevený strop, ktorý sa nachádza na najvyššom podlaží, je ešte dôležitejšie zabezpečiť proti zatekaniu ako napríklad strop zo železobetónovej dosky. Už len preto, že plochá zelená strecha neumožňuje vizuálne kontrolovať poškodenie hydroizolácie.

Na vnútornej strane strešnej konštrukcie bola použitá difúzna variabilná parozábrana, ktorá nielenže minimalizuje prienik vlhkosti z interiéru, ale v prípade, že v streche nastane kondenzácia, odovzdáva za vhodných podmienok vlhkosť späť do vnútorného prostredia.

Objekt má otvorenú fasádu, ktorá bude na niektorých miestach pokrytá popínavými rastlinami. Tvorí ju drevený obklad s trojcentimetrovými medzerami, pod ktorým sa nachádza špeciálna, vysoko trvácna čierna tkanina proti dažďovej vode z ABS plastu, z ktorého sa vyrábajú napríklad lego kocky.

Kombináciou týchto materiálov vznikol zaujímavý architektonický prvok. O fasádu sa nebude treba osobitne starať, pravidelne ju natierať a podobne, ponechá sa prirodzenému starnutiu. Ak sa drevený obklad miestami pokrúti, odhnije alebo sa zlomí, jednoducho sa vymení kus za kus. „Naším zámerom bolo navrhnúť materiály s dlhou životnosťou, ktoré si vyžadujú iba minimálnu údržbu,“ tvrdí Ladislav Chatrnúch.

Z hľadiska vnútorného prostredia je pre školské zariadenia smerodajná predovšetkým akustika a osvetlenie tried, ktorým projektanti venovali zvýšenú pozornosť. Z hľadiska akustiky ide hlavne o …

Celý článok si môžete prečítať na www.multicomfort.sk, kde nájdete vzdelávacie kurzy a množstvo unikátnych odborných článkov, príspevkov a blogov. Zaregistrujte sa a buďte architektom svojej odbornosti. 

Zdroj: PR článok Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.