Benátske bienále 2021: Pozrite si to najlepšie z Arsenale

Bývalé muničné sklady sú opäť súčasťou obrovskej mašinérie výstav a kultúrneho programu Architektonického Bienále v Benátkach. Rozsiahly objekt zastrešuje inštalácie krajín, ktoré v záhradách Giardini nemajú svoj pavilón, avšak svojím dielom prispievajúk interpretácii nadčasovej témy Ako budeme spolu žiť? Pozrite si najzaujímavejšie pavilóny.

Turecký pavilón.
Turecký pavilón. | Zdroj: Turecká republika

22 Turecko – Archtiecture as Measure

Splnomocnenec: Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV)
Kurator: Neyran Turan

Čím môže architektúra vzhľadom na súčasnú politickú krízu okolo zmeny podnebia prispieť k novej imaginárnej planéte nášho súčasného prostredia? Architektúra ako opatrenie predstavuje zmenu podnebia ako kultúrnu a politickú myšlienku, ktorá si vyžaduje obnovenú architektonickú predstavivosť o životnom prostredí.

Výstava stavia vedľa seba zdanlivé pozemské aspekty architektonického staviteľstva v Turecku s ich príslušnými planetárnymi partnermi − ako sú geografické oblasti ťažby materiálu, dodávateľské reťazce, údržba a starostlivosť.

Prostredníctvom rozprávania príbehov, diorám a výskumom navrhuje Architecture as Measure ďalšiu cestu vzťahu architektúry k svetu, v ktorej je skôr agentom ako obyčajným respondentom.