Bardejov

Bardejov zainvestuje do školy, infraštruktúry aj odpadového hospodárstva

Projekt za 1,5 mil. eur má zlepšiť kvalitu života v meste

Bardejov čakajú veľké zmeny v rámci projektu, ktorý má zlepšiť kvalitu života v meste najmä po environmentálnej stránke. Pozostáva z deviatich aktivít, ktoré sa týkajú Základnej školy Bartolomeja Krpelca, zelenej a modrej infraštruktúry v meste a odpadového hospodárstva.

Projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov za približne 1,5 milióna eur je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu. Agentúru SITA o tom informoval Štefan Hij, vedúci tlačového referátu bardejovskej samosprávy.

Medzi hlavné aktivity projektu patria stavebné práce, ktoré zahŕňajú zateplenie vonkajšieho plášťa či výmenu okien a vstupných dvier spomínanej základnej školy, ale aj projekt efektívneho využitia vody. „Projekt sa zameriava aj na energetické úsporné riešenia formou modernizácie vnútorného osvetlenia areálu školy,“ uviedol Hij. Bude mať však dosah aj na takzvanú zelenú a modrú infraštruktúru.

Plánuje sa výsadba stromov a skupín stromov v niekoľkých lokalitách mesta, aj stavba prírodných prvkov na zníženie horúčav a na ochladzovanie verejných priestranstiev. Mimoriadny dopad bude mať projekt na odpadové hospodárstvo. „Zabezpečením zberu a následného zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu.

Tým sa eliminuje nákladné a environmentálne náročné skládkovanie,“ vysvetlil Hij. Z prostriedkov projektu sa podľa neho napríklad zabezpečí 110 zberných kontajnerov na BIO odpad s kapacitou 240 litrov, ďalších 110 takýchto kontajnerov s kapacitou 660 litrov a hygienizačný kontajner s kapacitou 30 kubických metrov.

K projektu sa v stredu 9. februára uskutočnila aj úvodná videokonferencia. „Sprostredkovala bližšie informácie o projekte, jeho cieľoch, očakávaných výsledkoch a výstupoch,“ doplnil Hij. Zúčastnili sa na nej zástupcovia samosprávy Bardejova a Molde (Nórsko), predstavitelia ministerstva životného prostredia a externí projektoví manažéri, ako aj zástupca spomínanej školy.

SITA